Увага конкурс!
Увага конкурс!

Поділитися новиною:

Увага конкурс!

Славутська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступник начальника-начальника бюджетного відділу управління фінансів Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

УМОВИ

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «Б» – заступник начальника-начальника бюджетного відділу управління фінансів Славутської районної

 державної адміністрації Хмельницької області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Відповідно до Положення про бюджетний  відділ  управління фінансів Славутської районної державної адміністрації:

- у межах своїх повноважень контролює та координує роботу бюджетного відділу;

 - координує роботу управління фінансів районної державної адміністрації з управліннями, відділами та службами райдержадміністрації;

-  забезпечує виконання покладених на управління фінансів та його відділи  завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері бюджету;

- бере участь у розробці програм, що належать до компетенції управління та бюджетного відділу. Готує рішення за напрямами діяльності управління, бюджетного відділу  у межах наданих  повноважень;

- організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

- вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління, бюджетного відділу і подає пропозиції керівництву управління;

- подає пропозиції керівництву управління про переміщення працівників бюджетного відділу, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

- забезпечує дотримання працівниками управління та  бюджетного відділу правил внутрішнього службового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

- організовує надходження від головних розпорядників коштів районного бюджету, сільських  рад бюджетних запитів та розрахунків  необхідних для формування бюджету і приймає участь у їх розгляді;

- розробляє необхідні матеріали для підготовки проекту  бюджету району для внесення їх на розгляд керівництву управління фінансів, районної державної адміністрації;

- готує проект рішення сесії районної ради про затвердження бюджету району з відповідними додатками, пояснюючу записку до проекту рішення;

- готує проект рішення сесії районної ради про внесення змін до районного бюджету та проект рішення сесії районної ради про затвердження річного та квартального звітів про виконання районного бюджету;

- готує необхідні матеріали для розгляду на колегії районної державної адміністрації;

- організовує складання зведення по мережі, штатах і контингентах, складає пояснюючу записку до зведення бюджету по видатках;

- здійснює контроль за правильністю складання кошторисів витрат та дотримання його виконання по бюджетних установах районного підпорядкування;

- здійснює постійний контроль за використанням бюджетних коштів головними розпорядниками районного бюджету, сільськими  радами за кожною бюджетною програмою;

- забезпечує доведення лімітних довідок бюджетних асигнувань до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету;

- складає розпис видатків районного бюджету та доводить до розпорядників коштів помісячний розподіл бюджетних призначень;

- проводить перевірки кошторисів,  штатних розписів, тарифікаційних списків по установах, які фінансуються з районного бюджету;

- організовує роботу по проведенню експертизи рішень про затвердження бюджетів нижчого рівня щодо їх відповідності бюджетному законодавству;

- здійснює планування роботи управління та відділів. Організовує і контролює своєчасність та якість роботи, що проводиться працівниками  управління

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2019 рік становить 6100,00 грн., інші виплати – відповідно  до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строко-вість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.   Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї (нього) не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону              України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї (нього) відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.  Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів – до 28 серпня 2019 року включно до 17 год. 00 хв.

Документи приймаються за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 7, кабінет 23.

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку  проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестуван-ня

Провести конкурсний відбір (тестування) 03 вересня 2019 року о 10.00 за адресою: 30000, Хмельницька область, місто Славута, вул. Соборності, 7.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Котюк  Галина  Артемівна, (03842) 7-02-78

personel@slavuta-rda.gov.ua

 

 

                                             Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища  освіта за ступенем нее нижче магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

  Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізо-вані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

рівень досвідченого користувача;

досвід   роботи  з   офісним пакетом   Microsoft   Office (Word, Excel, Power Point);

навички роботи з програмним комплексом ІАС «Місцеві бюджети», інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2. Необхідні ділові якості

відповідальність;

креативність та ініціативність;

уміння дотримуватись субординації;

орієнтація на командний результат;

відкритість в обміні інформацією;

вимогливість;

оперативність;

здатність налагоджувати та розвивати ефективні командні відносини задля досягнення спільних цілей

3.Необхідні особистісні якості

дисциплінованість;

комунікабельність;

повага до інших;

відповідальність ;

неупередженість;

управління своїми емоціями

                                                Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законо-давства

Конституція України;

Закони України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завдан-нями та змістом роботи державного службовця відповідно до поса-дової інструкції (поло-ження про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про очищення влади»;

«Про службу в органах місцевого самоврядування»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Бюджетного Кодексу України».

 

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/3787 | Переглядів: 235Дата публікації: 10:55 08.08.2019