Робота зі зверненнями громадян | Робота зі зверненнями громадян | Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Славутській райдержадміністрації за 9 місяців 2017 року
Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Славутській райдержадміністрації за 9 місяців 2017 року

Славутська районна державна адміністрація у своїй роботі зі зверненнями громадян керується Конституцією України, Законом України від 02.10.1996             № 393 «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008           № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348.

На виконання пункту 1 Указу Президента України від 07.02.2008                    № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – Указу) робота Славутської районної державної адміністрації спрямована на забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, створення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на звернення, ведення систематичного аналізу та узагальнення звернень для виявлення причин, що породжують їх, та підвищення рівня правової освіти населення району.

Протягом 9 місяців 2017 року до райдержадміністрації надійшло                     285  звернень громадян, що на 129 (на 31,2%) менше ніж за 9 місяців 2016 року, у тому числі 237 письмових (з них 9 колективних та  2 повторних), що на 91 (на 27,7%) менше ніж за аналогічний період минулого року, та 48 усних, що на 38 (на 44,2%) менше  ніж за 9 місяців 2016 року.

         Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло 2 повторних  звернення, що на 1 менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, за результатами розгляду яких заявникам було надано відповідні роз’яснення.

         Упродовж 9 місяців 2017 року дублетні звернення до райдержадміністрації не надходили. Для порівняння: за аналогічний період минулого року надійшло 3 дублетних звернення.

  З 20 до 9 зменшилось число колективних звернень, під якими підписалося 243 особи. За тематикою найбільше колективних звернень надійшло щодо відсутності транспортного сполучення, проведення водогінної мережі в с. Лисиче, газифікації с. Хоняків, проведення ремонту доріг в селах Новий Кривин, Дідова Гора та Потереба, пониження ступеня навчального закладу.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» усі звернення, які надходили до райдержадміністрації, розглядалися в передбачені Законом терміни. З  237 письмових  звернень  вирішено позитивно 61, роз’яснено згідно з чинним законодавством  146, направлено для розгляду за належністю 22, відмовлено згідно з чинним  законодавством 5, 2 звернення залишається на розгляді, 1 звернення повернено заявнику у зв’язку з недотриманням статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

З початку року від органів влади вищого рівня до райдержадміністрації  надійшло 11 письмових  звернень  (з Хмельницької обласної державної адмі-ністрації – 9, Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфра-структури Хмельницької обласної державної адміністрації - 2). За результатами розгляду для 10 заявників надані відповідні роз’яснення, 1 звернення направлено для розгляду за належністю.

За звітний період до райдержадміністрації надійшло 239 заяв щодо вирішення земельних питань, що на 16,3% більше ніж за аналогічний період минулого року, за результатами розгляду яких головою райдержадміністрації прийнято 234 розпорядження.

Тематика звернень майже не змінилася. Актуальні питання, які турбують жителів району, - це питання соціального захисту населення (54,4%), аграрної політики та земельних відносин (12,6%), комунального господарства (11,6%), транспорту і зв’язку (5,6%).   

 Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Берездівської            сільської об’єднаної територіальної громади (18,2%, найбільше від жителів              сіл Малий Правутин, Берездів, Мирутин, Печиводи, Манятин), Миньковецької сільської ради (11,6%), Ганнопільської сільської об’єднаної територіальної громади (9,8%, найбільше від жителів сіл Ганнопіль, Довжки, Киликиїв), Цвітоської (8,4%),  Улашанівської (7%) сільських рад та м. Славута (6,7%).

         Одним із питань, що порушують громадяни у своїх зверненнях до  керівництва райдержадміністрації, є питання надання матеріальної допомоги з районного бюджету, що становить 22,5% від усіх звернень. Зокрема, протягом звітного періоду до райдержадміністрації звернулося 64 громадянина для отримання зазначеної допомоги, у тому числі 56 - матеріальної допомоги на лікування, 7 – матеріальної допомоги на покращення житлових, 1 звернення направлено для розгляду за належністю. Найбільш незахищеним верствам населення (одиноким громадян похилого віку, багатодітним сім’ям, учасникам АТО, інвалідам війни та праці) з районного бюджету виділено матеріальну допомогу в сумі 26200 грн.

Головою райдержадміністрації відповідно до підпункту 4 пункту 1 Указу взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Біля 21% становлять звернення від інвалідів, матерів-героїнь, багатодітних та одиноких матерів, пенсіонерів, учасників АТО, вирішенню проблем яких приділяється особлива увага. Так, протягом 9 місяців 2017 року до райдержадміністрації звернулося  2 інваліди І групи,  15  інвалідів ІІ групи, 5 інвалідів ІІІ групи, 1 Матір-героїня, 2 учасники  АТО,  2 багатодітні та  5 одиноких матерів, 5 учасників Великої Вітчизняної війни та бойових дій, 2 особи зі статусом «дитини війни», 21 пенсіонер. Усі звернення розглянуті, за результатами розгляду надано роз’яснення для 22 громадянина, 35 звернень вирішено позитивно, 1 звернення направлено для розгляду за належністю, 2 заявникам було відмовлено згідно з чинним законодавством.

Згідно з Указом Славутською райдержадміністрацією розроблені та затверджені графіки проведення:

особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, у тому числі особистого виїзного прийому (затверджені розпорядженням голови Славутської райдержадміністрації від 03.01.2017 № 1/2017-р);

щоквартальних виїзних особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації (на І квартал затверджені головою адміністрації 26.12.2016, на ІІ квартал затверджені 27.03.2017, на ІІІ квартал затверджені 21.06.2017, на ІУ квартал - 15.09.2017);

графік проведення перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації;

графік проведення перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування;

графік проведення дня контролю;

графік особистих доповідей керівників структурних підрозділів райдерж-адміністрації про стан роботи зі зверненнями громадян перед головою райдерж-адміністрації;

графіки роботи «гарячої» телефонної лінії.

Згідно із затвердженими графіками керівництвом райдержадміністрації проводилися особисті та виїзні прийоми громадян. Так, на виконання підпункту 1 пункту 6 Указу проведено 22 виїзних прийоми, що становить 84,6% від запланованих, на яких побувало 28 громадянин. Головою райдержадміністрації фактично проведено 8 виїзних прийомів, на яких побувало 11 громадян, до заступників голови райдержадміністрації звернулося 17 громадян. На особистий прийом до голови райдержадміністрації звернулося  13 громадян.

На виконання пункту 3 Указу розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.01.2017 № 1/2017-р (зі змінами) затверджено склад районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Протягом звітного періоду проведено 9 засідань комісії. Комісією розглянуто 7 звернень громадян Славутського району та м.Славута, які надійшли до райдержадміністрації, у тому числі 2 звернення, що надійшли від Хмельницької обласної державної адміністрації, та 1 - від Департаменту економічного розвитку та промисловості Хмельницької обласної адміністрації. З усіх звернень, що розглядались на комісії, надано обґрунтовані роз’яснення для усіх заявників. Крім того, на засіданнях комісії заслуховувались особисті доповіді 7-ми керівників структурних підрозділів райдержадміністрації щодо організації роботи з питань розгляду звернень громадян у  підпорядкованих підрозділах.  Крім того,  розглядалися питання про проведені перевірки з питань організації роботи зі зверненнями громадян у 6-ти виконкомах сільських рад та 3-х структурних підрозділах райдержадміністрації.

На виконання підпункту 3 пункту 5 Указу райдержадміністрацією забезпечується   проведення   щомісячного  «Дня контролю»,   у  рамках     якого

здійснюються виїзні перевірки стану виконання доручень (резолюцій), даних структурним підрозділам райдержадміністрації за результатами розгляду звернень громадян Президентом України (АПУ), СКМУ, головою облдержадміністрації. Протягом 9 місяців 2017 року проведено відповідно до графіка 9 днів контролю в окремих структурних підрозділах райдерж-адміністрації: в управлінні соціального захисту населення, відділі агропромислового розвитку, управлінні фінансів, секторі культури та туризму, відділі економічного розвитку та торгівлі,  відділі освіти, молоді та спорту, у секторі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва, архівному відділ, відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

Згідно із резолюціями керівництва адміністрації звернення до управління фінансів та відділу освіти, молоді та спорту не надходили. Слід зазначити, що працівники структурних підрозділів райдержадміністрації вимогливо ставляться до виконання даних доручень при розгляді питань, які порушуються громадянами. За потребою спеціалісти забезпечують розгляд звернень з виїздом на місце.

З метою виконання підпункту 9 пункту 1 Указу в райдержадміністрації функціонує «гаряча» телефонна лінія «Запитай у влади» за участю голови райдержадміністрації, заступників голови, керівника апарату, до роботи «гарячої» телефонної лінії також залучаються фахівці структурних підрозділів райдерж-адміністрації. Графіки роботи «гарячої» телефонної лінії затверджуються щоквартально. Протягом 9 місяців 2017 року проведено 9 таких ліній зв’язку, якими скористалося 3 громадян. Громадяни зверталися щодо відсутності транспортного сполучення із селом Пузирки, водопостачання в селі Полянь, проведення водогінної мережі в селі Лисиче.

Протягом 9 місяців 2017 року загальним відділом апарату райдерж-адміністрації відповідно до затвердженого графіка перевірено та надано практичну допомогу для  11-ти структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі для управління соціального захисту населення, відділу агропромислового розвитку, служби у справах дітей, відділу економічного розвитку та торгівлі, сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва, відділу освіти, молоді та спорту, сектору культури та туризму, відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру архівного відділу, управління фінансів, сектору інфраструктури райдержадміністрації. Згідно із затвердженим графіком перевірок з питань додержання законодавства про звернення громадян проведено перевірки у 13-ти виконкомах сільських рад, під час яких надано практичну і методичну допомогу, вказано на основні недоліки в роботі. За результатами перевірок підготовлено довідки керівнику апарату райдержадміністрації.

Питання дотримання вимог законодавства в роботі зі зверненням громадян постійно розглядається на семінарах з відповідальними особами та секретарями сільських рад. Так, 28.03.2017 проведено нараду із секретарями сільських рад, у ході проведення якої надано роз’яснення щодо порядку реєстрації письмових заяв, скарг та пропозицій громадян, об’єктивного розгляду та повноти надання відповідей заявникам, оскарження прийнятого рішення у разі відмови у задоволенні вимог заявника, направлення звернень для розгляду за належністю іншим органам, термінів розгляду звернень громадян та застосування інших статей Закону України «Про звернення громадян». Також роз’яснено основні положення Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 (зі змінами).

Питання щодо організації роботи зі зверненнями громадян  розглядалось на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації. Так, 26.01.2017 року розглянуто питання "Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у райдерж-адміністрації у 2016 році", за результатами розгляду якого прийнято розпо-рядження голови райдержадміністрації від 26.01.2017 № 31/2017-р, яке перебуває на контролі.

З метою виконання підпункту 9 пункту 4 Указу забезпечується опри-люднення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті адміністрації (в окремому розділі) узагальнених відомостей про організацію роботу зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань. Крім того, на офіційному веб-сайті Славутської райдержадміністрації щоквартально розміщується інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян та графіки особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, роботи «гарячої» телефонної лінії. Також зазначені графіки оприлюднюються в міськрайонній газеті «Трудівник Полісся». У цій газеті систематично публікуються матеріали про роботу зі зверненнями громадян («Звернення громадян – зв’язок із владою» -  звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2016 рік,  опублікований 26.01.2017 року у № 4, «Найзлободенніші питання – у зверненнях громадян» - звіт за І квартал 2017 року, опублікований 20.04.2017 у № 16, «Важлива ділянка нашої роботи» - звіт за перше півріччя 2017 року опублікований 13.07.2017 в № 28).

Райдержадміністрація створює всі необхідні умови для реалізації грома-дянами своїх прав на звернення та продовжує працювати над виконанням Закону України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

 

 

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації                                                                        С.Рощук

Переглядів: 594
Дата публікації: 08:47 06.10.2017