Актуально | Шепетівська місцева прокуратура інформує | Інформація про результати діяльності Шепетівської місцевої прокуратури з місцем дислокації у м.Славута щодо звернення громадян
Інформація про результати діяльності Шепетівської місцевої прокуратури з місцем дислокації у м.Славута щодо звернення громадян

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Статтею 1 Закону України «Про звернення громадян» встановлено, що        громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

 Розгляд звернень і запитів та особистий прийом громадян в органах прокуратури здійснюється на принципах законності, об’єктивності, всебічності, неупередженості, своєчасності, недопущення дискримінації за будь-якими ознаками, заборони переслідування за подання звернення, неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки прокурорів.  

У Шепетівській місцевій прокуратурі створені усі необхідні умови для своєчасного прийому, реєстрації та розгляду звернень громадян.

Упродовж першого півріччя 2018 року, на розгляд Шепетівської місцевої прокуратури з місцем дислокації у місті Славута надійшло 88 звернень громадян.

Однак, Законом України «Про прокуратуру», в редакції від 14.10.2014, суттєво обмежено функції прокуратури. Органи прокуратури позбавлені повноважень щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів. Прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів держави в суді.

У зв’язку з цим, 50 звернень громадян відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» направлено за належністю  (для розгляду по суті) до інших відомств.

38 звернень вирішено безпосередньо місцевою прокуратурою. 

З числа звернень, що надійшли до прокуратури за вказаний період, в порядку ст.5 Закону України «Про звернення громадян» звернення заявникам не поверталися, без розгляду не залишалися.

Крім того, оперативними працівниками місцевої прокуратури на особистому прийомі прийнято 20 громадян.    

 

Прокурор Шепетівської

місцевої прокуратури                                                                              Т.Бондарук

Переглядів: 383
Дата публікації: 16:18 09.08.2018