Структурні підрозділи | Державні органи та установи | Славутський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Довідка про роботу Славутського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за 9 місяців 2015 року
Довідка про роботу Славутського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за 9 місяців 2015 року

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Він діє відповідно до основних напрямків державної молодіжної політики та реалізації головних завдань, визначених Законами України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, “Про соціальні послуги”, “Про охорону дитинства”, “Про попередження насильства в сім'ї”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

Основними категоріями отримувачів послуг центру є:

- сім’ї з дітьми та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- одинокі матері; батьки яки подали заяву про розлучення;

- прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники;

- матері, які мають намір відмовитись від новонародженої дитини;

-  особи та діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти та молодь, які повернулись з міць позбавлення волі;

- особи які постраждали від жорстокого поводження та торгівлі людьми;

- сім'ї та учасники антитерористичної операції та внутрішньо переміщені особи.

Згідно штатного розпису у Славутському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді затверджено 3 штатні одиниці (державні службовці). З них: директор центру, головний спеціаліст та головний спеціаліст-бухгалтер. 

З 2015 року центр працює з новими нормативними документами. Це Постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах”,  № 896 “Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)”.

Згідно цих документів здійснення соціальної роботи починається після надходження повідомлення до центру від суб’єктів соціальної роботи. Так, впродовж 9 місяців 2015 року до центру надійшло 110 повідомлень щодо сімей, дітей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснено 29 виїздів у населені пункти району з метою проведення соціальних інспектувань. Відповідно до повідомлень та обстежень умов проживання 122 сім'ї (237 дітей) були охоплені соціальними послугами. В результаті отриманих послуг:

- задоволено клопотань щодо отримання допомоги у лікуванні - 12 сімей,

- попереджено соціальне сирітство (дитина залишилась в сім'ї - 11 сімей,

- надано допомогу у вирішені житлово-побутових проблем - 47 сімей,

- отримано реєстрацію за місцем проживання - 1 сім'я,

- надано допомогу в оформленні документів для отримання соціальних виплат -15 сімей,

- направлено до закладів охорони здоров'я  та закладу недержавного сектору - 12 сімей.

Здійснено оцінку потреб 54 сімей з дітьми та осіб. За результатами проведеної оцінки 15 сімей (32 дитини) були взяті під соціальний супровід. 

Впродовж звітного періоду із супроводу знято 9 сімей ( 17 дітей) у зв'язку з вирішенням складних життєвих обставин.

Станом на 20.09.2015 року під соціальним супроводом перебуває 6 сімей (15 дітей). Основними проблемами таких родин є відсутність навичок догляду за дітьми, планування сімейного бюджету та ведення домашнього господарства, подолання алкогольної залежності,  важкі матеріальні умови, насильство в сім'ї.

Впродовж поточного періоду 2015 року з метою вжиття заходів по захисту прав та законних інтересів дітей Славутським РЦСССДМ на розгляд  комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації надіслані  матеріали про стан 5 сімей, виявлених працівниками центру, у якій порушуються права дітей.

Відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї з управління соціального захисту населення райдержадміністрації до Славутського РЦСССДМ надійшло 14 повідомлень щодо 14 сімей, у яких скоєно насильство. За результатами повідомлень спільно з працівниками управління соціального захисту населення райдержадміністрації відвідано дані сім'ї, проведено бесіди з членами родин щодо запобігання сімейного насильства та попередження жорстокому поводженню з дітьми. 

За поданням Славутського РЦСССДМ на засіданні районної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демократичного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми розглянуто питання про надання комплексної допомоги 2 сім'ям, у яких скоєно насильство над дітьми. 

Соціальними послугами консультаційного пункту при пологовому відділенні та жіночій консультації ЦРЛ Славутського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді охоплено 12 громадянок.  Здійснено обстеження житлово-побутових умов за місцем їх проживання, надано комплекс соціально-педагогічних послуг, одну матір із новонародженою дитиною  влаштовано в будинок “Дім захисту життя” (село Писарівка Волочиського району). 

Впродовж 9 місяців 2015 року до Славутського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді направлено 8 осіб з числа засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, надіслано повідомлення про постановку на облік Славутського міськрайонного підрозділу Шепетівського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції УДПтС України у Хмельницькій області 20 осіб даної категорії. З усіма вищезазначеними особами були проведені виховні бесіди з метою попередження повторних правопорушень. Спільно з виконкомами сільських рад організовано громадський контроль за їх поведінкою, здійснено інспектування умов проживання.

Провадиться робота по наданню соціальних послуг 2 сім'ям, в яких виховуються 2 дітей, що засуджені до покарання, не пов'язаного із позбавленням волі. Впродовж поточного періоду 2015 року здійснена профілактична робота із запобігання скоєння повторних злочинів, профілактики негативних явищ та статевого виховання, обстежені умови проживання.

За 9 місяців 2015 року до центру з установ виконання покарань надійшли повідомлення щодо 3 осіб, які звільнені з місць позбавлення волі. Працівниками центру відвідано даних осіб за місцем їх проживання. За результатами відвідування 2 особам надано послуги з питань соціальної адаптації, 1 особа отримали допомогу у виготовленні паспорта.

Протягом звітного періоду соціальною роботою охоплено 36 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.   Працівниками центру проведено інспектування умов їх проживання, надані соціальні послуги. Одна особа взята під соціальний супровід з метою допомоги у вирішенні житлово-побутової проблеми (відновлення житла після пожежі). 

Славутським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється робота щодо виконання наказу Міністерства України у справах молоді та спорту від 31.10.2006 № 3685 “Про порядок здійснення соціального супроводу супроводження прийомних сімей та будинків сімейного типу”. Під соціальним супроводженням перебуває 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 3 дітей та дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 5 дітей.  

Провадиться пошук громадян, які б мали бажання створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу та взяти на виховання дітей, залишених без батьківської опіки. Підготовлено та направлено до Хмельницького ОЦСССДМ документи 2 кандидатів в опікуни, піклувальники для проходження навчання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 №623 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов'язків державного соціального інспектора”  забезпечується контроль за створенням у сім’ях належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей, здійснено вибіркове обстеження   46 сімей з метою перевірки цільового використання допомоги при народженні дитини та допомоги одиноким матерям. За результатами перевірки порушень не виявлено.

На виконання Указу Президента України від 18.03.2015 № 150 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції” та Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції Славутським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюються заходи щодо забезпечення супроводження з вирішення соціальних питань учасників антитерористичної операції. Впродовж поточного періоду проведена  оцінка потреб 7 учасників антитерористичної операції, які демобілізовані із зони АТО. З результатами оцінювання надано соціальні послуги без забезпечення соціального супроводу, проінформовано про соціальні гарантії, на які мають права особи, що брали участь у бойових діях згідно чинного законодавства, вручено інформаційні матеріали (буклети) з питань соціально-правового захисту.

Протягом 9 місяців 2015 року розповсюджено 2300 буклетів, листівок з питань пропаганди здорового способу життя, ВІЛ-інфекції/СНІДу, сімейних форм виховання дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми,  соціальних гарантій осіб, що брали участь у бойових діях.  

 У 6 населених пунктах району проведено 6 групових заходів з питань пропаганди здорового способу життя, сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу.  У заходах прийняло участь 235 учнів та молоді  віком до 35 років.

Впродовж квітня 2015 року Славутським РЦСССДМ взято участь у Всеукраїнській благодійній акції “Серце до серця” з метою збору коштів на придбання медичного реанімаційного обладнання. До акції долучилися 7 волонтерів центру. Активну участь у акції взяли навчальні заклади району, з їх допомогою на території Славутського району було зібрано кошти на загальну суму 2069 грн.

Протягом серпня-вересня 2015 року  Славутським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено благодійну акцію “Готуємо дітей до школи”. Залучивши до участі в акції приватних підприємців та волонтерів зібрано та забезпечено одягом, у тому числі комплектами шкільної форми, взуттям, шкільним приладдям 25 дітей із сімей у складних життєвих обставинах, малозабезпечених, багатодітних сімей, родин опікунів, піклувальників.

Продовжується процес активного залучення Інтернет-ресурсу для поширення соціально – рекламної інформації, систематично поповнюється сайт Славутської райдержадміністрації (головна та сторінка центру) інформаційними матеріалами щодо подій, які відбувалися, а також соціальних послуг, які надає Славутський РЦСССДМ громаді, зокрема сім'ям, дітям та молоді району. На даний час розміщено 8 інформацій Славутського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, актуальних питань дитячої, молодіжної та сімейної політики.

З метою організації контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, надання допомоги цим особам в їх соціальній адаптації в районі створена та діє районна спостережна комісія. Організацію роботи комісії здійснює районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, секретарем комісії є директор центру. Впродовж 9 місяців 2015 року проведено 8 засідань спостережної комісії, на яких розглянуто ряд питань про здійснення громадського контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі, проведення з ними виховної роботи, про постановку на облік спостережної комісії осіб, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. За результатами розгляду зазначених питань 13 осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, поставлені на облік спостережної комісії, організовано громадський контроль за їх поведінкою.

З метою вирішення проблемних питань у сфері протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та наркоманії при райдержадміністрації створена та діє координаційна рада, роботу якої організовує Славутський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У поточному періоді 2015 року проведено 1 засідання координаційної ради, прийнято ряд рішень щодо профілактики, лікування туберкульозу, запобігання захворюванню на ВІЛ-інфекцію.  

Директор центру                                                                                  Н. Пермінова

 

 

 

Переглядів: 842
Дата публікації: 09:26 02.10.2015