Робота зі зверненнями громадян | Робота зі зверненнями громадян | Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Славутській райдержадміністрації за перше півріччя 2018 року
Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Славутській райдержадміністрації за перше півріччя 2018 року

Славутська районна державна адміністрація у своїй роботі зі зверненнями громадян керується Конституцією України, Законом України від 02.10.1996   № 393 «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008           № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348.

На виконання пункту 1 Указу Президента України від 07.02.2008   № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – Указу) робота Славутської районної державної адміністрації спрямована на забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, створення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на звернення, ведення систематичного аналізу та узагальнення звернень для виявлення причин, що породжують їх, та підвищення рівня правової освіти населення району.

Протягом першого півріччя 2018 року до райдержадміністрації надійшло 142 звернення громадян, що на 78 (на 35,5%) менше ніж у першому півріччі 2017 році, у тому числі 106 письмових (з них 2 повторних,  3 колективних), що на 73 (на 40,8%) менше ніж у першому півріччі 2017 року, та 36 усних (з них 1 колективне), що на 5 (на 12,2%) менше ніж за аналогічний період 2017 року. Кількість питань, порушених у зверненнях у першому півріччі поточного року, становить 147.

Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 2 повторних  звернення, що на 1 (на 50%) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За результатом розгляду повторні звернення направлено для розгляду за належністю та надано відповідні роз’яснення.

 Упродовж першого півріччя 2018 року надійшло 1 дублетне звернення. Для порівняння: у першому півріччі 2017 року дублетні звернення не надходили.

Упродовж звітного періоду надійшло 4 колективних звернення, що на 3 (на 42,8%) менше у порівнянні з першим півріччям 2017 року, з них 3 письмових, під якими підписалося 35 осіб, та 1 усне. За тематикою колективні звернення стосувалися ремонту дороги Славута-Хоровиця, невиплати коштів за здане молоко, забруднення навколишнього природного середовища, постачання скрапленого газу. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» усі звернення, які надходили до райдержадміністрації, розглядалися в передбачені Законом терміни. З 106 письмових звернень вирішено позитивно 40, надано роз’яснення згідно з чинним законодавством 38, направлено для розгляду за належністю 23, відмовлено згідно з чинним законодавством 2, 3 звернення залишається на контролі.

З початку року від органів влади вищого рівня до райдержадміністрації  надійшло 3 письмових звернення (з Хмельницької обласної державної адмі-ністрації), з них 2 направлено для розгляду за належністю, по 1 зверненню надано роз’яснення згідно з чинним законодавством.

Тематика звернень майже не змінилася. Актуальні питання, які турбують жителів району, - це питання соціального захисту населення (50,3%), аграрної політики та земельних відносин (14,3%), комунального господарства (12,2%), діяльності органів місцевого самоврядування (3,4%), охорони здоров’я (3,4%), освіти (2,7%), транспорту і зв’язку (2%), екології та природних ресурсів (2%).

 Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Берездівської            сільської об’єднаної територіальної громади (17,6%, найбільше від жителів              сіл Мирутин, Берездів, Манятин), Ганнопільської сільської об’єднаної територіальної громади (15,5%, найбільше від жителів сіл Глинники, Киликиїв), Миньковецької та Іванівської сільських рад (по 7,7%), Крупецької сільської об'єднаної територіальної громади (7%, найбільше від жителів сіл Колом'є та Крупець), м. Славута (7%), а також від жителів Улашанівської (5,6%), Старокривинської (4,9%), Цвітоської (4,2%) сільських рад. 

Одним із питань, що порушують громадяни у своїх зверненнях до  керівництва райдержадміністрації, є питання надання матеріальної допомоги з районного бюджету, що становить 25,4% від усіх звернень. Зокрема, протягом звітного періоду до райдержадміністрації звернулося 36 громадян для отримання зазначеної допомоги, у тому числі 34 - матеріальної допомоги на лікування,                      1 – матеріальної допомоги учаснику АТО, 1 – допомоги на вирішення матеріально-побутових проблем, за результатами розгляду 31 звернення розглянуто  позитивно, 4 - направлено для розгляду за належністю, одному заявнику відмовлено згідно з чинним законодавством. Найбільш незахищеним верствам населення з районного бюджету виділено матеріальну допомогу в сумі  17300 грн. 

Головою райдержадміністрації відповідно до підпункту 4 пункту 1 Указу взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Біля 32,4% становлять звернення від інвалідів І, ІІ, ІІІ групи, багатодітних та одиноких матерів, пенсіонерів, учасників АТО, матерів-героїнь, осіб зі статусом «дитина  війни», ветеранів праці, учасників Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, вирішенню проблем яких приділяється особлива увага. Так, протягом першого півріччя 2018 року до райдержадміністрації звернулося 2 інваліди            І групи, 7 інвалідів ІІ групи, 4 інваліди ІІІ групи, 2 учасники АТО, 3 багатодітні матері, 2 одинокі матері, 1 Мати-героїня, 20 пенсіонер, 2 особи зі статусом                    «дитина війни», 1 учасник бойових дій, 1 учасник Великої Вітчизняної війни,             1 ветеран праці, які порушили у свої зверненнях 55 питань. Усі звернення розглянуті, за результатами розгляду надано роз’яснення по 23 зверненнях,                        20 звернень вирішено позитивно, 10 направлено для розгляду за належністю,                        2 звернення залишається на контролі.

Згідно з Указом Славутською райдержадміністрацією розроблені та затверджені:

графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, у тому числі особистого виїзного прийому (затверджені розпорядженням голови Славутської райдержадміністрації від 02.01.2018 № 1/2018-р);

графіки щоквартальних виїзних особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації (на І квартал затверджені головою адміністрації 18.12.2017, на ІІ квартал затверджені 14.03.2018, на ІІІ квартал затверджені  12.06.2018);

графік проведення перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації;

графік проведення перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування;

графік проведення дня контролю;

графік особистих доповідей керівників структурних підрозділів райдерж-адміністрації про стан роботи зі зверненнями громадян перед головою райдерж-адміністрації;

графіки роботи «гарячої» телефонної лінії (на І квартал затверджений головою адміністрації 18.12.2017, на ІІ квартал затверджений 14.03.2018,      на ІІІ квартал затверджений 12.06.2018).  

Згідно із затвердженими графіками керівництвом райдержадміністрації проводилися особисті та виїзні прийоми громадян. Так, на виконання підпункту 1 пункту 6 Указу проведено 18 виїзних прийомів, що становить 100% від запланованих, на яких побувало 27 громадян. Головою райдержадміністрації фактично проведено 6 виїзних прийомів, на яких побувало 10 громадян, до заступників голови райдержадміністрації звернулося 17 громадян.  

Згідно із затвердженим графіком проводяться особисті прийоми громадян головою райдержадміністрації (перший, третій вівторок), першим заступником голови (перша, третя середа), заступником голови (перша, третя п’ятниця) та керівником апарату райдержадміністрації (перший, третій четвер). Слід зазначити, що у разі звернень громадян головою районної державної адміністрації проводяться особисті прийоми громадян не лише у заплановані дні. У першому півріччі 2018 року на особистий прийом до голови райдержадміністрації звернулося 7 громадян.  

На виконання пункту 3 Указу розпорядженням голови райдержадміністрації від 02.01.2018 № 1/2018-р затверджено склад районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Протягом звітного періоду проведено 6 засідання комісії. Комісією розглянуто 3 звернення громадян Славутського району, які надійшли до райдержадміністрації з Хмельницького обласного контактного центру. За результатами розгляду звернень громадян на комісії двом громадянам надано обґрунтовані роз’яснення, одне звернення вирішено позитивно. Крім того, на засіданнях комісії заслуховувались особисті доповіді керівників структурних підрозділів райдержадміністрації про стан роботи зі зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації (на виконання пункту 2 Указу). Протягом звітного періоду на комісії заслухано 6 таких доповідей. Також на засіданнях комісії розглядалися питання про проведені перевірки з питань додержання законодавства про звернення громадян у 9-ти виконкомах сільських рад та одному структурному підрозділі райдержадміністрації (відділі агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів).

На виконання підпункту 3 пункту 5 Указу райдержадміністрацією забезпечується   проведення   щомісячного  «Дня контролю»,   у  рамках  якого здійснюються виїзні перевірки стану виконання доручень (резолюцій), даних структурним підрозділам райдержадміністрації за результатами розгляду звернень громадян Президентом України (АПУ), СКМУ, головою облдержадміністрації. Протягом першого півріччя 2018 року проведено відповідно до графіка 6 днів контролю в окремих структурних підрозділах райдержадміністрації (управлінні соціального захисту населення, відділі агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, управлінні фінансів, секторі культури та туризму, відділі економічного розвитку та торгівлі, відділі освіти, молоді та спорту). Слід зазначити, що працівники структурних підрозділів райдержадміністрації вимогливо ставляться до виконання даних доручень при розгляді питань, які порушуються громадянами. За потребою спеціалісти забезпечують розгляд звернень з виїздом на місце.

З метою виконання підпункту 9 пункту 1 Указу в райдержадміністрації функціонує «гаряча» телефонна лінія «Запитай у влади» за участю голови райдержадміністрації, заступників голови, керівника апарату, до роботи «гарячої» телефонної лінії також залучаються фахівці структурних підрозділів райдерж-адміністрації. Графіки роботи «гарячої» телефонної лінії затверджуються щоквартально. Протягом першого півріччя 2018 року проведено 6 таких ліній зв’язку, якими скористалося троє громадян, у тому числі одне звернення анонімне. Громадяни зверталися щодо ремонту покрівлі церкви в с. Бачманівка, вуличного освітлення в с. Яблунівка, ремонту дороги Яблунівка-Манятин, демонтажу дорожніх плит в межах  с.Яблунівка, анонімне звернення стосувалося незадовільного санітарного стану та харчування дітей у Піддубецькій школі. 

Протягом першого півріччя 2018 року загальним відділом апарату райдерж-адміністрації відповідно до затвердженого графіка перевірено та надано методичну допомогу для 6-ти структурних підрозділів райдержадміністрації (наявні довідки за результатами перевірок).

Також згідно із затвердженим графіком перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян проведено перевірки у 9-ти виконкомах сільських рад, під час яких надано практичну і методичну допомогу, вказано на основні недоліки в роботі. За результатами перевірок підготовлено довідки керівництву  райдержадміністрації. Крім того, у травні поточного року взято участь у комплексній перевірці з питань здійснення окремих делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом Ганнопільської сільської ради.   

На розширеному засіданні колегії райдержадміністрації 25 січня 2018 року розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у райдерж-адміністрації у 2017 році», за результатом розгляду якого прийнято розпо-рядження голови райдержадміністрації від 25.01.2018 № 25/2018-р, яке перебуває на контролі.

Питання дотримання вимог чинного законодавства в роботі зі зверненнями громадян розглядається на нарадах із секретарями сільських рад. Так, 08.06.2018 року проведено нараду із секретарями сільських рад, у ході проведення якої надано роз’яснення щодо порядку реєстрації письмових заяв, скарг та пропозицій громадян, об’єктивного розгляду та повноти надання відповідей заявникам, оскарження прийнятого рішення у разі відмови у задоволенні вимог заявника, направлення звернень для розгляду за належністю іншим органам, термінів розгляду звернень громадян та застосування інших статей Закону України «Про звернення громадян». Також роз’яснено основні положення Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 (зі змінами).

З метою виконання підпункту 9 пункту 4 Указу забезпечується опри-люднення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті адміністрації (в окремому розділі) узагальнених відомостей про організацію роботу зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань. Крім того, на офіційному веб-сайті Славутської райдержадміністрації щоквартально розміщується інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян та графіки особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, роботи «гарячої» телефонної лінії. Також зазначені графіки оприлюднюються в міськрайонній газеті «Трудівник Полісся» (від 04.01.2018 № 1, від 11.01.2018 № 2, від 25.01.2018 № 4, від 08.02.2018 № 6, від 22.02.2018 № 8, від 07.03.2018 № 10, від 05.04.2018 № 14, від 07.06.2018  № 23). У цій газеті систематично публікуються матеріали про роботу зі зверненнями громадян («Найважливіше у важливій роботі» -  звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2017 рік опублікований 18.01.2018 року в № 3, «На запити громадськості» - звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2018 року опублікований 26.04.2018 року в № 17).

Райдержадміністрація створює всі необхідні умови для реалізації грома-дянами своїх прав на звернення та продовжує працювати над виконанням Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

 

Начальник  загального відділу

апарату райдержадміністрації                                                                      С.Рощук      

Переглядів: 387
Дата публікації: 14:48 02.07.2018