Робота зі зверненнями громадян | Робота зі зверненнями громадян | Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Славутській райдержадміністрації за І квартал 2018 року
Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Славутській райдержадміністрації за І квартал 2018 року

Славутська районна державна адміністрація у своїй роботі зі зверненнями громадян керується Конституцією України, Законом України від 02.10.1996             № 393 «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008           № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348.

На виконання пункту 1 Указу Президента України від 07.02.2008                    № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – Указу) робота Славутської районної державної адміністрації спрямована на забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, створення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на звернення, ведення систематичного аналізу та узагальнення звернень для виявлення причин, що породжують їх, та підвищення рівня правової освіти населення району.

Протягом І кварталу 2018 року до райдержадміністрації надійшло 88 звернень громадян, що на 46 (на 34,3%) менше ніж у І кварталі 2017 році, у тому числі 64 письмових (з них 1 повторне), що на 50 (на 43,9%) менше ніж у І кварталі 2017 році, та 24 усних, що на 4 (на 16,7%) більше ніж за аналогічний період 2017 року. Кількість питань, порушених у зверненнях у І кварталі поточного року, становить 92.

Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 1 повторне  звернення, у І кварталі 2017 року повторні звернення не надходили. За результатом розгляду повторне звернення направлено для розгляду за належністю.

 Упродовж І кварталу 2018 року надійшло 1 дублетні звернення. Для порівняння: у І кварталі 2017 року дублетні звернення не надходили.

Упродовж звітного періоду колективні звернення не надходили. Для порівняння: у І кварталі 2017 року надійшло 4 колективних звернення, під якими підписалося 126 осіб.  

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» усі звернення, які надходили до райдержадміністрації, розглядалися в передбачені Законом терміни. З 64 письмових  звернень  вирішено позитивно 29, надано роз’яснення згідно з чинним законодавством 22, направлено для розгляду за належністю 12, відмовлено згідно з чинним законодавством 1.

З початку року від органів влади вищого рівня до райдержадміністрації  надійшло 1 письмове звернення (з Хмельницької обласної державної адмі-ністрації), яке було направлено для розгляду за належністю.

Тематика звернень майже не змінилася. Актуальні питання, які турбують жителів району, - це питання соціального захисту населення (55,7%), комунального господарства (13,6%), аграрної політики та земельних відносин (6,8%), діяльності органів місцевого самоврядування (4,5%), транспорту і зв’язку (3,4%), охорони здоров’я (3,4%), освіти (3,4%).    

 Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Берездівської            сільської об’єднаної територіальної громади (19,3%, найбільше від жителів              сіл Мирутин, Манятин, Гориця), Ганнопільської сільської об’єднаної територіальної громади (12,5%, найбільше від жителів сіл Глинники, Ганнопіль, Довжки), Миньковецької (11,4%), Іванівської (6,8%) сільських рад,  м. Славута (6,8%), а також від жителів Старокривинської (5,7%), Улашанівської (4,5%), Цвітоської (4,5%) сільських рад. 

         Одним із питань, що порушують громадяни у своїх зверненнях до  керівництва райдержадміністрації, є питання надання матеріальної допомоги з районного бюджету, що становить 28,4% від усіх звернень. Зокрема, протягом звітного періоду до райдержадміністрації звернулося 25 громадян для отримання зазначеної допомоги, у тому числі 24 - матеріальної допомоги на лікування, 1 – матеріальної допомоги учаснику АТО, яке направлено для розгляду за належністю. Найбільш незахищеним верствам населення (одиноким громадян похилого віку, багатодітним сім’ям, одиноким матерям, інвалідам І, ІІ, ІІІ групи, пенсіонерам) з районного бюджету виділено матеріальну допомогу в сумі            12200 грн. 

Головою райдержадміністрації відповідно до підпункту 4 пункту 1 Указу взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Біля 37,5% становлять звернення від інвалідів І, ІІ, ІІІ групи, багатодітних та одиноких матерів, пенсіонерів, учасників АТО вирішенню проблем яких приділяється особлива увага. Так, протягом І кварталу 2018 року до райдержадміністрації звернулося 3 інваліди І групи, 7 інвалідів ІІ групи, 2 інваліди ІІІ групи, 1 учасник АТО, 1 багатодітна матір, 3 одинокі матері, 16 пенсіонерів. Усі звернення розглянуті, за результатами розгляду надано роз’яснення для 12 громадян, 16 звернень вирішено позитивно, 5 звернень направлено для розгляду за належністю.

Згідно з Указом Славутською райдержадміністрацією розроблені та затверджені графіки проведення:

особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, у тому числі особистого виїзного прийому (затверджені розпорядженням голови Славутської райдержадміністрації від 02.01.2018 № 1/2018-р);

щоквартальних виїзних особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації (на І квартал затверджені головою адміністрації 18.12.2017, на ІІ квартал затверджені 14.03.2018);

графік проведення перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації;

графік проведення перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування;

графік проведення дня контролю;

графік особистих доповідей керівників структурних підрозділів райдерж-адміністрації про стан роботи зі зверненнями громадян перед головою райдерж-адміністрації;

графіки роботи «гарячої» телефонної лінії (на І квартал затверджений головою адміністрації 18.12.2017, на ІІ квартал затверджений 14.03.2018).  

Згідно із затвердженими графіками керівництвом райдержадміністрації проводилися особисті та виїзні прийоми громадян. Так, на виконання підпункту 1 пункту 6 Указу проведено 9 виїзних прийомів, що становить 100% від запланованих, на яких побувало 17 громадян. Головою райдержадміністрації фактично проведено 3 виїзних прийоми, на яких побувало 6 громадян, до заступників голови райдержадміністрації звернулося 11 громадян.  

Згідно із затвердженим графіком проводяться особисті прийоми громадян головою райдержадміністрації (перший, третій вівторок), першим заступником голови (перша, третя середа), заступником голови (перша, третя п’ятниця) та керівником апарату райдержадміністрації (перший, третій четвер). Слід зазначити, що у разі звернень громадян головою районної державної адміністрації проводяться особисті прийоми громадян не лише у заплановані дні. У І кварталі 2018 року на особистий прийом до голови райдержадміністрації звернулося 5 громадян.  

На виконання пункту 3 Указу розпорядженням голови райдержадміністрації від 02.01.2018 № 1/2018-р затверджено склад районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Протягом звітного періоду проведено 3 засідання комісії. Комісією розглянуто 2 звернення громадян Славутського району, які надійшли до райдержадміністрації з Хмельницького обласного контактного центру. За результатами розгляду звернень громадян на комісії заявникам надано обґрунтовані роз’яснення. Крім того, на засіданнях комісії заслуховувались особисті доповіді керівників структурних підрозділів райдерж-адміністрації про стан роботи зі зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації (на виконання пункту 2 Указу). Протягом звітного періоду на комісії заслухано 4 такі доповіді. Також на засіданнях комісії розглядалися питання про проведені перевірки з питань організації роботи зі зверненнями громадян у 4-х виконкомах сільських рад (Бачманівської, Варварівської, Волицької, Головлівської) та одному структурному підрозділі райдерж-адміністрації (відділі агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів).

На виконання підпункту 3 пункту 5 Указу райдержадміністрацією забезпечується   проведення   щомісячного  «Дня контролю»,   у  рамках  якого здійснюються виїзні перевірки стану виконання доручень (резолюцій), даних структурним підрозділам райдержадміністрації за результатами розгляду звернень громадян Президентом України (АПУ), СКМУ, головою облдержадміністрації. Протягом І кварталу 2018 року проведено відповідно до графіка 3 дні контролю в окремих структурних підрозділах райдержадміністрації (управлінні соціального захисту населення, відділі агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, управлінні фінансів). Слід зазначити, що працівники структурних підрозділів райдержадміністрації вимогливо ставляться до виконання даних доручень при розгляді питань, які порушуються громадянами. За потребою спеціалісти забезпечують розгляд звернень з виїздом на місце.

З метою виконання підпункту 9 пункту 1 Указу в райдержадміністрації функціонує «гаряча» телефонна лінія «Запитай у влади» за участю голови райдержадміністрації, заступників голови, керівника апарату, до роботи «гарячої» телефонної лінії також залучаються фахівці структурних підрозділів райдерж-адміністрації. Графіки роботи «гарячої» телефонної лінії затверджуються щоквартально. Протягом І кварталу 2018 року проведено 3 таких ліній зв’язку, якими скористалося троє громадян, у тому числі одне звернення анонімне. Громадяни зверталися щодо ремонту покрівлі церкви в с. Бачманівка, вуличного освітлення в с. Яблунівка, ремонту дороги Яблунівка-Манятин, демонтажу дорожніх плит в межах  с.Яблунівка, анонімне звернення стосувалося незадовільного санітарного стану та харчування дітей у Піддубецькій школі. 

Протягом І кварталу 2018 року загальним відділом апарату райдерж-адміністрації відповідно до затвердженого графіка перевірено та надано методичну допомогу для 3-х структурних підрозділів райдержадміністрації (наявні довідки за результатами перевірок).

Також згідно із затвердженим графіком перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян проведено перевірки у 4-х виконкомах сільських рад, під час яких надано практичну і методичну допомогу, вказано на основні недоліки в роботі. За результатами перевірок підготовлено довідки керівництву  райдержадміністрації.

На розширеному засіданні колегії райдержадміністрації 25 січня 2018 року розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у райдерж-адміністрації у 2017 році», за результатом розгляду якого прийнято розпо-рядження голови райдержадміністрації від 25.01.2018 № 25/2018-р, яке перебуває на контролі.

З метою виконання підпункту 9 пункту 4 Указу забезпечується опри-люднення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті адміністрації (в окремому розділі) узагальнених відомостей про організацію роботу зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань. Крім того, на офіційному веб-сайті Славутської райдержадміністрації щоквартально розміщується інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян та графіки особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, роботи «гарячої» телефонної лінії. Також зазначені графіки оприлюднюються в міськрайонній газеті «Трудівник Полісся» (від 04.01,2018 № 1, від 11.01.2018 № 2, від 25.01.2018 № 4, від 08.02.2018 № 6, від 22.02.2018 № 8, від 07.03.2018 № 10). У цій газеті систематично публікуються матеріали про роботу зі зверненнями громадян («Найважливіше у важливій роботі» -  звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2017 рік опублікований 18.01.2018 року в № 3).

Райдержадміністрація створює всі необхідні умови для реалізації грома-дянами своїх прав на звернення та продовжує працювати над виконанням Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

 

Начальник  загального відділу

апарату райдержадміністрації                                                                      С.Рощук                                                                 

Переглядів: 399
Дата публікації: 15:54 13.04.2018