Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи адміністрації | Управління соціального захисту населення | Питання експертизи умов праці або для чого проводиться атестація робочих місць.
Питання експертизи умов праці або для чого проводиться атестація робочих місць.

     Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах i в організаціях незалежно від форми власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, установки, прилади та апарати, сировина та матеріали є потенційними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть несприятливо чи взагалі негативно впливати на стан здоров'я найманих працівників, а у деяких випадках також навіть на їхніх нащадків як зараз, так i в майбутньому.

        Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або повно важенним органом (адміністрацією, керівництвом) i працюючим у сфері реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах, на зразок додаткових оплачуваних відпусток, надбавок за роботу у шкідливих умовах праці, скороченої тривалості робочого часу, харчування та інших.

        Атестація робочих мiсць передбачає:

        - виявлення шкідливих та небезпечних факторів i причин формування несприятливих умов праці;

        - санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

       - комплексну оцінку факторів виробничого середовища i характеру працi на відповідність їх характеристик стандартам безпеки працi, будівельним та санітарним нормам i правилам;

      - визначення ступеню шкідливості і небезпечності працi та її характеру за гігієнічною класифікацією; 

       - обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

      - визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

      - визначення i реалізацію технічних i організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію умов та характеру працi.

         Період переатестації визначається самим підприємством у колективному договорі ,але не повинен перебільшувати 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на власника підприємства.

         Для організації та проведення атестацiї керівник пiдприємства видає наказ, в якому: зазнаються основа та завдання атестацiї; затверджуються склад, голова i секретар постійно діючої атестаційної комісії, визначаються її повноваження; визначаються терміни i графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах пiдприємства; визначаються взаємодія із зацікавленими державними органами i громадськими організаціями; визначаються проектні чи науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов працi i участі в розробці заходів що до усунення шкідливих виробничих факторів.

         До складу атестацiйної комiсiї рекомендується включити головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, працi i заробітної плати, охорони працi, членів громадських організацій та інших.

          Атестаційна комісія: здійснює організаційне i методичне керівництво та контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах; органiзує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлуатацією, визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер; складає перелік робочих місць, що підлягають атестації; порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину i матеріали із передбаченими у проекті; визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих i небезпечних факторів виробничого середовища та органiзує їх дослідження; прогнозує та виявляє наявність шкідливих i небезпечних факторiв на робочих місцях; встановлює згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довiдком (ЄТКД) відповідність найменування професій i посад працівників, зайнятих на цих робочих мiсцях, характеру фактично виконуваних робіт; складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих мiсць; проводить атестацію i складає перелік робочих місць, виробництв, професiй та посад з несприятливими умовами праці; організує розробку заходів щодо покращання умов праці i оздоровлення працівників.

         За результатами атестації складається перелік:

          - робочих місць, виробництв, робіт, професій i посад, працівникам яких підтверджене право на пільги i компенсації, передбачені законодавством, а також за рахунок коштів підприємства Закону України "Про пенсійне забезпечення ";

         - робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх покращання.

       Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії i посади яких внесені до переліку.

       Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності i зберігаються на підприємстві протягом 50 років.

       Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на роботодавця.

Цілком допускаємо, що перед керівництвом дрібних і новостворених підприємств може постати запитання; чи так вже потрібна атестація з огляду на те, що вона зумовить додаткові зобов’язання в роботодавця? Із тим, що атестація коштів не заощадить і навіть навпаки — призведе до додаткових витрат, не посперечаєшся. Однак це обов’язок підприємства, якого не уникнути, такий самий, як надати відпустку, оплатити лікарняний, провести інструктаж з охорони праці тощо

        Вимагають проводити атестацію ст. 13 Закону України «Про охорону праці», а також п. І Порядку № 442. Крім того, як зазначено в ст. 34 Закону України «Про охорону праці», Рада міністрів АРК місцеві держадміністрації «вживають заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці». Не проведення атестації може загрожувати адмінвідповідальністю за ч. 2 ст. 41 КУпАП. До того ж сплата штрафу однаково не звільнить суб’єкта господарювання від обов’язку проведення атестації — контролюючі органі неодмінно видадуть відповідний припис

         Також непроведення атестації призведе до порушення прав працівників — фактично, виконуючи шкідливі та/або важкі роботи, наймана особа не одержить передбачених законодавством компенсацій і соціальні гарантії. Це дає їй підставу розірвати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (ч. З ст. 38 КЗпП), а також звернутися до суду (ст. 221 КЗпП України).

         У випадку, якщо не проведення атестації призвело до порушення норм охорони праці, до підприємства може бути застосована санкція у вигляді призупинення роботи підприємства до усунення порушень у сфері охорони праці.

         Також не слід забувати, що в разі, якщо не проведення атестації мало своїм наслідком заподіяння шкоди здоров’ю працівнику, керівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 271 КК України.

 

 

 

                                                                   ШабасюкМ.В.  – головний державний інспектор 

                                                                                                 відділу з питань експертизи умов

                                                                                                 праці управління Держпраці у

                                                                                                 Хмельницькій області

Переглядів: 755
Дата публікації: 16:17 28.09.2015