Актуально | Безоплатна правова допомога | БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА: ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА: ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

 

На питання про систему безоплатної правової допомоги та роль діяльності Бюро правової допомоги у ній для територіальних громад відповіла Тетяна Тертична, головний спеціаліст відділу «Славутське бюро правової допомоги» Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Які ж існують гарантії для осіб щодо надання безоплатної правової допомоги?

- В першу чергу хотілося б відмітити, що надання безоплатної правової допомоги – соціальна програма Уряду України, що гарантує людям ефективний захист їхніх прав.

Здійснює загальне управління у сфері надання безоплатної правової допомоги і відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної правової допомоги Міністерство юстиції України.

Таке право громадян закріплено в основному Законі України, яким як ми з Вами знаємо є Конституція України (1996р.), а саме ст. 59, яка передбачає, що: «Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно». Правові засади щодо безоплатної правової допомоги закріплені і у міжнародних документах: Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950р.), яка закріплює право кожного  «за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя» (ч.3 ст. 6) та Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1466р.(2005р. ) «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною», яка закликала органи влади України «покращити доступ до правосуддя шляхом запровадження системи безоплатної правової допомоги у відповідності до стандартів Ради Європи та принципів Європейського Суду з прав людини» (п.13.13).

Однак, довгий час на законодавчому рівні реалізувати своє право на цю допомогу громадяни не могли за відсутності правових механізмів його реалізації, хоча потреба громадян у безкоштовних юридичних консультаціях та доступі до правосуддя незахищених верств населення протягом останніх років постала нагально, оскільки рівень життя в країні не зростає і ми перебуваємо в стадії постійних реформ й не завжди вдалих.

 

- Я так розумію, була прийнята низка нормативно-правових актів і застосовано комплекс заходів, аби врегулювати правові механізми для розвитку безоплатної правової допомоги в Україні і налагодити співпрацю?

- Так, дійсно Кабінетом Міністрів було прийнято ряд постанов, на виконання яких Міністерством юстиції України було проведено ряд  заходів з реформування територіальних органів Міністерства юстиції  та розвитку системи надання безоплатної правової допомоги, а прийнятий у 2011 році Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначив зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги і відповідно засвідчив актуальність цієї проблеми. Головним результатом його прийняття є те, що на даний час повністю впроваджено в дію в Україні і запрацювала згадана мною нова соціальна програма Уряду України.

Від часу набрання чинності 9 липня 2011 року Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (надалі, - Закон) Міністерством юстиції України здійснюється комплекс заходів як нормотворчого, так і інституціонального характеру, спрямованих на забезпечення реалізації положень вказаного Закону та формування системи безоплатної правової допомоги  в Україні.

З метою утворення дієвого механізму організації управління системою безоплатної правової допомоги, яка б забезпечувала, зокрема, координацію діяльності суб’єктів надання безоплатної правової допомоги, її належне функціонування та досягнення високої якості надання такої допомоги у  2012 році Кабінетом Міністрів України було створено нову інституцію – Координаційний центр з надання правової допомоги, що розташований  у м. Київ, на яке покладене завдання загального керівництва та розвитку системи безоплатної правової допомоги.

Система надання безоплатної правової допомоги співпрацює із значним колом національних та міжнародних партнерів, таких як: Міжнародним фондом «Відродження», Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (Омбудсмен), Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація адвокатів України», Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація правників України», Українською Гельсінською спілкою з прав людини,  ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають БВПД», Європейським Союзом, Радою Європи, Агентством США з міжнародного розвитку, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань США тощо. Фактично безоплатна правова допомога реалізується в Україні Канадським бюро міжнародної освіти і фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади, як українсько-канадський проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні».

 

- Що ж таке безоплатна правова допомога?

Безоплатна правова допомога – правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Безоплатна правова допомога поділяється на два види – це безоплатну первинну правову допомогу та безоплатну вторинну правову допомогу.

Одним із принципів на яких ґрунтується державна політика у сфері надання безоплатної правової допомоги – це забезпечення якості безоплатної правової допомоги.  Згідно Закону Міністерство юстиції України затверджує стандарти якості надання безоплатної правової допомоги.

 

 

- Чим відрізняються ці види правової  допомоги та кому їх можна отримати?

- Безоплатна первинна правова допомога полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно ст. 8  Закону та Конституції України мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України в т. ч. іноземці та особи без громадянства.

Безоплатна вторинна правова допомога – це правова допомога, що надається для захисту прав людини в суді за рахунок коштів Державного бюджету України. Іншими словами,  безоплатна вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей громадян для доступу до правосуддя та отримати послуги адвоката, роботу якого замість особи оплатить держава, у випадку належності особи до визначених Законом  (ч. 1 ст. 14) категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, а це: малозабезпечені особи, інваліди, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які стали жертвами насильства в сім’ї, ветерани війни (учасники бойових дій (учасники АТО)),особи, які претендують на статус  біженця та інші соціально незахищені категорії осіб.

 

- Хто і які правові послуги надає громадянам при отриманні ними безоплатної вторинної правової допомоги?

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

-  захист (п.1 ч. 2 ст. 13 Закону); здійснення представництва осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами(п.2 ч. 2 ст. 13 Закону); складення документів процесуального характеру (п.3 ч. 2 ст. 13 Закону).

Такий вид правової послуги як захист у кримінальних провадженнях, ранній доступ до правової допомоги для затриманих ( з  січня 2013 року) та  доступ для засуджених (з листопада 2014 року) забезпечують лише  Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, створені у 2013 році  в обласних містах та м. Київ, а в нашій області відповідно у м. Хмельницький.

Із створенням з липня 2015 року у великих та малих містах України місцевих центрів з надання безоплатної вторинної допомоги, а в нашій області є таких чотири місцеві центри: Кам’янець-Подільський, Старокостянтинівський, Хмельницький і Шепетівський, які забезпечують доступ до безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах та надають такі правові послуги незахищеним категоріям громадян  як: представництво інтересів  особи у суді та складення документів процесуального характеру. Ці послуги надаються адвокатами  за дорученням центрів правової допомоги або штатними юристами центрів відповідно до встановлених стандартів якості.

З вересня 2016 року  можливості дотримання конституційних прав людини збільшилися завдяки відкриттю в Україні понад 400 Бюро правової допомоги в т.ч.  і у м. Славута  можна отримати безоплатну правову допомогу, яку надає Славутське бюро правової допомоги (надалі, - Бюро), яке є структурним підрозділом Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (надалі, - Центр)  й відноситься до його відання за територіальною юрисдикцією. Територіальна юрисдикція самого Бюро – м. Славута та Славутський район.

 

- Якщо підсумувати вищесказане, наскільки важливими та потрібними для суспільства є новостворені центри та бюро безоплатної правової допомоги?

- Правова система України нині зазнає істотних змін, що зумовлено  трансформацією правосвідомості українського суспільства. Право є виміром справедливості та наповнює чашу нашого життя правовими цінностями, такими як рівність, свобода, законність та толерантність.

Однак, попри це права людини в нашій державі, можна сказати, - «в умовах глобальної нестабільності», досить часто порушуються, що зупиняє людей від їх використання і несе шкоду людині. Тому дуже важливо, щоб кожна людина знала свої права та була готовою їх захистити.

І саме на реалізацію громадянами конституційних прав людини, утвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства до європейських стандартів, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців в своїх територіальних громадах, тобто надання якісної правової допомоги у захисті законних прав і інтересів громадян працює наше Бюро.

Місія нашого Бюро така ж як і місія системи безоплатної правової допомоги в Україні – захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот.

Якщо ваші права порушено, якщо ви потребуєте допомоги в судах і не маєте коштів на адвоката, потребуєте  юридичної консультації та  роз’яснень – звертайтесь до нашого Бюро, яке знаходиться у м. Славута по вул. Миру, 15 (адмінприміщення другого поверху пожежної частини) з 9.00 до 18.00, телефоном (03842) - 7-06-14. Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів.

Телефон системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103, який працює цілодобово і є безоплатним з мобільного або стаціонарного номеру.

 

- Щиро дякую за змістовну розмову.

 

З. Зарічна.

 

Переглядів: 1162
Дата публікації: 14:02 07.12.2016