Актуально | Безоплатна правова допомога | Позбавлення батьківських прав
Позбавлення батьківських прав

Відповідно до Сімейного кодексу України мати чи батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав  щодо усіх своїх дітей або когось із них, якщо :

- не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

- ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини (лише у разі досягнення батьками (матір’ю, батьком) повноліття);

- жорстоко поводяться з дитиною;

- є хронічними алкоголіками або наркоманами (лише у разі досягнення батьками (матір’ю, батьком) повноліття);

- вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва (лише у разі досягнення батьками (матір’ю, батьком) повноліття);

- засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Ухилення від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини тлумачиться як не піклування батьків про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання;  не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;  не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;  не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти.

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають:  один з батьків, опікун,  піклувальник,  особа, в сім’ї якої проживає дитина,  заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває,  орган опіки та піклування,  прокурор, сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Доказами, які можуть бути підставою для позбавлення батьківських прав є:

- висновок управління у справах дітей про доцільність позбавлення батьківських прав;

- показання свідків (близьких родичів, сусідів та інших), які можуть підтвердити факт ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини, жорстокого поводження з дитиною, посягання на її статеву недоторканість, експлуатацію дитини;

- довідка з дитячого садка або школи про те, що батько або мати не бере участі у шкільному житті дитини і не бере участі у її вихованні;

- заява самої дитини;

- наявність хронічного алкоголізму повинно підтверджуватись відповідним медичним висновком (всякого роду припущення з цього приводу не допускаються);

- вирок суду, щодо батьків стосовно вчинення замаху на вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, доведення до самогубства, побої, катування відносно їхньої дитини.

Мати чи батько, яких було позбавлено батьківських прав: втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання; перестає бути законним представником дитини; втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми; не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником; не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування); втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини. При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина.

Неможливо поновити батьківські права: якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом; якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

Переглядів: 386
Дата публікації: 17:00 14.06.2018