Консультативно-дорадчі органи адміністрації | Громадська рада при райдержадміністрації | Протоколи засідань громадської ради | Протокол Установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування нового складу Громадської ради при Славутській районній державній адміністраціївід 31.03.2017 року.
Протокол Установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування нового складу Громадської ради при Славутській районній державній адміністраціївід 31.03.2017 року.

м. Славута,

районна державна адміністрація,

малий зал засідань                                                                                           31 березня 2017 року

 

 На установчих зборах присутні:  заступник голови райдержадміністрації Петро Петрович Притуляк, керівник апарату районної державної адміністрації Крутенчук Ігор Іванович, головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Ярмолюк Анжела Володимирівна, члени ініціативної групи по формуванню нового складу громадської ради при Славутській райдержадміністрації, 12 представників інститутів громадянського суспільства (далі  - ІГС), які згідно заяв ІГС уповноважені взяти участь в установчих зборах для формування нового складу громадської ради при Славутській районній державній адміністрації, подали документи на участь в установчих зборах  17 ІГС, 5  відсутні  з поважних причин (надали письмову заяву), кореспондент міськрайонної газети «Трудівник Полісся» Декайлюк Олександр Іванович.

Розпочав установчі збори Крутенчук Ігор Іванович, керівник апарату районної державної адміністрації, представник ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Славутській районній державній адміністрації, який у своєму виступі відзначив наступне:  

«Перед початком розгляду питань порядку денного зборів хотів би звернути увагу присутніх, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» громадська рада при районній державній  адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування  та реалізації державної політики.

Основними завданнями громадської ради є:  створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;  здійснення  громадського  контролю за діяльністю  органів виконавчої влади; сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час  формування та реалізації державної політики.

З метою вжиття заходів по формуванню нового складу громадської ради  розпорядженням голови Славутської райдержадміністрації   від 30 січня 2017 року № 35-р було затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю представників інститутів громадянського суспільства при районній державній адміністрації.

Ініціативною групою здійснено відповідну організаційну та та інформаційну роботу, у тому числі проведено два засідання, розповсюджено інфорормацію щодо підготовки установчих зборів в місцевих засобах інформації та на сайті райдержадміністрації, забезпечено прийом та розгляд заяв та інших необхідних документів інститутів громадянського  суспільства щодо участі представників  в установчих зборах. До ініціативної групи надійшло 17 таких заяв».

 Крім того, голова ініціативної групи з формування  нового складу громадської ради  І.І. Крутенчук запропонував наступний порядок денний засідання та виніс його на затвердження:

1.Обрання робочих органів установчих зборів (голова, секретар, члени лічильної комісії).

2.Затвердження регламенту зборів.

3.Звіт голови громадської ради при Славутській райдержадміністрації про роботу ради у 2015-2016  роках.

4.Встановлення граничної чисельності громадської ради.

5.Проведення голосування по обранню нового складу громадської ради.

6.Обрання голови та секретаря громадської ради.

 Голосували: «За» - 12, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

 Вирішили: порядок денний, запропонований головою ініціативної групи затвердити.       

 По першому питанню порядку денного:

 

Слухали: голову ініціативної групи з формування  нового складу громадської ради при Славутській РДА І.І. Крутенчука про обрання робочих органів  установчих зборів  (голова, секретар, члени лічильної комісії).

 По першому питанню виступив  Мазур Віктор Васильович - уповноважений представник громадської організації «Славутське міськрайонне об’єднання «Майдан», який  запропонував обрати голово установчих зборів Гапонюка Василя Костянтиновича - голову Асоціації підприємців м. Славута і району:  членами лічильної комісії обрати: Костирко Олега Васильовича, Гавуру  Віктора Анатолійовича та  Мазура Віктора Васильовича.

  Гуменюк Зінаїда Вікторівна - голова Славутської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу запропонувала обрати секретарем установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Славутській райдержадміністрації - Ярмолюк Анжелу Володимирівну, головного спеціаліста відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

  Голосували: «За» - 12, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

  Вирішили:    вважати обраними:   головою установчих зборів – Гапонюка Василя Костянтиновича;   членами лічильної комісії обрати: Костирко Олега Васильовича, Гавуру  Віктора Анатолійовича, Мазура Віктора Васильовича; секретарем - Ярмолюк Анжелу Володимирівну.

 

По другому питанню порядку денного:   слухали голову установчих зборів Гапонюка Василя Костянтиновича про затвердження регламенту зборів.  Під час свого виступу він ознайомив присутніх з регламентом установчих зборів:  для інформації  з питань порядку денного до 15 хв.; для виступів до 3 хв..

  Голосували: «За» - 12, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

  Вирішили:    затвердити запропонований регламент установчих зборів.

 

По третьому питанню порядку денного:   слухали голову громадської ради попереднього скликання Квятковську Тетяну Романівну, яка прозвітувала про проведену роботу попереднім складом громадської ради за 2015-2016 роки.

Голосували: «За» - 12, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

Вирішили:    звіт голови громадської ради за 2015-2016 роки взяти до відома.

 

По четвертому  питанню порядку денного:   

 

Слухали:  голову установчих зборів Гапонюка Василя Костянтиновича – про встановлення граничної чисельності членів громадської ради. Виступаючий запропонував встановити граничну чисельність у кількості 21 представник ІГС.

 Голосували: «За» - 12, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.

Вирішили:    встановити граничну чисельність  членів громадської ради при Славутській райдержадміністрації у кількості 21 представник ІГС.

 

По пятому  питанню порядку денного:   

 

Слухали:  голову установчих зборів Гапонюка Василя Костянтиновича про проведення голосування по обранню нового складу  громадської ради. Він зачитав перелік ІГС Славутчини, які подали необхідні документи до ініціативної групи (всього надійшло 17 заяв з необхідними пакетами документів) та повідомив присутніх, що на початок проведення зборів зареєструвалося  12 заявників.

По п’ятому питанню виступив:  Мазур Віктор Васильович - уповноважений представник громадської організації «Славутське міськрайонне об’єднання «Майдан», член ініціативної групи з формування нового складу громадської ради при Славутській РДА,  який довів до відома учасників зібрання, що на установчих зборах присутні 12 представників ІГС району. 5 відсутні з поважних причин. Проте вони виявили бажання бути у складі громадської ради при Славутській РДА.

Гапонюк Василь Костянтинович  - голова установчих зборів ознайомив кандидатів на  членство у громадській раді при Славутській РДА із процедурою голосування  та роздав бюлетні для голосування останнім. Кожен представник ІГС Славутчини індивідуально голосував за кандидатів на членство у громадську раду.

Член лічильної комісії Костирко Олег Васильович оголосив результати голосування:  16 представників ІГС набрали 12 голосів, 1 представник ІГС – 11 голосів.

 

Вирішили: обрати громадську раду при Славутській районній державній адміністрації у складі 17 осіб (список додається як додаток до протоколу).

 

По шостому  питанню порядку денного:   

 

 

 Слухали:  голову установчих зборів Гапонюка Василя Костянтиновича про обрання голови та секретаря громадської ради при Славутській РДА. Василь Костянтинович запропонував  обрати секретарем   громадської ради при Славутській райдержадміністрації - Ярмолюк Анжелу Володимирівну, головного спеціаліста відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації та подати заяву керівництву райдержадміністрації  щодо обрання Анжели Володимирівни на дану посаду. Усі погодились з цією пропозицією.

 

Голова установчих зборів запропонував обрати голову громадської ради при Славутській райдержадміністрації шляхом рейтингового голосування.

Представникам ІГС було роздано бюлетні для рейтингового голосування.

По шостому питанню виступив Костирко Олег Васильович, член лічильної комісії , який оголосив результати рейтингового голосування згідно протоколу засідання лічильної комісії. Відповідно до підведеного підрахунку голосів головою громадської ради при Славутській РДА обрано Гапонюка Василя Костянтиновича.

 

Вирішили:   інформацію прийняти до уваги. Головою громадської ради при Славутській  райдержадміністрації  вважати обраним Гапонюка Василя Костянтиновича - голову Асоціації підприємців м. Славута і району.  

Одноголосно вирішили обрати секретарем громадської ради Ярмолюк Анжелу Володимирівну.

Подати заяву керівництву райдержадміністрації  щодо обрання Ярмолюк Анжели Володимирівни, головного спеціаліста відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації секретарем громадської ради при Славутській РДА.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації  Крутенчук Ігор Іванович привітав усіх з обранням нового складу громадської ради при Славутській райдержадміністрації та подякував присутнім за активну громадянську позицію та небайдужість до проблем суспільства, адже це дуже важливо, особливо потрібно у такий складний для нашої держави час. І. І. Крутенчук відзначив, що районна державна адміністрація готова прислухатися до конструктивної критики і виважених пропозицій, готова спільно розв’язувати  проблеми, які постають сьогодні в районі, тому ми усі сподіваємось на конструктивну  та плідну роботу громадської ради, яка має стати дієвим містком між владою та жителями Славутського району.

 

Голова громадської ради  Гапонюк  Василь Костянтинович запропонував провести наступне засідання громадської ради в кінці квітня 2017 року. Орієнтовні питання, що будуть винесені на засідання громадської ради:

1.Затвердження положення про громадську раду та регламенту ради.

2. Затвердження плану роботи громадської ради на 2017 рік.

Голова установчих зборів оголосив установчі збори закритими у зв’язку з розглядом усіх визначених питань порядку денного.

 

 

Голова установчих зборів                                                                    В.К. Гапонюк

Секретар установчих зборів                                                               А.В. Ярмолюк

Переглядів: 665
Дата публікації: 10:43 04.04.2017