Атестація робочих місць: виробнича необхідність

Мета проведення атестації

У кожного працівника повинно бути своє робоче місце, на якому повинні бути створені умови, необхідні для виконання конкретних службових завдань, при цьому умови праці на робочому місці повинні бути  нешкідливими і безпечними для працівника – про це все повинен потурбуватись роботодавець (ст. 29 та 153 КЗпП).

            Але не все залежить від керівника. Сама специфіка виробництва може бути пов’язана з факторами підвищеної небезпеки, шкідливості і т.д.  У таких випадках роботодавець повинен компенсувати працівникові "шкідливість" його роботи, виходячи з норм чинного законодавства, наприклад:

  • надати йому додаткову відпустку (ст. 7 Закону України "Про відпустки");
  • установити підвищену оплату праці (ст 100 КЗпП) ;
  • забезпечити видачу спецодягу і засобів індивідуального захисту (ст. 163,164 КЗпП) ;
  • видавати мило, знешкоджуючі засоби, а також молоко і лікувально-профілактичне харчування (ст. 165,166 КЗпП) ;
  • організовувати обов’язкові медичні огляди (ст. 169 КЗпП).

Крім того, "шкідливість" робочого місця забороняє роботодавцеві залучати на таку роботу жінок (ст. 174 КЗпП) і неповнолітніх (ст. 190 КЗпП).

Що стосується інтересів працівників, то працівник може отримати пенсію за віком на пільгових умовах, якщо доведе, що певний період часу пропрацював у небезпечних і шкідливих умовах (ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення").

            Як же виявити шкідливі і небезпечні фактори виробництва, які служать підставою для виконання роботодавцем своїх обов’язків, а працівникам дозволяють претендувати на пільгову пенсію?  Відповідь очевидна: проводити атестацію робочих місць за умовами праці.

Отже, мета проведення атестації робочих місць - оформити правові підстави надання на підприємстві передбачених законом гарантій і компенсацій для працівників із шкідливими та небезпечними умовами праці.

 

Якому підприємству потрібно проводити атестацію

Роботодавець повинен організувати на своєму підприємстві атестацію робочих місць, якщо його виробництво (техпроцеси, обладнання, сировина, продукція) є потенційним джерелом шкідливих та небезпечних факторів, які можуть несприятливо впливати на здоров'я працівників (п.1.Порядку №442).

Правовою підставою для проведення  атестації служать нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, а також списки виробництв, професій та посад із шкідливими умовами праці (п.1.2 Рекомендацій №41).

Для того щоб з'ясувати, чи потрібно проводити атестацію, підприємство з небезпечним або шкідливим виробництвом вивчає норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва, а також:

  • списки виробництв, професій та посад, що дають право на пільги при отриманні пенсії за віком, затверджені Постановою №36;
  • переліки робіт, на яких встановлюється підвищена оплата праці (наприклад, перелік таких робіт у будівництві, затверджений постановою №576);
  • список виробництв, робіт, професій та посад, робота на яких дає право на додаткову відпустку (Постанова №1290);
  • перелік, що містить назви хімічних речовин, при роботі з якими рекомендується видавати молоко перелік (№4430-87).

Знайшовши в цих документах роботи, фактори, професії, які є на робочих місцях його підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць. Причому атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

 

Механізм  проведення атестації робочих місць

Основні нормативні документи, що регулюють процес проведення атестації робочих місць на підприємстві, - постанова КМУ від 1 серпня 1992 року № 442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" та Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 року № 41.

До речі, відповідальність за вчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.

Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Частіше атестація може проводитися, якщо це прямо передбачено колективним договором підприємства. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися.

Для санітарно-гігієнічних досліджень при атестації залучаються санітарні  лабораторії, які атестовані Державним центром стандартизації, метрології та сертифікації і мають свідоцтво МОЗ України на право проведення досліджень з метою атестації.

У результаті атестації повинні бути оформлені такі документи:

1. Наказ про проведення атестації робочих місць, у якому вказується склад атестаційної комісії, порядок проведення досліджень робочих місць і т.д.

2. Санітарно-гігієнічні дослідження фізико-хімічних факторів виробничого середовища і трудового процесу. Дослідження важкості та напруженості трудового процесу на робочому місці.

 3. Дослідження повноти зайнятості робочого дня з визначенням тривалості дії виробничого фактора (фотографія робочого дня).

4. "Карти умов праці" за кожним робочим місцем. Проведення розрахунків доплат до тарифних ставок та тривалості додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах.

5. Переліки робочих місць, яким пропонується пільгове пенсійне забезпечення (Списки №1, 2).

6. Переліки робочих місць, яким пропонуються пільги та компенсації, передбачені законодавством (доплата, додаткові дні відпустки, безкоштовне спецхарчування).

7. Наказ  про результати проведення атестації.

 

Наслідки, якщо атестацію не проведено

1. Якщо атестація не проводилася, але підприємство несе затрати на виплату компенсацій і надання гарантій працівникам (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг і т.д.) при перевірці можуть виникнути питання з приводу правомірності таких виплат, а також проблеми з оподаткуванням таких виплат.

2. Якщо підприємство не проведе атестацію і не надаватиме працівникам належні гарантії та виплачуватиме компенсації, то кожний працівник, що працює в шкідливих умовах може звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального і морального збитку. У такому разі не проведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відповідальності, але навпаки стане доказом його провини.

3. Не проведення атестації робочих місць є порушенням законодавства про охорону праці, зокрема Постанови №442. Порушник - керівник підприємства може бути притягнений до адміністративної відповідальності.

 

Головний державний інспектор

 відділу з питань експертизи умов праці

Управління Держпраці у  Хмельницькій області                                                Шабасюк М.В.

                                                                         

 

Переглядів: 753
Дата публікації: 16:18 18.01.2016