Актуально | Єдині дні інформування | Надання медичної допомоги чорнобильцям
Надання медичної допомоги чорнобильцям

Найбільша еколого-техногенна катастрофа сучасності - аварія на Чорнобильській АЕС – уже впродовж 30 років впливає на здоров’я людей та довкілля не тільки на радіоактивно забруднених територіях, а й на території всієї України.

На сьогодні функціонує система медичного нагляду за постраждалими, що складається з щорічної диспансеризації, амбулаторного та стаціонарного лікування і реабілітаційних заходів у санаторно-курортних умовах та реабілітаційних центрах.

За впровадженим порядком щорічні медичні огляди інвалідів та учасників ліквідації аварії максимально проводяться до роковин Чорнобильської катастрофи, дітей – до початку літнього оздоровчого сезону.

Епідеміологічними дослідженнями після аварії встановлено наявність у учасників ліквідації аварії зростання частоти та ризиків виникнення лейкемії, окремих форм раку, не пухлинних захворювань.

За результатами щорічної диспансеризації постраждалих контингентів на обліку в Державному реєстрі України станом на 01.01.2016 року знаходиться 2 397 863 осіб, з них: учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (1 група первинного обліку) – 3 192 89 осіб; евакуйованих (2 група первинного обліку) – 81 691 осіб; які проживають на радіоактивно-забруднених територіях (3 група первинного обліку) - 1 539 207 осіб, діти народжені від батьків 1-3 груп первинного обліку – 457 676, у тому числі 85 143 особи – діти віком до 14 років (включно).

За останні п’ять років чисельність потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС зменшилось на 183 966 осіб, з них ліквідаторів – на 35 017 осіб, евакуйованих – на 4 244 особи, проживаючих на територіях радіоекологічного контролю – на 114 628 осіб.

Серед потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС чоловіки  і  жінки представлені практично порівну, перевагу має вікова група 50-54 років включно.

У Хмельницькій області станом на 01.01.2016 року перебуває 3 312 ліквідаторів аварії, 1 121 евакуйований із радіаційно-забруднених територій, 1 466 осіб, які проживали або проживають на територіях, які підлягають нагляду, 1 302 особи, які народились від перших трьох груп, у тому числі 1265 дітей до 17 років та 15 дітей, які народились від перших чотирьох груп. 

Стан здоров’я дорослого потерпілого населення поступово погіршується. Поширеність захворювань за період 2010-2014 років у цілому зросла майже на 3%.

         Серед дорослого потерпілого контингенту внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС спостерігається зростання поширеності новоутворень, хвороб крові та кровотворних органів, хвороб ендокринної системи, хвороб ока та придаткового апарату, хвороб системи кровообігу, хвороб органів травлення, вроджених аномалій.

В структурі поширеності хвороб на 1 місці – хвороби системи кровообігу, на 2 місці – хвороби органів травлення, на 3 місці – хвороби органів дихання. Спостерігається зростання інвалідності внаслідок новоутворень, у тому числі злоякісних.

              Серед дитячого населення потерпілого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, навпаки, спостерігається зниження поширеності хвороб і захворюваності. При незначному зростанні пухлин щитовидної залози (щороку реєструються 10-13 дітей), злоякісні новоутворення кровотворної та лімфатичної тканин займають 50% серед усіх злоякісних новоутворень. Серед вад розвитку, деформацій та хромосомних порушень спостерігається зростання вроджених вад системи кровообігу, органів травлення, сечових органів та синдрому Дауна.

              Окрема увага приділяється вивченню поширеності та захворюваності на рак щитоподібної залози. На сьогодні остаточно доведено значне зростання захворюваності на рак щитоподібної залози після Чорнобильської катастрофи серед осіб групи підвищеного ризику (0-18 років на час аварії), яке визнане як головний медичний наслідок аварії на ЧАЕС провідними і науковими установами світу.

              Після аварії на ЧАЕС минає 30 років, діти і підлітки, які зазнали найбільш значного впливу радіоактивного йоду, перейшли до категорії дорослих, тому зараз приділяється особлива увага інформації щодо раку щитоподібної залози саме серед молодих дорослих пацієнтів.

 

 

За інформацією Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

Переглядів: 477
Дата публікації: 14:22 26.04.2016