Поточна діяльність | Регуляторна політика | Звіт про здійснення регуляторної політики | Звіт про здійснення державної регуляторної політики Славутською райдержадміністрацією у сфері господарської діяльності за 2017 рік.
Звіт про здійснення державної регуляторної політики Славутською райдержадміністрацією у сфері господарської діяльності за 2017 рік.

 Славутською райдержадміністрацією, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 2017 року здійснювалась реалізація державної регуляторної політики відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та інших нормативних актів, які регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

Відповідно до норм Закону державна регуляторна політика у Славутському районі спрямована на:

•    вдосконалення правового регулювання господарських відносин;

• вдосконалення адміністративних відносин між регуляторними органами (іншими органами державної влади) та суб’єктами господарювання;

•  недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

• зменшення втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання, проведення заходів з дерегуляції бізнесу в регіоні;

Діяльність районної державної адміністрації була спрямована на вирішення ряду завдань, передбачених законодавством, зокрема:

     •    планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

     •    формування реєстру діючих власних регуляторних актів;

     •  розробку та прийняття регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу;

     •   проведення відстеження результативності регуляторних актів,

     • забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики та  залучення громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

Планування, підготовка проектів та прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснювалися відповідно до принципів державної регуляторної політики, (ст.7, ст. 13 Закону) забезпечуючи державне регулювання господарських відносин, враховуючи інтереси суб’єктів господарювання, громадян і держави та забезпечуючи відкритість процесу регуляторної діяльності із врахуванням громадської думки.

Прийнято  розпорядження  голови  Славутської  районної  державної  адміністрації  від  06.12.2016 року №  548/2016-р «Про  реалізацію в  районі  державної  регуляторної  політики у  2017 році» (оприлюднене в районній газеті «Трудівник Полісся» № 51 від 15.12.2016 року та розміщено на офіційному сайті райдержадміністрації).

Прийнято розпорядження голови Славутської  районної  державної  адміністрації  від 11.12.2017 року № 621/2017-р «Про  реалізацію в  районі  державної   регуляторної  політики у  2018 році» (оприлюднене в районній газеті «Трудівник Полісся» № 50 від 14.12.2017 року).

           Славутським міськрайонним центром зайнятості до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва подано проект розпорядження голови Славутської районної державної «Про визначення переліку видів громадських робіт в установах, організаціях та сільських радах, що мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам громади Славутського району та сприяють його соціальному розвитку, на 2018 рік». Зазначений проект розпорядження голови не містить норм регуляторного акту.

У ІV кварталі 2017 року проведено періодичне обстеження регуляторних актів:

Рішення Славутської районної ради «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються Славутським районним трудовим архівом, та цін на них»

Рішення Славутської районної ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Славутського району».

Звіти з результатами відстеження оприлюднений на сайті Славутської РДА та Славутської районної ради.

        На офіційному сайті райдержадміністрації  розміщено план заходів щодо реалізації в районі державної регуляторної політики, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрації, план-графік проведення  відстеження  результативності  регуляторних актів на 2018 рік, реєстр власних діючих регуляторних актів, перелік посадових осіб, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики в райдержадміністрації.

У 2017 році райдержадміністрацією не приймались регуляторні акти.

Забезпечено обов'язкове дотримання регуляторними органами місцевої виконавчої влади Закону щодо здійснення регуляторної політики. Усіма сільськими радами до 15 грудня 2017 року затвержено Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

 Відділом економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації усім сільським радам надано методичну та практичну допомогу у розробці проектів регуляторних актів. Рішеннями сільських рад регулюються питання встановлення місцевих податків і зборів, зокрема єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та збору за провадження окремих видів підприємницької діяльності, плати за землю.

           У процесі регуляторної діяльності райдержадміністрацією постійно проводиться взаємодія з суб’єктами господарювання. Виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації.

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації                             О. Мельник

Переглядів: 479
Дата публікації: 15:32 05.02.2018