Пора польових робіт - особлива пора!
Пора польових робіт - особлива пора!

Поділитися новиною:

Пора польових робіт - особлива пора!

Щороку, в цей період триває пора проведення польової кампанії, яка набрала обертів з приходом весни, а незабаром осінь - початок осінньо-польових робіт.

Саме в цей час, коли зросла кількість зайнятих працівників, в першу чергу на технологічному обслуговуванні по забезпеченню роботи машино - тракторних агрегатів, збільшується вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил  охорони праці та внаслідок неналежної організації робіт. Отже, необхідною умовою успішного проведення комплексу польових робіт та збереження людського потенціалу є суворе дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці та пожежної безпеки. Цього вимагають законодавчі і нормативно - правові акти з питань охорони праці.

Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають свої особливості. В основному, польові роботи виконуються на значній відстані від виробничої бази, через що понижується контроль за безпекою працюючих зі сторони керівництва господарств. В цих умовах підвищується особиста відповідальність осіб, відповідальних за безпеку проведення робіт. До того ж, польові роботи  відрізняються від інших  великим обсягом  та  браком часу на їх проведення, що в свою чергу вимагає від роботодавців певних матеріальних затрат та зусиль по запобіганню виробничого травматизму, збереженню життя і здоров’я працюючих.

На жаль, непоодинокими залишаються випадки недотримання роботодавцями та працівниками нормативно - правових актів з охорони праці, експлуатації технічно несправних тракторів, сільськогосподарських машин і агрегатів з відсутніми або несправними захисними огородженнями і блокувальними пристроями рухомих частин машин та механізмів тощо.

Недоліки в системному підході до вирішення проблемних питань охорони праці та в управлінні існуючими ризиками травмування працівників, вимагають удосконалення роботи по розробці організаційно-технічних заходів, напрацюванню та прийняттю управлінських рішень, спрямованих на забезпечення безпеки під час організації та проведення робіт.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення безпеки праці, профілактики виробничого травматизму працівників, зайнятих на польових роботах, Лозівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду в Харківській області пропонує учасникам польової кампанії виконати наступні заходи:

-   забезпечити виділення коштів на охорону праці;

- систематично проводити наради з трудовими колективами, в ході яких аналізувати основні ймовірні обставини та причини порушень вимог безпеки праці, які можуть виникнути в ході польових робіт, проблемні питання в галузі охорони праці господарства;

- організувати виконання землеобробних, посівних та посадочних робіт, а також робіт по внесенню органічних і мінеральних добрив відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів України з питань охорони праці;

- до роботи на машинах, механізмах та обладнанні допускати працівників, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли в установленому порядку медичний огляд, виробниче навчання, стажування, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці;

-  проводити з працівниками позапланові інструктажі з питань охорони праці;

- розробити організаційно-технічні заходи по забезпеченню охорони праці на період підготовки та проведення осінньо-польових робіт, які  дозволять виявити і оцінити ризики травмування працівників;

- при підготовці до роботи машино-тракторних агрегатів, ремонті, технічному обслуговуванні сільськогосподарської техніки тощо, забезпечити безумовне дотримання працівниками відповідних правил охорони праці;

- не допускати експлуатацію тракторів, сільськогосподарських машин і агрегатів, які не відповідають вимогам безпеки та не пройшли в установленому порядку технічні огляди;

-  проводити передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв і механізаторів;

- організувати зберігання транспортних засобів в спеціально відведених місцях;

- забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджуючими засобами  у відповідності до встановлених норм;

- перевезення працівників до місця роботи і в зворотньому напрямку виконувати тільки на спеціально оснащеній техніці;

- обладнати спеціальні місця для короткочасного відпочинку та прийому їжі працівників;

- пересування сільськогосподарської техніки і агрегатів до місця виконання робіт здійснювати за розробленими маршрутами;

- не допускати до роботи (відсторонювати від роботи) працівників, які знаходяться у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, які не пройшли інструктаж, перевірку знань з питань охорони праці, які не використовують надані їм засоби індивідуального захисту, що забезпечують безпеку праці;

- посилити контроль за дотриманням працівниками вимог з питань охорони праці, трудової і виробничої дисципліни;

- припиняти роботи у випадках виникнення загрози життю і здоров'ю працюючих;

- виконання робіт з використанням агрохімікатів проводити з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;

-  робочі місця забезпечити укомплектованими медичними аптечками;

- забезпечити проведення періодичного контролю за дотриманням стану охорони праці у господарстві.

Ця робота повинна проводитися регулярно і системно.

Підсумовуючи викладене вище, вкотре звертаємося до роботодавців з пропозицією вжити заходів щодо приведення стану охорони праці до належного рівня визначеного чинним законодавством України, який дозволить вирішити основну задачу - зберегти життя та здоров'я працівників у процесі їх трудової діяльності та створити безпечні і нешкідливі  умови праці. Пам'ятайте, що праця може і повинна бути безпечною для людини.

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/5107 | Переглядів: 155Дата публікації: 15:04 31.08.2020