Засоби масової інформації | ХАЕС повідомляє | 2018 рік | На Хмельницькій АЕС аналізували стан робіт з продовження терміну експлуатації першого енергоблока
На Хмельницькій АЕС аналізували стан робіт з продовження терміну експлуатації першого енергоблока

Перевірку стану робіт з продовження терміну експлуатації першого енергоблока здійснювали нещодавно на Хмельницькій АЕС представники низки департаментів Енергоатома та керівники відповідних підрозділів Рівненської, Запорізької, Южно-Української АЕС.

За словами фахівців, з 15 енергоблоків, які нині експлуатуються, шість вже отримали ліцензії на продовження строку служби, до 2020 року їх повинні отримати ще кілька мільйонників, серед яких і №1 Хмельницької АЕС. Зараз це питання перебуває під особливим контролем. Усі намічені заходи планується реалізувати на основі «Загального плану-графіка підготовки енергоблока №1 ВП ХАЕС до продовження експлуатації у понадпроектний строк».

У підготовці до продовження терміну експлуатації важливий досвід колег з інших вітчизняних АЕС, де вже одержали ліцензію на експлуатацію енергоблоків після закінчення терміну їх експлуатації. Під час аналізу ситуації з продовження терміну експлуатації першого енергоблока ХАЕС активно обговорювався другий етап реалізації «Програми перевірки стану робіт з продовження терміну експлуатації енергоблока АЕС».

Згідно з результатами роботи комісія відзначила, що роботи з підготовки енергоблока № 1 ХАЕС до експлуатації у надпроектний термін виконуються відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», схваленої розпорядженням КМУ № 1071-р від 24.07.2013 р.

На сьогодні виконується великий обсяг робіт щодо забезпечення й обґрунтування можливості продовження терміну експлуатації (ПТЕ) енергоблока ХАЕС з дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, встановлених чинними нормами і правилами у вiдповiдності до «Плану ліцензування продовження терміну експлуатації енергоблока № 1 ВП «Хмельницька АЕС» у надпроектний термін», який погоджено Держатомрегулювання України.

У ВП ХАЕС діє «Зведений план-графік виконання робіт з продовження терміну експлуатації першого енергоблока, який складається із двох частин: графіка виконання інжинірингових заходів та детальних графіків виконання заходів комплексної зведеної програми з підвищення безпеки (КЗПБ) на енергоблоці.

Оцінка технічного стану обладнання і трубопроводів енергоблока №1 виконується згідно з Програмою підготовки енергоблока №1 до ПТЕ. Всього заплановано 103 заходи інжинірингового характеру, з них: виконано 68 заходів; в стадії виконання - 35 заходів.

Варто зауважити, що програмою продовження терміну експлуатації першого енергоблока передбачено 120 заходів з підвищення рівня безпеки серед яких 15 «постфукусімських» заходів.

Згідно із відповідним графіком на Хмельницькій АЕС виконуються і роботи з кваліфікації обладнання першого енергоблока, а оцінка сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель і споруд проводиться відповідно до «Плану заходів з оцінки сейсмічної небезпеки і перевірки сейсмостійкості діючих АЕС».

З метою управління, координації та контролю за виконанням комплексу робіт, на підприємстві видано низку розпорядчих документів та призначено відповідальних кураторів за впровадження КЗПБ. На ХАЕС налагоджено роботу оперативного штабу та щотижня проводяться наради, на яких обговорюється поточна ситуація щодо заходів з продовження терміну експлуатації на найближчий час.

Контроль за виконанням договірних зобов'язань здійснюється за трьохрівневою системою: технічний, додатковий і фінансовий. Фінансовий контроль організовано на належному рівні з використанням відповідних баз даних. Рівень доведеного бюджету достатній для погашення всіх фінансових зобов'язань поточного року.

Аналіз виконання запланованих заходів здійснюється на основі «Зведеного плану-графіка виконання робіт для продовження терміну експлуатації енергоблока №1 ВП ХАЕС».

Здійснений колективний аналіз проведених ХАЕС заходів з продовження експлуатації Х/1, показав, що стан виконання робіт з підготовки Х/1 до роботи в надпроектний термін відповідає вимогам готовності на даний час.

Для проведення всього комплексу робіт з продовження терміну експлуатації першого енергоблока ХАЕС його заплановано вивести в плановий ремонт, який триватиме з 06.12.2018р. до 04.07.2019р ( 211 діб). За цей час будуть виконані усі заходи з модернізації, реконструкції, заміни обладнання, яке відпрацювало проектний ресурс, на сучасне, що відповідає вимогам безпечної експлуатації атомного енергоблока.

Рішення про продовження терміну експлуатації енергоблока № 1 ХАЕС буде приймати Державна інспекція ядерного регулювання України після вивчення та затвердження Звіту з періодичної переоцінки безпеки. Цьому буде передувати проведення громадського обговорення та громадських слухань щодо продовження експлуатації ядерної установки першого енергоблока Хмельницької АЕС.

 

Переглядів: 408
Дата публікації: 14:11 22.05.2018