Актуально | Єдині дні інформування | Стан довкілля Хмельницької області за результатами моніторингових спостережень у ІV кварталі 2015 року
Стан довкілля Хмельницької області за результатами моніторингових спостережень у ІV кварталі 2015 року

Спостереження за станом атмосферного повітря проводилися Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології на двох стаціонарних постах в місті Хмельницькому.

Протягом ІV кварталу 2015 року в місті Хмельницькому спостерігалось забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту, середньомісячні концентрації якого становили 1,39 ГДК (2014 рік – 1,39 ГДК) та формальдегідом, середньомісячні концентрації якого становили 1,44 ГДК (2014 рік – 0,75 ГДК). По іншим забруднюючим речовинам, за якими велись спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій не зафіксовано.

Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології та Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів у ІV кварталі 2015 року відбирались проби поверхневих вод річок Случ, Хомора, Горинь, Південний Буг, Бужок та Дністер. Аналіз якості поверхневих вод суші здійснювався за басейновим принципом (басейни річок  Дніпро, Південний Буг та Дністер).

Поверхневі води басейну р.Дніпро характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних сполук, заліза загального, хрому (6+), міді, нітритів, фенолів та марганцю.

Показник БСК20, який характеризує наявність у воді нестійких органічних сполук, перевищував гранично допустимі концентрації для водойм господарсько-побутового користування у 1,1 раза (максимальне значення 1,15 ГДКгп, спостерігалося у грудні у воді р.Случ, с.Чернелівка).

За середнім вмістом біогенних елементів спостерігались перевищення допустимих рівнів рибогосподарських нормативів азоту амонійного у 4,6 рази, що може бути пов’язано із забрудненням річки органічними речовинами (найбільше значення цього показника зафіксовано у жовтні у воді р.Случ, нижче м.Старокостянтинів, і становило 8,8 ГДКрг).

За вмістом заліза загального середнє значення перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 1,1 рази, за вмістом міді – у 4,2 раза, за вмістом нітритів – у 4,05 раза, за вмістом марганцю - у 6,5 рази, за вмістом фенолів - у 2 рази.

Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4,2 рази.

Поверхневі води басейну р.Південний Буг характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних речовин, марганцю, заліза загального, нітритів, міді, фосфору загального, азоту амонійного, хрому (+6) та фенолів.

Показник БСК5 перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 1,67 рази (найвище значення зафіксовано у грудні місяці на позначці 2,7 ГДКрг, 1 км нижче м.Хмельницький).

Вміст азоту амонійного в р.Південний Буг перевищував допустимі рівні рибогосподарських нормативів у 9,01 рази (найбільше значення цього показника зафіксовано у листопаді, 1 км нижче м.Хмельницький, і становило 24,2 ГДКрг).

Вміст фенолів перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 2,4 рази, заліза загального у 2,03 раз, фосфору загального у 5,4раза (найбільше значення цього показника  зафіксовано у грудні, 1 км нижче м.Хмельницький, і становило 10,1 ГДКрг).

Середньомісячні значення концентрації нітритів у водах Південного Бугу перевищували гранично допустимі у 6,6 раза (найбільше значення цього показника зафіксовано у листопаді, 1 км нижче м.Хмельницький, і становило 18,9 ГДКрг ).

Середнє значення міді перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 5,5 раза, максимальне значення – 7,5 ГДКрг, спостерігалося у жовтні у воді р.Південний Буг, 1 км нижче м.Хмельницький. Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4 рази. 

У поверхневих водах басейну р.Південний Буг спостерігалось перевищення гранично допустимих концентрації для водойм рибогосподарського призначення вмісту марганцю у 14,4 рази, найвище значення зафіксовано у жовтні на позначці 26,34 ГДКрг (р.Південний Буг, 0,7км вище м.Хмельницького).

У поверхневих водах басейну р.Дністер спостерігався підвищений середній вміст розчинених органічних сполук, середнє значення показника БСК20 становило близько 1,23 ГДКгп.

Моніторинг радіаційного фону на території області протягом ІV кварталу 2015 року забезпечувався щоденно обласним центром з гідрометеорології на постійних постах спостереження. За даними радіоекологічного моніторингу потужність експозиційної дози гама-випромінювання протягом звітного періоду не перевищувала допустимих рівнів.

Концентрація радіоактивних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, де розміщені постійні пости спостережень ХАЕС (Нетішин, Острог, Славута, Білотин, Межеричі, Ст. Кривин, Мізоч), менша гранично допустимих концентрацій. Рівень гамма-фону в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження ХАЕС відповідав природному фону і становив – 9-10 мкР/годину.

 

За інформацією Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації

Переглядів: 509
Дата публікації: 08:32 27.01.2016