Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

Поділитися новиною:

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

Славутська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» ˗ завідувача сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

УМОВИ

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «Б» – завідувача сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва  Славутської районної

державної адміністрації Хмельницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує на території району реалізацію державної політики у галузі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва.

2. Готує рішення щодо планування територій (схема планування території району) на місцевому рівні.

3. Вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району та пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд до районної державної адміністрації.

4. Здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій), забудови та іншого використання територій.

5. У межах компетенції та на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.

6. Координує  діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

7. Сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району.

8. Забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

9. Інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів.

10. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

11. Виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно- правовими актами.

12. Координує роботу у сфері житлово-комунального господарства та будівництва.

13. Здійснює в межах повноважень контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду та об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності.

14. Розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності.

15. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійсненню контролю за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів.

16. Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2019 рік становить 5600,00 грн., інші виплати – відповідно  до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строко-вість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.   Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї (нього) не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону              України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї (нього) відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.  Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явленого виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів – до 30 липня 2019 року включно до 17 год. 00 хв.

Документи приймаються за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 7, кабінет 23.

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку  проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестуван-ня

Провести конкурсний відбір (тестування) 02 серпня 2019 року о 10.00 за адресою: 30000, Хмельницька область, місто Славута, вул. Соборності, 7.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Семенюк Тетяна Олександрівна, (03842) 7-02-78

personel@slavuta-rda.gov.ua

 

 

                                             Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища архітектурна освіта за ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

Стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

  Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізо-вані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

рівень досвідченого користувача;

досвід   роботи  з   офісним пакетом   Microsoft   Office (Word, Excel, Power Point);

навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2. Необхідні ділові якості

відповідальність;

креативність та ініціативність;

уміння дотримуватись субординації;

командна робота;

орієнтація на командний результат;

відкритість в обміні інформацією;

вимогливість;

оперативність;

здатність налагоджувати та розвивати ефективні командні відносини задля досягнення спільних цілей

3.Необхідні особистісні якості

дисциплінованість;

комунікабельність;

повага до інших;

рішучість;

неупередженість;

управління своїми емоціями

                                                Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законо-давства

Конституція України;

Закони України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завдан-нями та змістом роботи державного службовця відповідно до поса-дової інструкції (поло-ження про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про очищення влади»;

«Про службу в органах місцевого самоврядування»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про основи містобудування»;

«Про регулювання містобудівної документації»;

«Про архітектурну діяльність»

Приєднані документи:

Наказ умови архітектура зав.сектору2019 (4)
Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/3742 | Переглядів: 339Дата публікації: 16:13 08.07.2019