Актуально | Безоплатна правова допомога | ВТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ РОДИННИХ ВІДНОСИН
ВТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ РОДИННИХ ВІДНОСИН

Факт родинних відносин встановлюється для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих чи майнових прав або ж підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав: права на спадщину, права на  пенсію у зв'язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.           

Родинні відносини (споріднення) – це кровний зв’язок між людьми, з наявністю якого закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків особи. В правовому значенні факт родинних відносин має як пряме  споріднення так і не пряме (бокове), коли родинні зв'язки виникають за наявності спільного пращура (родоначальника). Для кровного споріднення характерним є ступені споріднення, тобто кількість народжень, що пов'язують між собою двох осіб, які перебувають у родинних зв'язках.

Родинними відносинами не є стосунки між подружжям.

Встановлення факту родинних відносин  здійснюється  судом, який розглядає справу за заявою особи в порядку окремого провадження за наявності обставин, які породжують безспірні юридичні наслідки для заявника.      

Заявниками можуть бути:

спадкоємці, які мають право на спадщину і для яких у зв’язку  із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні  наслідки;

особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;

інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для них;

прокурор (про встановлення факту родинних відносин для осіб, інтереси яких він представляє за законом).

Заявник подає заяву про встановлення факту родинних відносин до місцевого загального суду за місцем свого проживання. 

При поданні заяви заявник сплачує судовий збір відповідно ст. 4 Закону України "Про судовий збір".

Справа розглядається за участю заявника та заінтересованих осіб з метою захисту їх інтересів або інтересів держави.

Суд не може відмовити в розгляді заяви з мотивів, що заявник може вирішити питання шляхом встановлення неправильності запису в актах громадського стану.

Суд відмовляє у відкритті провадження у справі про встановлення такого факту, якщо з заяви вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи (н-д, - заперечення заінтересованої особи), суд залишає заяву без розгляду. В такому разі заявник має право подати позов на загальних підставах, визначених ЦПК України.       

Заінтересованими особами можуть бути: батьки, брати, сестри, онуки, особи на користь яких складено заповіт, якщо це стосується права на спадщину, усиновлені, територіальна громада тощо.

Зміст і форма заяви про встановлення факту родинних відносин має відповідати вимогам ст. 318 ЦПК України та загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви,  встановленим ст. 175 ЦПК України, яка має містити:

який факт заявник просить встановити та з якою метою;

причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

докази, що підтверджують наявність цього юридичного факту:

паспорти, індивідуальні податкові номери, акти, анкети, автобіографії, листи, фотографії, рішення судів, виписки з погосподарських і домових книг, інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини осіб;

довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;

пояснення свідків.            

Рішення суду про встановлення родинних відносин не може бути підставою для внесення виправлень, змін чи доповнень в актовий запис, видачі заявнику нового свідоцтва про народження,  паспорта тощо. 

Переглядів: 559
Дата публікації: 11:36 02.08.2018