Увага! Конкурс!
Увага! Конкурс!

Поділитися новиною:

Увага! Конкурс!

Славутська районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області (на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

 

УМОВИ

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «Б» – начальника відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру   Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

(на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийом від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг;

організація забезпечення надання адмініст-ративних послуг суб’єктам їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

у межах наданих повноважень ведення ділового листування з адміністративними органами;

здійснення підготовки щоденного опера-тивного інформування;

забезпечення ведення документообігу та обліку звернень до центру надання адміністративних послуг;

координація роботи відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру Славутської районної державної адміністрації щодо ефективної взаємодії між суб’єктами надання адміністративних послуг, підприємствами, установами та організаціями району, місцевими та регіональними дозвіль-ними органами, громадськими організаціями, іншими організаціями, незалежно від форми власності;

взяття участі у підготовці проєктів нормативних актів, програм, розпоряджень голови Славутської районної державної адміністрації, що належать до компетенції відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру районної державної адміністрації

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2019 рік становить 6800,00 грн., інші виплати – відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1. Реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

2. Заява про участь у конкурсі із зазна­чен­ням  основ­них мотивів щодо зайняття посади                   дер­жавної служби, до якої додається резюме за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

3. Заява, в якій особа повідомляє, що до           неї не за­стосовуються заборони, визна­чені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищен­ня влади», та надає згоду на проходження пе­ревірки та оприлюд­нення відомостей стосовно неї від­повідно до зазначеного закону.

4. Підтвердження наявності відповідного ступеня ви­щої освіти.

5. Підтвердження рівня вільного воло-діння дер­жав­ною мовою.

 

6. Відомості про стаж роботи, стаж державної служ­би, досвід роботи на відпо-відних посадах згідно з ви­могами, перед-баченими статтею 20 Закону Ук­раїни «Про державну службу».

Термін подання документів – до 26 грудня 2019 року включно до 17 год. 00 хв.

Документи приймаються за адресою:  вул. Соборності, 7, м. Славута, індекс 30000, каб. 23

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним присто-суванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку  проведення оцінювання кандидатів

Конкурс (електронне тестування) буде проведено 28 грудня 2019 року о 10.00 год.         за адресою:  вул. Соборності, 7, м. Славута, каб. 22

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Семенюк Тетяна Олександрівна,                           тел. (03842)7-02-78,

personel@slavuta-rda.gov.ua

 

 

                                             Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта, не нижче спеціаліста, магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби               в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером на рівні досвідченого кори­стувача;

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel);

навички роботи з інформаційно-пошуковими систе­мами в мережі Інтернет;

знання сучасних технологій з електронного уря­дування

2. 

Необхідні ділові якості

впровадження змін;

уміння працювати в колективі;

вміння надавати зворотний зв’язок;

ділове спілкування (письмове, усне), аналітичні здібності, навички контролю

3.

Необхідні особистісні якості

відповідальність;

системність і самостійність у роботі;

уважність до деталей;

наполегливість;

вміння працювати у стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. 

Знання законодавства

Конституція України;

Закони України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»

2. 

Знання спеціального зако­нодавства, що пов’язане із завданнями та змістом ро­боти державного службов­ця відповідно до посадо­вої інструкції (положення про структурний підроз­діл)

Закони України:

«Про державну таємницю»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про адміністративні послуги»

«Про дозвільну систему у сфері госпо-дарської діяльності»

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/4068 | Переглядів: 243Дата публікації: 13:59 18.12.2019