Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

Поділитися новиною:

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

Славутська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» ˗ начальника управління фінансів Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «Б» ˗ начальника управління фінансів Славутської районної

державної адміністрації Хмельницької області

 

Загальні умови

 Посадові обов’язки

1. Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на територiї району.      

2. Здiйснює керiвництво дiяльнiстю управлiння, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на управлiння завдань, визначає ступiнь вiдповiдальностi керівників структурних підрозділів, сприяє створенню належних умов праці в управлінні.

3. Затверджує положення про структурні під-розділи управлiння, посадові інструкції працiвникiв структурних підрозділів та розподіляє обов’язки між ними.

4. Видає у межах своєї компетенцiї накази, органiзовує здійснення  контролю за  їх виконанням.

5. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

6. Планує роботу управління, інформує голову районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань.

7. Розпоряджається коштами у межах зат-вердженого кошторису на утримання управління, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.

8. Укладає договори та угоди.

9. Затверджує розпис доходiв i видаткiв районного бюджету на рiк та тимчасовий розпис на вiдповiдний перiод.

 

10. Забезпечує вiдповiднiсть розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

11. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

12. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації  питань, що належать до компетенції управління, бере участь у розгляді питань та розробляє проекти відповідних рішень.

13. За дорученням керівництва районної державної адміністрації представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

14. Призначає на посаду i звiльняє з посади працiвникiв управлiння, здійснює добір кадрів.  

15. Розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам управління від-повідного рангу державного службовця, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

16. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

17. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового роз-порядку та виконавської дисципліни.

18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

Умови оплати                                      праці

 

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2019 рік становить 7510 грн., інші виплати – відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі,          та строк їх подання

1.    Копія паспорта громадянина України.

2.    Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.    Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.    Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.    Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.    Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.    Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (підтвердження щодо подання декларації         з Єдиного державного реєстру декларацій та роздрукована електронна декларація з урахуванням вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

8.    Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів до 24 травня 2019 року включно до 17 год. 00 хв.

Документи приймаються за адресою: 29005,                      м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2,                      каб. 211-212

Місце, час  та  дата початку проведення           конкурсу

Конкурс буде проведено за адресою: 29005,                      м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2, каб. 114

 о 10.00 год. 29 травня 2019 року

Прізвище, ім’я         та  по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з  питань проведення конкурсу

Нігловська Алла Анатоліївна, (0382) 65-72-26,

personnel4@adm-km.gov.ua

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б»  або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною  мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з програмним комплексом ІАС «Місцеві бюджети», інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

навички управління;

лідерські якості;

аналітичні здібності;

стратегічне мислення;

уміння працювати в команді;

вміння аргументовано доводити власну точку зору

3.

Необхідні особистісні якості

дисциплінованість;

ініціативність;

відповідальність;

емоційна стабільність;

комунікабельність

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Бюджетного кодексу України;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

     Закону України «Про звернення громадян»;

розпорядження голови Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області від 18.03.2013 № 177/2013-р «Про Положення про управління фінансів Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області»

 

 

 

       

 

Приєднані документи:

34-к. Умови Розпорядження
Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/3581 | Переглядів: 298Дата публікації: 09:34 03.05.2019