Робота зі зверненнями громадян | Робота зі зверненнями громадян | Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Славутській райдержадміністрації за 2017 рік
Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Славутській райдержадміністрації за 2017 рік

Славутська районна державна адміністрація у своїй роботі зі зверненнями громадян керується Конституцією України, Законом України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348.

На виконання пункту 1 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – Указу) робота Славутської районної державної адміністрації спрямована на забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, створення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на звернення, ведення систематичного аналізу та узагальнення звернень для виявлення причин, що породжують їх, та підвищення рівня правової освіти населення району.

Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 380 звернень громадян, що на 245 (на 39,2%) менше ніж у 2016 році, у тому числі 313 письмових (з них 10 колективних та 4 повторних), що на 205 (на 39,6%) менше ніж у 2016 році, та 67 усних, що на 40 (на 37,4%) менше ніж за 2016 рік.

Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 4 повторних звернення, що на 2 менше у порівнянні з 2016 роком, за результатами розгляду яких заявникам було надано відповідні роз’яснення.

Упродовж 2017 року дублетні звернення до райдержадміністрації не надходили. Для порівняння: у 2016 році надійшло 3 дублетних звернення.

З 33 до 10 зменшилось число колективних звернень, під якими підписалося 253 особи. За тематикою найбільше колективних звернень надійшло щодо відсутності транспортного сполучення, проведення водогінної мережі в с. Лисиче, газифікації с. Хоняків, проведення ремонту доріг в селах Новий Кривин, Дідова Гора та Потереба, пониження ступеня навчального закладу, зміни розкладу руху автобусного маршруту.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» усі звернення, які надходили до райдержадміністрації, розглядалися в передбачені Законом терміни. З 313 письмових звернень вирішено позитивно 69, роз’яснено згідно з чинним законодавством 196, направлено для розгляду за належністю 37, відмовлено згідно з чинним законодавством 7, 3 звернення залишається на розгляді, 1 звернення повернено заявнику у зв’язку з недотриманням статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

З початку року від органів влади вищого рівня до райдержадміністрації надійшло 15 письмових звернень (з Хмельницької обласної державної адмі- ністрації – 12, Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфра- структури Хмельницької обласної державної адміністрації - 3). За результатами розгляду для 14 заявників надані відповідні роз’яснення, 1 звернення направлено для розгляду за належністю.

Тематика звернень майже не змінилася. Актуальні питання, які турбують жителів району, - це питання соціального захисту населення (50,5%), аграрної політики та земельних відносин (13,2%), комунального господарства (11,3%), транспорту і зв’язку (6,6%).

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Берездівської сільської об’єднаної територіальної громади (18,4%, найбільше від жителів сіл Малий Правутин, Берездів, Мирутин, Печиводи, Манятин), Миньковецької сільської ради (14,2%), Ганнопільської сільської об’єднаної територіальної громади (9,5%, найбільше від жителів сіл Ганнопіль, Довжки, Киликиїв), Цвітоської (7,6%) сільських рад, м. Славута (6,6%), а також від жителів Улашанівської (5,8%), Старокривинської (5%), Полянської (4,5%) сільських рад.

Одним із питань, що порушують громадяни у своїх зверненнях до керівництва райдержадміністрації, є питання надання матеріальної допомоги з районного бюджету, що становить 18,4% від усіх звернень. Зокрема, протягом звітного періоду до райдержадміністрації звернулося 70 громадян для отримання зазначеної допомоги, у тому числі 62 - матеріальної допомоги на лікування, 7 – матеріальної допомоги на покращення житлових, 1 звернення направлено для розгляду за належністю. Найбільш незахищеним верствам населення (одиноким громадян похилого віку, багатодітним сім’ям, учасникам АТО, інвалідам війни та праці) з районного бюджету виділено матеріальну допомогу в сумі 28700 грн.

Головою райдержадміністрації відповідно до підпункту 4 пункту 1 Указу взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Біля 24% становлять звернення від інвалідів, матерів-героїнь, багатодітних та одиноких матерів, пенсіонерів, учасників АТО, вирішенню проблем яких приділяється особлива увага. Так, протягом 2017 року до райдержадміністрації звернулося 3 інваліди І групи, 20 інвалідів ІІ групи, 6 інвалідів ІІІ групи, 1 Матір-героїня, 2 учасники АТО, 2 багатодітні та 5 одиноких матерів, 5 учасників Великої Вітчизняної війни та бойових дій, 2 особи зі статусом «дитина війни», 45 пенсіонер. Усі звернення розглянуті, за результатами розгляду надано роз’яснення для 44 громадянин, 38 звернень вирішено позитивно, 5 звернень направлено для розгляду за належністю, 3 заявникам було відмовлено згідно з чинним законодавством, 1 звернення залишається на розгляді.

Згідно з Указом Славутською райдержадміністрацією розроблені та затверджені графіки проведення: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, у тому числі особистого виїзного прийому (затверджені розпорядженням голови Славутської райдержадміністрації від 03.01.2017 № 1/2017-р); щоквартальних виїзних особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації (на І квартал затверджені головою адміністрації 26.12.2016, на ІІ квартал затверджені 27.03.2017, на ІІІ квартал затверджені 21.06.2017, на ІУ квартал - 15.09.2017); графік проведення перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації; графік проведення перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування; графік проведення дня контролю; графік особистих доповідей керівників структурних підрозділів райдерж- адміністрації про стан роботи зі зверненнями громадян перед головою райдерж- адміністрації; графіки роботи «гарячої» телефонної лінії.

Згідно із затвердженими графіками керівництвом райдержадміністрації проводилися особисті та виїзні прийоми громадян. Так, на виконання підпункту 1 пункту 6 Указу проведено 29 виїзних прийоми, що становить 85,3% від запланованих, на яких побувало 38 громадян. Головою райдержадміністрації фактично проведено 11 виїзних прийомів, на яких побувало 14 громадян, до заступників голови райдержадміністрації звернулося 24 громадянина. На особистий прийом до голови райдержадміністрації звернулося 19 громадян.

На виконання пункту 3 Указу розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.01.2017 № 1/2017-р (зі змінами) затверджено склад районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Протягом звітного періоду проведено 12 засідань комісії. Комісією розглянуто 8 звернень громадян Славутського району, міст Славута та Нетішин, які надійшли до райдержадміністрації, у тому числі 2 звернення, що надійшли від Хмельницької обласної державної адміністрації, та 1 - від Департаменту економічного розвитку та промисловості Хмельницької обласної адміністрації. З усіх звернень, що розглядались на комісії, надано обґрунтовані роз’яснення для усіх заявників. Крім того, на засіданнях комісії заслуховувались особисті доповіді керівників структурних підрозділів райдержадміністрації про стан роботи зі зверненнями громадян перед громадян перед головою райдержадміністрації (на виконання пункту 2 Указу). Також на засіданнях комісії розглядалися питання про проведені перевірки з питань організації роботи зі зверненнями громадян у 10-ти виконкомах сільських рад та 3-х структурних підрозділах райдержадміністрації.

На виконання підпункту 3 пункту 5 Указу райдержадміністрацією забезпечується проведення щомісячного «Дня контролю», у рамках якого здійснюються виїзні перевірки стану виконання доручень (резолюцій), даних структурним підрозділам райдержадміністрації за результатами розгляду звернень громадян Президентом України (АПУ), СКМУ, головою облдержадміністрації. Протягом 2017 року проведено відповідно до графіка 13 днів контролю в окремих структурних підрозділах райдержадміністрації. Слід зазначити, що працівники структурних підрозділів райдержадміністрації вимогливо ставляться до виконання даних доручень при розгляді питань, які порушуються громадянами. За потребою спеціалісти забезпечують розгляд звернень з виїздом на місце.

З метою виконання підпункту 9 пункту 1 Указу в райдержадміністрації функціонує «гаряча» телефонна лінія «Запитай у влади» за участю голови райдержадміністрації, заступників голови, керівника апарату, до роботи «гарячої» телефонної лінії також залучаються фахівці структурних підрозділів райдерж- адміністрації. Графіки роботи «гарячої» телефонної лінії затверджуються щоквартально. Протягом 2017 року проведено 12 таких ліній зв’язку, якими скористалося четверо громадян. Громадяни зверталися щодо відсутності транспортного сполучення із селом Пузирки, водопостачання в селі Полянь, проведення водогінної мережі в селі Лисиче, показників електричної енергії.

Протягом 2017 року загальним відділом апарату райдержадміністрації відповідно до затвердженого графіка перевірено та надано практичну допомогу для 13-ти структурних підрозділів райдержадміністрації (наявні довідки за результатами перевірок).

Також згідно із затвердженим графіком перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян проведено перевірки у 18-ти виконкомах сільських рад, під час яких надано практичну і методичну допомогу, вказано на основні недоліки в роботі. За результатами перевірок підготовлено довідки керівництву райдержадміністрації.

Протягом 2017 року до виконавчих комітетів сільських рад надійшло 2527 звернень громадян, що на 460 менше у порівнянні з 2016 роком. Кількість звернень, що надійшла поштою, становить 1148. На особистому прийомі до керівництва органів місцевого самоврядування звернулось 1379 громадян. Найбільше звернень надійшло від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій (250), дітей війни (203), інвалідів І, ІІ, ІІІ групи (197). Основні питання, які порушують громадяни у своїх зверненнях, - це питання аграрної політики і земельних відносин (1109), соціального захисту (731), комунального господарства (94), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (76).

Питання дотримання вимог законодавства в роботі зі зверненням громадян постійно розглядається на семінарах з відповідальними особами та секретарями сільських рад. Так, 28.03.2017 проведено нараду із секретарями сільських рад, у ході проведення якої надано роз’яснення щодо порядку реєстрації письмових заяв, скарг та пропозицій громадян, об’єктивного розгляду та повноти надання відповідей заявникам, оскарження прийнятого рішення у разі відмови у задоволенні вимог заявника, направлення звернень для розгляду за належністю іншим органам, термінів розгляду звернень громадян та застосування інших статей Закону України «Про звернення громадян». Також роз’яснено основні положення Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 (зі змінами).

Питання щодо організації роботи зі зверненнями громадян розглядалось на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації. Так, 26.01.2017 року розглянуто питання "Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у райдерж- адміністрації у 2016 році", за результатами розгляду якого прийнято розпо- рядження голови райдержадміністрації від 26.01.2017 № 31/2017-р, яке перебуває на контролі.

З метою виконання підпункту 9 пункту 4 Указу забезпечується опри- люднення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті адміністрації (в окремому розділі) узагальнених відомостей про організацію роботу зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань. Крім того, на офіційному веб-сайті Славутської райдержадміністрації щоквартально розміщується інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян та графіки особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом облдерж- адміністрації, райдержадміністрації, роботи «гарячої» телефонної лінії. Також зазначені графіки оприлюднюються в міськрайонній газеті «Трудівник Полісся». У цій газеті систематично публікуються матеріали про роботу зі зверненнями громадян («Звернення громадян – зв’язок із владою» - звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2016 рік опублікований 26.01.2017 року у № 4, «Найзлободенніші питання – у зверненнях громадян» - звіт за І квартал 2017 року опублікований 20.04.2017 у № 16, «Важлива ділянка нашої роботи» - звіт за перше півріччя 2017 року опублікований 13.07.2017 в № 28, «Про роботу зі зверненнями громадян» - звіт за 9 місяців 2017 року опублікований 19.10.2017 в № 42).

Райдержадміністрація створює всі необхідні умови для реалізації грома- дянами своїх прав на звернення та продовжує працювати над виконанням Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації                                                                        С.Рощук

Приєднані документи
Переглядів: 901
Дата публікації: 08:24 03.01.2018