Актуально | Інформування населення | Ви запитували - ми відповідаємо
Ви запитували - ми відповідаємо

ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 

Закон України «Про відпустки» Стаття 16-2. Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. {Закон доповнено статтею 16-2 згідно із Законом N 426-VIII від 14.05.2015}.

Порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1994 № 94 (далі — Порядок № 94).

Згідно з пунктом 6 Порядку № 94 витрати державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій (далі — організації), пов’язані з наданням пільг, передбачених Законом №3551, покриваються місцевими фінансовими органами на підставі розрахунків, поданих організаціями, шляхом перерахування коштів на їх рахунки в установах банків.

Пільги, передбачені зазначеним Законом, надаються організаціями за рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням їх з бюджету за встановленими нормами у погоджені з фінансовими органами терміни.

Відшкодування організаціям витрат, пов’язаних з наданням пільг, фінансові органи провадять за рахунок коштів місцевих бюджетів на підставі перевірених ними розрахунків, поданих організаціями.

Організації подають фінансовому органу за місцем їх знаходження платіжне доручення на погоджену загальну суму витрат у чотирьох примірниках.

ЗМІНИ У СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТКАХ

Відповідно до статті 182 КЗпП України та статті 19 Закону України „Про відпустки” жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років чи дитину-інваліда, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Після досягнення дитиною-інвалідом повноліття працююча мати, зрозуміло, втрачає право на вищевказану додаткову оплачувану відпустку. Проте деяким дітям-інвалідам із досягненням ними 18 років установлюється інвалідність з дитинства І групи підгрупи А.Інваліди з дитинства І групи підгрупи А мають виключно високу міру втрати здоров’я, надзвичайну залежність від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і фактично не здатні до самообслуговування (у більшості випадків лежачі або ті, які практично самі не пересуваються). 

З метою врегулювання проблемних питань пов’язаних з соціальним захистом родин, до складу яких входять інваліди з дитинства І групи підгрупи А,Законом від 15.01.2015 № 120-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики» статтею 182 КЗпП України та статтею 19 Закону України „Про відпустки” з 1 січня 2015 року встановлена щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів для матері, одинокого батька інваліда з дитинства підгрупи А I групи, а також особі, яка взяла під опіку інваліда з дитинства підгрупи А I групи. Якщо, особа користується правом на надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки, за іншими підставами передбаченими статтею 182 КЗпП України та статтею 19 Закону України «Про відпустки» її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи надаються понад щорічну основну та додаткову відпустки, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному законом. Зазначена відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Поділу на частини додаткових відпусток працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи законодавством не передбачено. Чинним законодавством не визначено строку давності, після якого працівник втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо він з якихось причин не скористався своїм правом на таку відпустку за попередній рік чи за кілька попередніх років, він має право використати її, а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки.

Водночас Законом від 15.01.2015 № 120-VIII доповнено статтю 25 Закону України «Про відпустки», якої передбачено, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку,якщо дитині встановлено категорію "дитина-інвалід підгрупи А" - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку. Надання такої відпустки відбувається із збереженням на її період місця роботи (посади).Звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період перебування працівника у будь якій відпустці не допускається. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється центральним органом виконавчої влади - Державною службою України з питань праці (Держпраці) та його територіальними органами. Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством.

УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ НАДАНО ПРАВО НА ДОДАТКОВУ ОПЛАЧУВАНУ ВІДПУСТКУ

11 червня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 19.05.2015 № 448-VIII (далі — Закон).

Відповідно до Закону в разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з особливим періодом такі відпустки будуть надаватися наступного року.

При цьому Закон дозволяє за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, у військовослужбовців з’явилася можливість використовувати відпустку декількома частинами (більше двох), без обмеження тривалості кожної з них.

Також законодавці запровадили єдиний підхід до обчислення тривалості щорічної основної відпустки в рік початку військової служби (крім строкової). До цього часу право отримання відпустки в перший рік військової служби було передбачено лише для військовослужбовців військової служби за контрактом.

Окрім цього, слід зауважити, що 6 червня 2015 року також набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» від 14.05.2015 № 426-VIII.

Цим Законом було внесено зміни до низки законодавчих актів України, зокрема до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання додаткових відпусток зі збереженням заробітної плати та «Про відпустки» щодо визначення нового виду додаткової відпустки.

Отже, Закон України «Про відпустки» доповнено ст. 16-2, а Кодекс законів про працю України — ст. 77-2, згідно з якими учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Внесено зміни і до статті 25 Закону «Про відпустки», згідно з якими учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів щорічно, а особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — тривалістю до 21 календарного дня щорічно. 

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Хмельницькій області Данчевська Н.В.

Переглядів: 559
Дата публікації: 10:12 08.12.2015