Структурні підрозділи | Державні органи та установи | Славутський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Інформація про діяльність Славутського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Інформація про діяльність Славутського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Територіальний центр утворено для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.                         

              В своїй діяльності територіальний центр  керується  Конституцією України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства  соціальної політики, положенням про Славутський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.06.2010 року № 359-р. зі  змінами, внесеними розпорядженнями від 30.12.2011 р.  № 1257-р. та від 06.02.2013 №94/2013-р. згідно Типового положення затвердженого постановоо КМУ від 29.12 2010 р. №1417 

             У структурі Славутського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на сьогоднішній день функціонує 3 відділення: відділення соціальної допомоги вдома,  відділення організації надання адресної натуральної та грошової  допомоги й відділення соціально-побутової адаптації.

              Відповідно до Положення   на обслуговування в терцентрі мають  право:

               громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги,;

               громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості,  як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів).

              Соціальні послуги для потребуючих громадян з вищезазначених категорій в обсягах визначених  державними стандартами соціальних послуг надаються безкоштовно для одиноких громадян, які не мають рідних що повинні їм забезпечити догляд і допомогу. Соціальні послуги понад обсяги визначені державними стандартами соціальних послуг для одиноких громадян та для громадян, які  мають рідних,  що повинні їм забезпечити догляд і допомогу надаються на платній основі.

               У виняткових випадках, громадяни, що  мають рідних,  можуть звільнятись від плати за соціальне обслуговування в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених громадян і отримують державну соціальну допомогу , залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі. Для цього місцевий орган, що утворив територіальний центр, самостійно або через утворену ним комісію приймає розпорядження про звільнення громадян, які мають рідних від зазначеної плати.

              Станом на 01.09.2015 р. відділеннями терцентру   виявлено  2005 громадян, які потребують обслуговування, з них надано послуг для  2003  громадян , а саме:  

- відділенням соціальної допомоги вдома  виявлено - 832 особи, обслужено – 832 особи ;

- відділенням соціально побутової адаптації  виявлено 932 особи, які потребують соціальних послуг, обслужено – 930 осіб;

- відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги виявлено - 241 осіб, обслужено  718, в т.ч. виключно відділенням – 241 особа.

                За звітний період  надано 10008 платних  послуг для  661 чол.  на суму 44.25 тис. грн. Кошти спрямовуються на покриття витрат пов’язаних з наданням соціальних послуг.

Переглядів: 694
Дата публікації: 11:29 26.10.2015