Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи адміністрації | Управління соціального захисту населення | Роз’яснення вимог порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці
Роз’яснення вимог порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці

Коли роботодавець чує фразу «атестація робочих місць за умовами праці», то першою думкою є гора нудної та незрозумілої документації та виникає бажання не займатись цим питанням чи перекласти його на потім. Тому часто виникають питання: кому потрібна атестація? Навіщо потрібно проводити таку атестацію?

Насамперед роботодавець повинен потурбуватися про створення на робочому місці безпечних та нешкідливих умов праці. Але не все залежить від керівника. Сама специфіка виробництва може бути пов'язана з факторами підвищеної небезпеки та шкідливості. У таких випадках роботодавець повинен компенсувати працівникові «шкідливість» його роботи виходячи з норм чинного законодавства, наприклад: надати йому додаткову відпустку; встановити підвищену оплату праці; забезпечити видачу спецодягу і засобів індивідуального захисту; видавати лікувально-профілактичне харчування. Працівник може отримати право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо це буде підтверджено результатами атестації.

Роботодавець повинен організувати та провести на своєму підприємстві атестацію робочих місць, якщо його виробництво (технологічні процеси, обладнання, сировина, продукція) є потенційним джерелом шкідливих і небезпечних факторів, які можуть несприятливо впливати на здоров'я працівників зараз чи в майбутньому.

Для того, щоб з'ясувати, чи потрібно проводити атестацію, підприємство вивчає норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва, а також: Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці та Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

Знайшовши в цих документах роботи, фактори, професії, які є на робочих місцях його підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць. Причому атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

Основними діючими нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації на підприємстві продовжують залишатися постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»  (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 741 від 05.10.2016 року). Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися.

Якщо атестація не проводилася, але підприємство несе затрати на виплату компенсацій і надання гарантій працівникам (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг і т. д.), при перевірці можуть виникнути питання з приводу правомірності таких виплат (якщо роботодавець перебуває на бюджетному фінансуванні), а також проблеми з оподаткуванням таких виплат.

Якщо підприємство не проведе атестацію і не надаватиме працівникам належні гарантії та компенсації, то кожний працівник, який працює у шкідливих умовах може звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального і морального збитку. У такому разі, не проведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відповідальності, але, навпаки, стане доказом його провини. Не проведення атестації робочих місць (або порушення терміну її проведення) є порушенням законодавства про охорону праці за яке керівник підприємства, може бути притягнений до адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу.

Таким чином, враховуючи глибокий соціальний зміст проведення атестації робочих місць за умовами праці для забезпечення захищеності працівників, зайнятих на роботах в несприятливих умовах праці, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання і фізичні особи (підприємці), які використовують найману працю, зобов'язані вжити необхідних заходів для її проведення, а на тих підприємствах, де термін її закінчився - провести чергову атестацію, забезпечити належне зберігання її матеріалів.

Адже лише в такий спосіб можна уникнути практики безпідставного позбавлення відповідних прав працівників або ж навпаки - незаконного визначення пільг та компенсацій.

 

Переглядів: 547
Дата публікації: 11:36 11.06.2018