Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи адміністрації | Відділ економічного розвитку та торгівлі | Мале підприємництво | Підсумки виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Славутському районі у 2015 році.
Підсумки виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Славутському районі у 2015 році.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Славутському районі на 2015-2016 роки, затверджена рішенням 35 сесії районної ради VI скликання від 28 січня 2015 року № 7-35/2015.

Протягом 2015 року дії органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади та районних служб були направлені на  підтримку - малого підприємництва, усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху його розвитку та забезпечення   реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність. Діяльність малого та середнього  підприємництва формувалась під впливом загальнодержавного та світового стану економічного розвитку.

У розділі фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого та середнього підприємництва на 2015 рік було передбачено кошти в сумі 10,0 тис. грн. для сприяння організації фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів.  Протягом минулого року суб’єкти підприємницької діяльності не звертались до райдержадміністрації за відшкодуванням.

 Вдосконалюється робота центру надання адміністративних послуг Славутської районної державної адміністрації. Станом на 31.12.2015 року центром надано 8545 адміністративних послуг, що на 4464 послуги більше ніж у 2014 році (109%). У середньому центром надається 712 адміністративних послуг в місяць. Забезпечено взаємодію з органами виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг через центр. Адміністратором  центру здійснюється прийом заяв від суб’єктів звернень, видача їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні.

          Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації підключено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Протягом 2015 року в районі зареєстровано 63 фізичні особи - підприємця та 4 юридичні особи, припинили державну реєстрацію 51 фізична особа - підприємець та 4 юридичні особи. Станом на 01.01.2016 року в районі зареєстровано 575 фізичних осіб – підприємців та 328 юридичних осіб .

Станом на 01 січня 2016 року суб’єктами малого підприємництва сплачено до місцевого бюджету 4369,0 тис. грн. (12,8% загальних надходжень), що на 321,6 тис. грн. (на 7,9%) більше у порівнянні з показниками 2014 року.  Основним податком, який надходить від суб’єктів підприємницької діяльності до бюджетів усіх рівнів, є єдиний податок. За 2015 рік забезпечено надходження єдиного податку до бюджету району в сумі 1826,2 тис. грн., що становить 5,3% надходжень до бюджету району від цієї категорії платників.

          

         Одним з показників розвитку малого підприємництва, який широко використовується у порівняльному аналізі, є кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. За 2014 рік даний показник складає 21 підприємство (середньообласний показник – 50). Очікується, що за 2015 рік цей показник становитиме 23 підприємства.

        За 2014 рік малими підприємствами Славутського району отримано позитивний фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 9420,6 тис. грн. (загальна сума прибутку складає 13461,1 тис. грн., збитку — 4040,5 тис. грн.).         В цілому по району у 2014 році прибутково працювало 82,8% підприємств, збитково — 17,2%. Чисельність збиткових підприємств щороку зменшується.

        Постійно зростає рівень заробітної плати найманих працівників на малих та середніх підприємствах, що, в основному, пов’язане із збільшенням встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

У січні-грудні 2015 року середньомісячна заробітна плата в районі становила 3086,0 грн., що на 497,0 грн. більше (на 19,2%) у порівнянні з відповідним періодом 2014 року, у тому числі у галузях промисловості –       5764,0 грн. (зросла на 2064,7 грн.), сільського господарства – 1951,3 грн. (зросла на 402,9 грн.), в інших галузях – 2914,4 грн. (зросла на 279,4 грн.).

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати спостерігається в галузі промисловості, який перевищив середній показник по району в 1,87 раза, та у сфері надання послуг (1,29 раза). Найнижчий рівень заробітної плати спостерігається на сільськогосподарських підприємствах району, який становить 63,2% від середнього рівня заробітної плати по району.

  Протягом 2015 року було збережено мережу підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Так, торговельна мережа району станом на 01.01.2016 року налічує 172 магазини та 22 кіоски з торговою площею 11,4 тис. кв.м. На території Ганнопільської сільської ради наприкінці 2015 року відкрито новий торговельний заклад. У галузі ресторанного господарства працює 14 підприємств громадського харчування в яких налічується 1800 посадкових місць та 1 кондитерський цех. Крім того, в районі діє 4 аптечних пункти, з 01.10.2015 року було закрито аптечний пункт в с. Головлі.

Обсяг товарообороту роздрібної торгівлі за січень-вересень 2015 року становить 24067,9 тис. грн. (50,2%), що на 9859,9 тис. грн. менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяг роздрібного товарообороту на одну особу становить 810,4 грн.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за січень-вересень 2015 року становив 1538,1 тис. грн., частка послуг, реалі­зова­них населенню - 39,4% загального обсягу реалізованих послуг. Основною причиною зменшення обсягів роздрібного товарообороту є зниження роздрібного товарообороту на автозаправочній станції  підприємства з іноземними інвестиціями «Лукойл Україна».
       Соціально-економічний стан району значною мірою залежить від ефективності роботи сільськогосподарських підприємств, розвитку галузі сільського господарства надається пріоритетне значення. Сільськогосподарську продукцію випускають товариства з обмеженою відповідальністю, фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи та населення району, у користуванні яких знаходиться 83,860 тис. га землі.

       Протягом 2015 СТОВ «Бесідки»  було отримано банківський кредити на закупівлю добрив  в сумі 4,9 млн. грн.

У районі послідовно здійснюється державне регулювання на ринку праці, спрямоване на розгортання активних заходів сприяння зайнятості: працевлаштування, організації професійного навчання, підтримка підприємницької ініціативи безробітних, посилення соціального захисту громадян, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці.

За звітний період Славутським міськрайонним центром зайнятості працевлаштовано 749 осіб. На замовлення роботодавців організовано професійне навчання  308 осіб.

         У районі проводиться робота щодо створення нових робочих місць шляхом розвитку малого підприємництва та залучення до підприємницької діяльності незайнятих громадян. З початку 2015 року започаткували власну справу 5 безробітних громадян району за такими видами економічної діяльності:  роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами — 1 у с.Мухарів, діяльність туристичних операторів -1 у с.Цвітоха, допоміжна діяльність у рослинництві -1 у с.Старий Кривин, посередницька діяльність -2 у с.Романіни та с.Клепачі. За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом 2015 року для організації підприємницької діяльності їм виплачено одноразову допомогу по безробіттю в сумі 87,9 тис. грн.

Служба зайнятості продовжує інформаційно-роз’яснювальну роботу серед соціальних партнерів та громадськості, постійно розміщує в місцевих засобах масової інформації інформаційні матеріали про формування ринку праці та його стан, про соціальні послуги незайнятому населенню, можливості перекваліфікуватися або набути нову професію, про надання послуг роботодавцям та незайнятому населенню в підборі кадрів та пошуку роботи через Інтернет та інші.

Для осіб, які перебувають на обліку в міськрайонному центрі зайнятості, організовуються та проводяться інформаційні семінари «Проблеми зайнятості сільського населення та шляхи їх вирішення», «Як розпочати власний бізнес?», семінари з організації сільського зеленого туризму, профконсультаційні семінари «Від бізнес-ідеї до власної справи», семінари на тему: «Ефективне ведення сільського господарства» та «Служба зайнятості – працівникам села».

         Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до  участі у тендерних торгах за рахунок бюджетних коштів. В районі в бюджетних установах діють тендерні комітети, якими  в звітному періоді проведено 22 процедури закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти. В тому числі 4 - відкриті торги, 15 – переговорна процедура закупівлі та 3- запит цінових пропозицій. Для участі в торгах подали свої пропозиції 31 постачальник. За результатами тендерних торгів переможцем визнано 22 постачальника. Загальна сума коштів за укладеними договорами за 2015 рік склала  15926,6 тис. грн.

         Для надання консультаційної допомоги у процесі здійснення державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики при райдержадміністрації діє Координаційна рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при Славутській райдержадміністрації. У 2015 році проведено 4 засідання на яких розглянуто ряд проблемних питань та проведено аналіз стану розвитку підприємництва району.

Характерною особливістю сьогодення стало зміцнення акцентів в напрямку впровадження державної регуляторної політики, зокрема, поліпшення умов та усунення перешкод для створення і функціонування малого бізнесу.        

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» робота Славутської райдержадміністрації була спрямована на виконання таких основних завдань:
        - планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів;
        -виконання заходів з відстеження їх результативності;
        - оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності.

Усім сільським радам надано методичну та практичну допомогу у розробці проектів регуляторних актів. Протягом 2015 року усіма виконавчими комітетами сільських рад прийняті регуляторні акти з питань:

про встановлення ставок єдиного податку;

про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

про встановлення ставок земельного податку з юридичних та  фізичних осіб;

про встановлення ставки транспортного податку;

про встановлення ставки акцизного збору з роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

З метою легалізації тіньової зайнятості та контролю щодо дотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог трудового законодавства створено робочу групу з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, якою перевіряються суб'єкти господарювання щодо стану укладання договорів з найманими працівниками.

 Для додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та дотримання рівня середньомісячної заробітної плати проводяться засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. Протягом 2015 року проведено 7 засідань робочої групи, на яких заслухано 13 звітів суб’єктів господарювання. У результаті проведеної роботи 3 суб’єкти господарювання підвищили рівень заробітної плати. З метою роз’яснення норм чинного законодавства про працю здійснено 12 виїздів робочої групи на підприємства району.

    На сьогоднішній час проблемними питаннями розвитку малого підприємництва залишаються:

  • нестабільність валютообмінного курсу;
  • складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів (пересічному громадянину складно отримати кредит на розвиток бізнесу навіть за наявності ефективного бізнес-плану через високі ставки кредиту);
  • високі податкові навантаження;
  • необхідність удосконалення механізмів регуляторної політики. Низька активність громадськості щодо участі в регуляторній діяльності органів місцевого самоврядування.

           Основними  завданнями на 2016 рік є: стимулювання розвитку усіх форм підприємництва у районі; зменшення “тінізації” підприємницької діяльності і доходів; сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва юридичними та фізичними особами; сприяння залученню інвестицій в економіку району.

 

 

Начальник  відділу  економічного                                  

розвитку, торгівлі та інфраструктури                                                    О. Медуха                                     

 

Переглядів: 608
Дата публікації: 09:55 28.07.2016