Збройні сили України | Військова служба за контрактом | Інформація про систему комплектування військ Збройних Сил України особовим складом за рахунок прийняття громадян на військову службу за контрактом
Інформація про систему комплектування військ Збройних Сил України особовим складом за рахунок прийняття громадян на військову службу за контрактом

За останній час у військових частинах Збройних Сил України майже 30 відсотків штатних посад сержантів і солдатів займають військовослужбовці, які проходять службу за контрактом.

           Відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом здійснюється військовими частинами та районними військовими комісаріатами з числа:

           - військовослужбовців строкової служби, підпорядкованої військової частини або іншим військовим частинам;

           - військовозобов’язаних, які перебувають на обліку у військових комісаріатах, та жінок.

           Військовозобов’язані, жінки та військовослужбовці строкової служби після прийняття позитивного рішення за результатами попереднього вивчення їхніх особистих якостей направляються для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією.

           Кандидати, визначені придатними з станом здоров’я для прийняття на військову службу за контрактом, проходять перевірку рівня фізичної підготовки.

           Атестаційна комісія районного військового комісаріату та військової частини, до якої відбирається кандидат на військову службу за контрактом, складає висновок про відповідність кандидата вимогам, установленим до осіб, які приймаються на військову службу за контрактом.

           Послідовність проведення заходів у військових частинах щодо відбору кандидатів та прийняття на військову службу за контрактом включає:

           - аналіз діяльності командирів щодо підбору і комплектування посад військовослужбовцям контрактної служби та аналіз укомплектованості посад, на яких їх дозволяється утримувати;

           - співпрацю військових части за місцем дислокації з військовими комісаріатами, центрами зайнятості населення та кадровими органами установ, навчальних закладів, підприємств і організацій з питань відбору кандидатів на військову службу за контрактом;

           - планування та проведення агітаційної роботи в навчальних закладах щодо пропагування військової служби та патріотичного виховання молоді, у тому числі й шляхом залучення засобів масової інформації;

          - відбір кандидатів на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців з числа військовослужбовців строкової військової служби;

          - надання замовлень до районних (міських) військових комісаріатів щодо здійснення відбору кандидатів, підготовка та надання військкоматам тестових довідок, слайдів, відео- та фотоматеріалів рекламного характеру, що висвітлюють історію створення, формування та розвитку військових частин, їхні традиції, особливості проходження служби;

           - вивчення кандидатів з числа військовозобов’язаних та жінок, які виявили бажання проходити службу за контрактом, та у разі позитивного рішення щодо прийняття на військову службу за контрактом, направлення запитів до військкоматів стосовно проведення повного вивчення та оформлення необхідних документів;

           - надання пропозицій щодо внесення змін до штатів для розширення переліку посад, що підлягають комплектуванню військовослужбовцями контрактної служби;

           Районні військові комісаріати здійснюють відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом за заявками, що надійшли від військових частин, або згідно з розпорядженням обласних військоматів.

           Відбір кандидатів на військову службу за контрактом з числа військовослужбовців строкової служби здійснюють переважно командири підрозділів, на укомплектування яких вони будуть направлені.

           За результатами вивчення кандидатів командири підрозділів один раз на квартал подають до штабу військової частини списки кандидатів та матеріали їхнього попереднього вивчення, які включають:

            - службову характеристику;

            - аркуш вивчення;

            - службову картку;

            - картку професійного відбору кандидата та рапорт військовослужбовця про бажання проходити військову службу за контрактом.

            Командири підрозділів відповідають за достовірність і об’єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій щодо відібраних кандидатів на контрактну службу та за їхнє сумлінне виконання умов контракту.

            З кандидатами на військову службу за контрактом штаб військової частини проводить роботу щодо:

           - визначення їхньої професійної придатності до конкретної штабної посади, на заміщення якої вони плануються;

           - визначення рівня фізичної підготовки;

           - проведення медичного огляду кандидатів військово-лікарськими комісіями з метою визначення придатності до проходження військової служби за відповідними військово-обліковими спеціальностями;

          - оформлення допуску до державної таємниці (у разі потреби);

          - розгляду кандидатів на засіданнях атестаційних комісій військових частин;

           Засідання атестаційних комісій військових частин проводяться у присутності командирів підрозділів, на укомплектування посад яких розглядається кандидат.

           За результатами розгляду атестаційних комісій командиром військової частини приймається рішення про направлення військовослужбовця строкової служби до навчальних частин для проведення підготовки.

           Відбір та вивчення кандидатів із числа військовозобов’язаних та жінок для прийняття на військову службу за контактом проводяться:

           - військовою частиною з проведення попереднього вивчення кандидатів та в разі необхідності направленням до військового комісаріату. Запиту щодо проведення повного вивчення кандидатів та оформлення особових справ;

           - районним військовим комісаріатом – за розпорядженням обласного військового комісаріату або за замовленням на відбір військової частини.

           У районному військовому комісаріаті з отриманням Замовлення на відбір від військової частини або розпорядження обласного військового комісаріату проводиться така робота:

           - встановлюється наявність на військовому обліку військовозобов’язаних зазначеної категорії громадян, враховуючи вимоги до них;

           - вивчається кількісна і якісна характеристика потенційних кандидатів і визначається коло громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом;

           - проводиться робота з вивченими кандидатами щодо агітації та пропаганди військової служби за контрактом.

           Після проведення зазначених заходів з відбору кандидатів, які виявили бажання проходити службу за контрактом, у районному військовому комісаріаті організовується і проводиться робота щодо повного вивчення кандидата та оформлення особових справ.

          Атестаційні комісії районних військових комісаріатів розглядають всіх відібраних кандидатів на запропоновану посаду. Особи, які атестаційними комісіями районних військкоматів не затверджені кандидатами на запропоновану посаду, включаються до резерву кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.

           Кандидати, які за результатами повного вивчення відповідають вимогам проходження військової служби за контрактом, з оформленими особовими справами та приписами направляються військовим комісаріатом у військову частину для проведення вивчення документів, що додаються до особової справи, та в разі необхідності проведення додаткового медичного обстеження або професійно-психологічного виявлення.

           Остаточне рішення щодо укладання контракту приймається командирами військових частин за результатами, що були затверджені на засіданнях атестаційних комісій військових частин.

           Контракт з військовозобов’язаними та жінками на проходження військової служби укладається у триденний термін після прибуття їх до військових частин та прийняття командиром військової частини рішення щодо укладання контракту з одночасним зарахуванням до списків особового складу і призначенням на посаду.

           Витяги з наказів по військовій частині про зарахування забезпечених осіб до списків особового складу військової частини та призначення на відповідні посади надсилають до військового комісаріату. На підставі них військовий комісаріат знімає громадян з обліку військовозобов’язаних.

           У разі відмовити в прийнятті на військову служби командування військових частин повідомляє кандидату причину відмови та в триденний термін повертає особову справу до військових комісаріатів з повідомленням причин відмови.

           Кандидати, направлені військовим комісаріатом у військову частину для укладання контракту, власним коштом прибувають до військових частин для вивчення і прийняття рішення стосовно прийняття на військову службу за контрактом.

           Після зарахування до списків особового складу військові частини відшкодовують військовослужбовцям витрати на проїзд з існуючими тарифами та в разі необхідності вони забезпечуються військово-перевізними документами для проїзду до місця служби членів їхніх сімей та перевезення власного майна.

          Така послідовність проведення заходів відбору на військову службу за контрактом дає змогу командирам частин, військовим комісаріатам забезпечити якісне комплектування вакантних посад професійними кадрами.

 

 

                                       

 

Переглядів: 638
Дата публікації: 13:45 17.07.2017