Увага! Конкурс!
Увага! Конкурс!

Поділитися новиною:

Увага! Конкурс!

Славутська районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору з питань цивільного захисту населення Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

УМОВИ

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «Б» – завідувача сектору з питань цивільного захисту населення Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Організація заходів, спрямованих на удосконалення системи оповіщення в районі;

забезпечення оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контроль за належним функціонуванням територіальних та об’єктових систем оповіщення;

підготовка проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань цивільного захисту населення та контроль за їх виконанням на території району;

підготовка інформаційних матеріалів з питань цивільного захисту населення та забезпечення їх розміщення на офіційному вебсайті райдержадміністрації та в друкованих засобах масової інформації;

організація через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільного захисту та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов’язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям;

організація проведення засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, підготовка  протоколів засідань;

 

організація роботи з планування укриття населення у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль за станом утримання таких споруд, участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

забезпечення виконання інших, передбачених законодавством, заходів у сфері цивільного захисту населення;

здійснення інших повноважень, перед-бачених законодавством

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2019 рік становить 5600,00 грн., інші виплати – відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1. Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

2. Заява про участь у конкурсі із зазна­чен­ням  основ­них мотивів щодо зайняття посади                   дер­жавної служби, до якої додається резюме за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

3. Заява, в якій особа повідомляє, що до           неї не за­стосовуються заборони, визна­чені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищен­ня влади», та надає згоду на проходження пе­ревірки та оприлюд­нення відомостей стосовно неї від­повідно до зазначеного закону.

4. Підтвердження наявності відповідного ступеня ви­щої освіти.

5. Підтвердження рівня вільного воло-діння дер­жав­ною мовою.

6. Відомості про стаж роботи, стаж державної служ­би, досвід роботи на відпо-відних посадах згідно з ви­могами, перед-баченими статтею 20 Закону Ук­раїни «Про державну службу».

Термін подання документів – до 03 січня 2020 року включно до 16 год. 00 хв.

Документи приймаються за адресою:  вул. Соборності, 7, м. Славута, індекс 30000, каб. 23

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним присто-суванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку  проведення оцінювання кандидатів

Конкурс (електронне тестування) буде проведено 10 січня 2020 року о 10.00 год.         за адресою:  вул. Соборності, 7, м. Славута, каб. 22

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Семенюк Тетяна Олександрівна,                           тел. (03842)7-02-78,

personel@slavuta-rda.gov.ua

 

 

                                             Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта, не нижче спеціаліста, магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби               в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером на рівні досвідченого кори­стувача;

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel);

навички роботи з інформаційно-пошуковими систе­мами в мережі інтернет;

знання сучасних технологій з електронного уря­дування

2. 

Необхідні ділові якості

впровадження змін;

уміння працювати в колективі;

вміння надавати зворотний зв’язок;

ділове спілкування (письмове, усне), аналітичні здібності, навички контролю

3.

Необхідні особистісні якості

відповідальність;

системність і самостійність у роботі;

уважність до деталей;

наполегливість;

вміння працювати у стресових ситуаціях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. 

Знання законодавства

Конституція України;

закони України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»

2. 

Знання спеціального зако­нодавства, що пов’язане із завданнями та змістом ро­боти державного службов­ця відповідно до посадо­вої інструкції (положення про структурний підроз­діл)

«Кодекс цивільного захисту України».

Закони України:

«Про державну таємницю»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про об’єкти підвищеної небезпеки»;

«Про зону надзвичайної екологічної ситуації»

Приєднані документи:

Наказ
Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/4077 | Переглядів: 253Дата публікації: 08:44 27.12.2019