Актуально | Безоплатна правова допомога | Адміністративний механізм захисту та поновлення прав у сфері державної реєстрації
Адміністративний механізм захисту та поновлення прав у сфері державної реєстрації

Завдяки проведеним реформам у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу у 2016 році було впроваджено адміністративний порядок захисту прав громадян та юридичних осіб у сфері державної реєстрації, який передбачає можливість оскарження дій чи бездіяльності суб’єктів державної реєстрації, рішень, дій чи бездіяльності державних реєстраторів, звернувшись до органів юстиції, що стало ефективним інструментом оперативного захисту прав під час проведення державної реєстрації.

Так, на сьогоднішній день, громадянам надається можливість оскарження рішень дій та бездіяльності органів державної реєстрації в адміністративному порядку, а це означає, що кожен, хто вважає, що його право було порушено має можливість звернутися до органів юстиції за захистом своїх прав.

Міністерство юстиції України розглядає скарги на:

- рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав;

- дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальні органи Міністерства юстиції розглядають скарги на:

- рішення державного реєстратора, крім рішень про державну реєстрацію прав, а також дії та бездіяльність державного реєстратора;

- дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Таким чином, Міністерство юстиції України має виключне право розглядати скарги на позитивне рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав.

У свою чергу, територіальні органи Міністерства юстиції України, уповноважені розглядати скарги на всі інші рішення державних реєстраторів, у тому числі про відмову у державній реєстрації, про зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав та відмову у державній реєстрації прав, а також будь-які дії та бездіяльність державних реєстраторів.

У той же час, якщо скарга буде помилково подана до органу, який не уповноважений її розглядати, цей орган зобов’язаний протягом 5 днів направити таку скаргу за належністю відповідному суб’єкту розгляду скарги, про що повідомляє скаржнику.

Для забезпечення розгляду скарг при Міністерстві юстиції України та його територіальних органах було створено комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, які є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, що в межах своїх повноважень забезпечують розгляд скарг у сфері державної реєстрації. Відповідно до наданих повноважень, комісія розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, які надійшли від фізичних чи юридичних осіб у порядку, передбаченому законодавством.

Слід відзначити, що подана на розгляд комісії скарга, розглядається у місячний строк, а у виключних випадках у строк, що не перевищує 45 календарних днів з дати реєстрації скарги. Безкоштовний розгляд скарги дозволяє забезпечити рівну можливість захисту своїх прав будь-якій особі незалежно від її матеріального становища, що робить адміністративний захист прав найбільш доступним.

Також, позитивним моментом для особи яка подає скаргу, є те що у разі задоволення скарги, Комісія самостійно виконує резолютивну частину рішення, тобто, у скаржника відсутня необхідність повторно звертатись до державного реєстратора з комплектом документів та сплачувати адміністративний збір за проведення державної реєстрації.

Отже, підводячи підсумок, можна говорити про те, що запровадження адміністративного порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, є вдалим та ефективним кроком на шляху вдосконалення процедури захисту прав у сфері державної реєстрації.

Переглядів: 442
Дата публікації: 10:32 30.03.2018