Актуально | Інформування населення
Інформування населення
 • Пам'ятка щодо першочергових дій у разі виявлення вибухових пристроїв та отруйних речовин
  У випадку отримання інформації щодо готування до скоєння злочинів терористичного або деверсійного характеру на території району, в тому числі по відношенню до органів державної влади,негайно інформувати Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області за телефоном: 65-72-73, 067-380-00-53 (чергова служба Управлыння).
 • «ВЕЛИКИЙ ТЕРОР» В УКРАЇНІ
  «Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мисте...
 • День Європи
  День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення 9 травня Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святк...
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-21
        Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Ключовим її рушієм був український народ і його політична еліта, що еволюціонувала від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення власної державної незалежності. Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах розви...
 • Актуальні проблеми йодної профілактики в Україні на випадок радіаційної аварії на АЕС
  Аналітична записка.          В 2016 році людство відзначило 30-у річницю трагічної події – аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року. В ході заходів з відзначення – форумів, конференцій, семінарів, круглих столів – і в Україні, і закордоном увага перш за все приділялася наслідкам Чорнобильської катастрофи, її...
 • ПРАВО ПРАЦІВНИКА НА ВІДПОЧИНОК І СПЕЦІАЛЬНІ ПЕРЕРВИ
  Час відпочинку — це встановлений законодавством час, протягом якого працівники вільні від виконання трудових обов'язків і який вони можуть використовувати на власний розсуд.  Основними видами відпочинку є: перерви протягом робочого дня; щоденний відпочинок (перерви між робочими днями); щотижневі дні відпочинку; святкові й неробочі дні; відпустки. Перерви протягом робочого дня...
 • РОЗ’ЯСНЕННЯ СТОСОВНО КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ У ВИХІДНІ, СВЯТКОВІ АБО НЕРОБОЧІ ДНІ
  Управління Держпраці у Хмельницькій області в межах наданих повноважень надало роз’яснення стосовно Порядку та підстав залучення працівників до роботи у вихідні, святкові або неробочі дні та компенсації за роботу у ці дні.  Останнім часом, на підприємствах приватної форми власності та у фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, поширеним явищем стало залучення праців...
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СЕЗОННИХ ПРАЦІВНИКІВ
  Управління Держпраці у Хмельницькій області надало роз’яснення стосовно особливостей законодавчого регулювання сезонних працівників. Статтею 7 Кодексу Законів про працю України передбачено, що особливості регулювання праці тимчасових і сезонних працівників встановлюються законодавством. На сьогодні в Україні є чинним (у частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України)...
 • Методичні рекомендації щодо безпечної поведінки під час канікул
  І. БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ   1.ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ. 1.1.Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правої сторони. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок, по яких  йти  неможливо, пішоходи можуть рухатися по велосипедній доріжці, тримаючись правої сторони, не затримуючи рух на велосипедах і мопедах, або в один ряд по узбіччю, а у раз...
 • ВИМОГИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ
  Одним із основних принципів трудового законодавства нашої держави є рівність трудових прав усіх громадян. Відповідно до статті 187 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. В той же час, трудове законодавство України встановлює певні особливості правов...
 • ЩОДО РОБОТИ У НІЧНИЙ ЧАС
  Відповідно до статті 54 Кодексу законів про працю України (КЗпП) при роботі у нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51 КЗпП). Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною у тих випадках, коли це необхідно за умовами вир...
 • ВИПРОБУВАННЯ З МЕТОЮ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРАЦІВНИКА РОБОТІ
  Згідно статті 26 КЗпП України при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу відноситься до додаткової умови трудового договору. Така умова вводиться сторонами незалежно від кваліфікації та досвіду особи, яка приймається на роботу....
 • ПОВІДОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ
  Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.  Відповідно до вимог статті 21 КЗпП України роботодавець, як сторона трудового договору, зобов’язаний виплачувати заробітну плату найманому працівникові. Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках...
 • ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
  Питання: Звільнившись з основного місця роботи працівник не повідомив про це на підприємстві, де він працює по сумісництву. Через чотири місяці він приніс трудову книжку в якій було зазначено, що він звільнений, ще в грудні 2015 року. Які дії має зробити бухгалтер підприємства, де він працює по сумісництву? Якщо виходить, що з грудня 2015 року він не мав основного місця роботи і чи загрожує ц...
 • ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ ОСІБ ПРИЗВАНИХ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ Запитання:
  Запитання:  На момент мого призову ( у квітні 2015 року) в Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» відповідно до змін від 15.01.2015 р. було прописано, що за строковиками на період служби зберігаються робоче місце та середня заробітна плата. Але відповідні зміни до Кодексу законів про працю не були внесені. У зв’язку з чим мене було звільнено і в ...
 • ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  Нормами Кодексу законів про працю України передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення, як догана або звільнення. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одн...
 • ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ВИВІЛЬНЕННЯ
  Відповідно до вимог статті 5/1 КЗпП України однією з гарантій забезпечення права громадян на працю є передбачений правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи. Частиною другою статті 40 КЗпП України встановлено, що звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо переве...
 • ДОДАТКОВІ ВИДИ ВІДПУСТОК ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ
  Законом України № 426 від 14.05.2015 р. «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня соцiального захисту окремих категорiй ветеранiв вiйни» встановлені додаткові види відпусток учасникам бойових дій та інвалідам війни. ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА Працівникам згідно ст. 16-2 Законі України № 504 від 15.11.1996р. «Про відпустки» (із змінами), ...
 • ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ
  Відсторонення працівника від роботи передбачено у статті 46 КЗпП України. За загальним правилом, що міститься в зазначеній статті, роботодавець має відсторонити працівника від роботи у наступних випадках: появи на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з о...
 • ЧИ МОЖЕ ІНВАЛІД ІІ ГРУПИ ПІСЛЯ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ПРОДОВЖУВАТИ ПРАЦЮВАТИ ЧИ ПОВИНЕН ЗВІЛЬНИТИСЯ?
  Питання: Я є інвалідом ІІ групи загального захворювання. Скоро досягаю пенсійного віку і маю право на пенсію за вислугу років. Чи можу я продовжувати працювати чи повинен звільнитися? Відповідь: Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Вихід на пенсію є поважно...
 • Інформація про пункти обігріву у Славутському районі
  № з/п Район, населений пункт, адреса розміщення  пункту обігріву Кількість пунктів обігріву, які функціонують     В ДІЛЬНИЧИХ ЛІКАРНЯХ     Дільнича лікарня   с.Ганнопіль вул. Корецька,63 1   &nb...
 • ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  Згідно статті 26 КЗпП України при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу відноситься до додаткової умови трудового договору. Така умова вводиться сторонами незалежно від кваліфікації та досвіду особи, яка приймається на роботу....
 • ЧИ МАЄ ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ, У ЯКОГО Є НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ, ВЕСТИ КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО?
  У розумінні діючого законодавства про працю, фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, є роботодавцем (або власником підприємства), а отже на нього покладається обов’язок щодо ведення всіх документів передбачених законодавством про працю, а саме: відомості про нарахування та виплату заробітної плати найманим працівникам, журнал реєстрації наказів, журнал обліку руху трудових...
 • ХТО МАЄ ВИПЛАТИТИ ГРОШОВІ КОШТИ НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКАМ У РАЗІ СМЕРТІ РОБОТОДАВЦЯ – ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ?
  Відповідно до статті 99 Податкового кодексу України виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадко...
 • Ви запитували - ми відповідаємо
  ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ  Закон України «Про відпустки» Стаття 16-2. Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 1...
 • Звернення до населення області
  Керівництво магістральних електричних мереж звертається до населення області, місцевих органів виконавчої влади по території, яких проходять повітряні лінії напругою 330 тис. і 750 кВ по яких передається електроенергія від блоків атомних електростанцій (в тому числі Хмельницької, Рівненської) до споживачів Хмельницької області та інших регіонів України.        &...
 • ЯКИМИ ЗАКОНАМИ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРИЗВАНИХ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
  Кодекс законів про працю України Гарантії для працівників, призваних на військову службу: Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади)...
 • ПРО ПРАВА ПРАЦІВНИКА ПІД ЧАС ВИПРОБУВАННЯ
  Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Згода працівника на прийняття на роботу з випробувальним терміном має бути зазначена у заяві працівника про прийняття на роботу. Відмова працівника від вип...
 • КОМПЕНСАЦІЯ ВТРАТИ ЧАСТИНИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  Відповідно до статті 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Однією із законодавче встановлених гарантій майнових прав на оплату праці працівників від несвоєчасної її виплати є механізм виплати компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати. Механізм нарахування сум компенсації визначено Зак...
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТИ РОЗРАХУНКОВИХ КОШТІВ У РАЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ
  Працівник звільнився у середині місяця. Роботодавець відмовляється виплачувати розрахункові кошти, мотивуючи це тим, що кошти знаходяться на рахунку банку і знімати їх у середині місяця не вигідно. Чи правомірні такі дії роботодавця? Де, як і коли роботодавець повинен виплатити працівникові розрахункові кошти?  При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, уст...
 • ЯКІ ДІЇ РОБОТОДАВЦЯ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОДИНОКОЇ МАТЕРІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ НА ДЕКРЕТНОМУ МІСЦІ
  На час відпустки по догляду за дитиною до 3-х років однієї із співробітниць роботодавець тимчасово прийняв на її місце іншу співробітницю, у якої є дитина віком 10 років Всі документи були складені коректно: і у заяві, і у наказі про прийом на роботу роботодавець вказав, що це строковий трудовий договір, який укладено на час в...
 • Закон України "Про місцеві вибори"
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/595-19
 • ЧИ ВТРАЧАЄТЬСЯ НЕПЕРЕРВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ ПРИ ПРОДОВЖЕННІ ДЕКРЕТУ ДО 4-Х РОКІВ ЗА МЕДИЧНОЮ ДОВІДКОЮ?
  Чи втрачається неперервний педагогічний стаж при продовженні декрету до 4-х років за медичною довідкою? Чи враховується період декрету до педагогічного стажу? Які нормативні документи регулюють ці питання? Педагогічний стаж не втрачається та період декрету зараховується до педагогічного стажу. Відповідно до частини третьої статті 179 КЗпП України за бажанням жінки їй надається відпустка для догл...
 • ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПРАЦІВНИКА В ПЕРІОД ДЕКРЕТНОЇ ВІДПУСТКИ
  Питання: працівниця знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, відпустка закінчується 10.05.2016 р., вона хоче звільнитись за власним бажанням без поважних причин не виходячи на роботу. Яка процедура її звільнення і чи можна її звільнити: останнім днем відпустки чи до закінчення відпустки? Звільнення з роботи за ініціативою працівника в період декретної відпустки відб...
 • ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  Нормами Кодексу законів про працю України передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення, як догана або звільнення. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника ...
 • ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ВИВІЛЬНЮВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  Відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 49-2). про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації ви...
Переглядів: 264
Всього переглядів вкладених ресурсів: 11790
Версія для слабо- зорих