Головне управління статистики інформує
Головне управління статистики інформує

Поділитися новиною:

Головне управління статистики інформує

Про надання населенню Хмельницької області субсидій у січні–квітні 2019 року У квітні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 169,5 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2019р. збільшився порівняно з квітнем 2018р на 36,3% і становив 382,0 грн.

У січні–квітні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 24,4 тис. домогосподарств, що на 25,9% менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 42,4% таких звернень, у сільській місцевості – 57,6%. У січні–квітні 2019р. призначено субсидії 35,2 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 16,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 18,8 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 3,5%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–квітні 2019р. становила 28,7 млн.грн (у міських поселеннях – 15,4 млн.грн, у сільській місцевості – 13,3 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 28,0 млн.грн (у міських поселеннях – 18,4 млн.грн, у сільській місцевості – 9,6 млн.грн).

У січні–квітні 2019р. 13,2 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,7 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості – 11,5 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 37,7%. За січень–квітень 2019р. сума призначених субсидій становила  37,2 млн.грн  (у міських поселеннях – 5,7 млн.грн, у сільській місцевості – 31,5 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 62,4 млн.грн (у міських поселеннях – 8,1 млн.грн, у сільській місцевості – 54,3 млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2019р. зменшився порівняно з квітнем 2018р. на 2,9% і становив 2844,8 грн. У січні–квітні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 19,6 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 32,7 млн.грн.

Роздрібна торгівля Хмельницької області в січні–квітні 2019 року

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–квітні 2019р. становив 6907,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,8% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в квітні п.р. порівняно з березнем зменшився на 0,3%, порівняно з квітнем 2018р. збільшився на 9,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–квітні 2019р. становив 3951,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,3% більше від обсягу січня–квітня 2018р. У квітні 2019р. його обсяг становив 1034,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти квітня 2018р. збільшився на 11,0%, проти березня 2019р. зменшився на 0,3%.

Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні–квітні 2019 року

Індекс промислової продукції за підсумками січня–квітня 2019р. у порівнянні з січнем–квітнем 2018р. становив 86,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–квітня 2018р. збільшився на 14,6%.

У переробній промисловості в січні–квітні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 11,2%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,7 раза, машинобудуванні – на 22,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 19,0%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 5,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,8%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 11,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–квітнем 2018р. становив 79,6%.

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області в січні–квітні 2019 року

У січні–квітні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 651,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 136,3%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель в 1,9 раза та 1,5 раза відповідно, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 10,2%.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 51,3% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 24,9%, Хмельницького району – 6,5%, м. Кам’янця-Подільського – 5,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 71,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 21,7% та 6,8% відповідно.

Використання палива в Хмельницькій області в квітні 2019 року

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в квітні 2019р. було використано газу природного 38,0 млн.м3, вугілля кам’яного – 31,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 13,0 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,1 тис.т, бензину моторного – 2,7 тис.т, палива дизельного – 2,6 тис.т.

Порівняно з квітнем 2018р. збільшились обсяги використання мазутів паливних важких в 2,5 раза, вугілля кам’яного – на 37,8%, газу природного – на 23,0%, пропану і бутану скраплених – на 9,0%. Разом з тим обсяги використання газойлів (палива дизельного) зменшились на 19,3%, бензину моторного – на 13,9%.

Станом на 1 травня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 125,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,1 тис.т, бензину моторного – 3,3 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,9 тис.т.

Капітальні інвестиції в Хмельницькій області у січні–березні 2019 року

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1541,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 20,2% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,8% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,8%. На капітальний ремонт активів спрямовано 7,2% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 70,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,9%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 10,3% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 12,9%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарств (36,6%), промисловості (25,7%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво в порівнянні з січнем– березнем 2018р. збільшилися на 1,5%.

Утворення та поводження з відходами  в Хмельницькій області в 2018 році

За попередніми даними протягом 2018р. в області утворилось 890,3 тис.т відходів (на 4,1% менше порівняно з 2017р.), у т.ч. від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали дозволи на утворення відходів, – 732,0 тис.т (на 6,5% менше), у домогосподарствах – 158,3 тис.т (на 9,1% більше). Переважну частину (99,7% від загальної кількості) становлять відходи ІV класу небезпеки, незначну частку (0,3%) – відходи І–ІІІ класів небезпеки, проте саме вони створюють ризики для здоров’я людей і навколишнього середовища.

У розрахунку на один квадратний кілометр території області у 2018р. утворено    43,2 т відходів (у 2017р. – 45,0 т), на одну особу – 0,7 т (0,7 т).

Упродовж 2018р. утилізовано 503,5 тис.т відходів (на 26,8% більше, ніж у 2017р.), у т.ч. І–ІІІ класів небезпеки – 19,0 т (на 32,9% більше). У цілому частка відходів, які були утилізовані, в загальному обсязі утворених відходів у 2018р. становила 56,6% (у 2017р. – 42,8%).

На кінець 2018р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах області накопичилось 8,7 млн.т відходів.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища у Хмельницькій області в 2018 році

Упродовж 2018р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 336 млн.грн, більше половини з яких було використано на очищення зворотних вод, 24% – на поводження з відходами. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 76% становили поточні витрати на охорону природи, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, 24% – капітальні інвестиції.

Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (86%).

За забруднення навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям та установам області в 2018р. пред’явлено (нараховано) екологічних платежів на суму 24,5 млн.грн, фактично сплачено 97,5% нарахованих сум (уключаючи кошти, перераховані в рахунок погашення заборгованості за попередні роки).

Джерела доходів та витрати домогосподарств Хмельниччини

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІV кварталі 2018р. сукупні ресурси одного домогосподарства в середньому за місяць становили 9364 грн (у розрахунку на одну особу – 3560 грн).

Найбільша питома вага (майже 90%) припадає на грошові доходи, серед яких 59% – трудові доходи (оплата праці, надходження від підприємницької діяльності та самозайнятості), 17% – пенсії та стипендії, по 4% – допомоги, пільги та субсидії, надані готівкою, та допомога від родичів і знайомих, 3% – доходи від продажу сільськогосподарської продукції.

Негрошові доходи (вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, грошова оцінка допомоги від родичів продовольчими товарами, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, послуг з охорони здоров’я, оплату транспорту, зв’язку тощо) становили 9,8%, або 921 грн.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць становили 7750 грн (у розрахунку на одну особу – 2947 грн). Понад половину свого бюджету (53%, або 4089 грн) в середньому за місяць, домогосподарства витрачали на купівлю продовольчих товарів та харчування поза домом; на непродовольчі товари – 30% (2285 грн); на оплату послуг – 10% (812 грн); решту – 7% (564 грн) – на допомогу родичам та іншим особам, будівництво та капремонт, вклади до банків тощо.

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/3657 | Переглядів: 335Дата публікації: 10:34 31.05.2019