Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи адміністрації | Відділ економічного розвитку та торгівлі | Мале підприємництво | ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СЛАВУТСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2015-2016 РОКИ
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СЛАВУТСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2015-2016 РОКИ

ЗМІСТ

 

 

Вступ.....................................................................................................

стр.

3

1.

Характеристика Програми підтримки розвитку малого підприємництва в Славутському районі на 2015-2016 роки............

 

стр.

 

4

2.

Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в Славутському районі...........................................................................

стр.

6

3.

Мета Програми.....................................................................................

стр.

13

4.

Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого і середнього підприємництва.........

стр.

13

4.1.

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності..............................................................................................

стр.

14

4.2.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка...............................

стр.

15

4.3.

Ресурсне та інформаційне забезпечення............................................

стр.

17

4.4.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва...............

стр.

17

5.

Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми...............................................................................................

стр.

18

6.

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією їх заходів.........

стр.

19

7.

Заходи, спрямовані на реалізацію районної програми підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в Славутському районі на 2015-2016 роки

стр.

21

 

ВСТУП

 

Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі нерозривно пов’язане із модернізацією її економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою мобілізації інституційних чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво.

        Роль малого та середнього підприємництва у житті суспільства полягає в тому, що воно є одним із провідних секторів ринкової економіки, формується на засадах дрібнотоварного виробництва, визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП, здійснює структурну перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат, свободою ринкового вибору, забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, надає додаткові робочі місця, має високу мобільність, раціональність структури управління, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників, сприяє розвитку конкуренції та реалізації інновацій.

         Враховуючи таку роль підприємництва держава здійснює всебічну їх підтримку. Реалізація державної політики розвитку малого та середнього підприємництва відбувається шляхом впровадження Програми підтримки розвитку малого та середнього підприємництва.

         Програма підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в Славутському районі на 2015 — 2016 роки (далі — Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, " Про адміністративні послуги".

         Програма пов’язана зі стратегією соціально-економічного розвитку району, містить чітко визначну мету, цілі, пріоритетні напрямки та механізми їх реалізації.

         Програма є складовою частиною Програми соціально-економічного та культурного розвитку Славутського району та логічним продовженням Програми підтримки розвитку малого підприємництва на 2013-2014 роки з урахуванням аналізу результатів її виконання.

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 Програми підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в Славутському районі на 2015-2016 роки

 

1.

Загальна характеристика району:

 

Площа території (тис. км. кв.) – 1,2

Кількість населення (тис. чол.) – 30,1

Специфіка – район є сільськогосподарським з розвинутим землеробством та продуктивним тваринництвом

Рівень зареєстрованого безробіття (%)  – 1,65

Перелік територій, які відносяться до:

- зон інвестиційної привабливості — с. Ташки, с. Вачів, с. Крупець, с. Варварівка, с. Піддубці

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

Програма підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в Славутському районі на 2015-2016 роки затверджена рішенням ___ сесії ____ скликання від ______ 2014 року

3.

Головний замовник Програми:

 

 

Головний розробник Програми:

 

 

Співрозробники:

Славутська районна державна адміністрація

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

Структурні підрозділи Славутської райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад Славутського району, Славутський міськрайонний цент зайнятості, суб'єкти підприємницької діяльності

4.

Мета Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- створення належних умов для реалізації конституційного права на зайняття підприємницькою діяльністю;

- забезпечення подальшого економічного розвитку району, підвищення рівня доходів мешканців, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності;

- забезпечення конкурентоспро-можності малого і середнього підприємництва району;

- досягнення балансу інтересів суб'єктів господарювання та влади.

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми:

- сприяння розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва в районі та забезпечення дотримання ними вимог чинного законодавства, що регулюють всі сфери діяльності даного виду діяльності;

- забезпечення участі потенціалу  малого і середнього підприємництва у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку району;

- стимулювання інвестиційної активності суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- сприяння ресурсному та інформаційному забезпеченню суб'єктів підприємницької діяльності;

- забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи;

- залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти;

- забезпечення надання інформаційної та консультаційної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності району.

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

(прогноз)

 

Очікувані показники

(прогноз)

Кількість малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення (од.)

23

23

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах (осіб)

489

500

Кількість фізичних осіб-підприємців (осіб)

567

570

Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) (%)

8,7

9,2

Надходження до місцевого бюджету від суб'єктів малого підприємництва (9 місяців 2014 року), (тис. грн.)

2590,0

2720,0

Кількість фермерських господарств (од.)

- площа фермерських угідь (га)

25

13685,0

25

13700,0

Залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти (9 місяців 2014 року)

- кількість (од.);

- обсяги (тис. грн.)

 

 

 

19

10498,7

 

 

 

22

11500,0

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2015 – 2016 роки

 

8.

Джерела фінансування Програми

- кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- кошти  районного бюджету:

2015р.-10,0тис.грн

2016р.-10,0тис.грн.

 

9

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі Славутської райдержадміністрації

Щокварталу інформація надається Департаменту економічного розвитку і торгівлі Хмельницької обласної державної адміністрації. Також розгляд виконання заходів Програми здійснюється на засіданнях колегії райдержадміністрації, на засіданнях координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва в Славутському районі.

 

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в Славутському районі

 

         На сьогодні мале підприємництво є одним з найважливіших сегментів господарського комплексу як країни в цілому так і окремого регіону зокрема. Саме малий бізнес, як невід’ємний сектор ринкової економіки, має явну місцеву орієнтацію, оскільки суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи, перш за все, з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту; а місцева влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат.

         Протягом 2013-2014 років робота районної державної адміністрації спрямовувалась на виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Славутському районі на 2013-2014 роки, затвердженої рішенням 23 сесії районної ради VI скликання від 25 квітня 2013 року № 7-23/2013.

         Так, протягом звітного періоду діяльність райдержадміністрації була направлена на забезпечення зняття зайвих адміністративних та регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва, досягнення стійкої тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва, визначення пріоритетів щодо виконання державних орієнтирів розвитку малого підприємництва. За 10 місяців 2014 року до державного адміністратора звернулося 90 осіб. Кількість виданих документів дозвільного характеру — 53, кількість наданих консультацій державним адміністратором райдержадміністрації — 180, кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру — 23.

 З метою виконання  Закону  України  «Про  адміністративні послуги»  та створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади  Славутська  районна  державна  адміністрація  розпорядженням  голови   від  2  вересня  2013  року  № 441/2013-р  утворила Центр  надання  адміністративних послуг  Славутської районної  державної  адміністрації  Хмельницької  області, який було  урочисто  відкрито  26  грудня  2013 року.

         26.06.2014 року Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва погоджено два проекти регуляторних акти – розпорядження голови Славутської райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Славутської РДА Хмельницької області» та Розпорядження голови Славутської райдержадміністрації «Про затвердження Переліку  адміністративних послуг, що надаються через центр надання  адміністративних  послуг Славутської РДА Хмельницької області».   

         До роботи у Центрі залучено 8 суб'єктів надання адміністративних послуг, які надають 72 види  послуг. В середньому щомісячно ЦНАП відвідують 358 громадяни. Станом на 01.11.2014 року через ЦНАП надано 3484 адміністративні послуги. Розроблено та затверджено інформаційні та  технологічні  картки  до  кожної  адміністративної  послуги.

         У 2013 — 2014 роках спостерігалося сповільнення темпів розвитку підприємницьких структур. У 2013 році кількість фізичних осіб-підприємців з початку року зменшилась на 9 осіб, юридичних на 7 одиниць. За 10 місяців 2014 року кількість фізичних осіб-підприємців з початку року зменшилась на 109 осіб, юридичних на 6 одиниць. Значне зменшення кількості знятих з обліку фізичних осіб підприємців, пов’язане з прийняттям Закону України від 13 травня 2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом», який набрав чинності 08.07.2014.

         Станом на 1 листопада 2014 року кількість фізичних осіб підприємців Славутського району складає 567 осіб. Чисельність юридичних осіб складає 328 одиниць.

Незважаючи на зменшення кількості зареєстрованих осіб податкові  надходження від суб'єктів малого підприємництва збільшились. Станом на 01 жовтня 2014 року суб’єктами малого підприємництва до місцевого бюджету сплачено 2590,0 тис. грн. (12,9% від загальних надходжень), що на 292,1 тис. грн. (на 33,6%) більше у порівнянні з показниками 2013 року.  Основним податком, який  надходить  від суб’єктів підприємницької діяльності до бюджетів усіх рівнів, є єдиний податок. За 9 місяців 2014 року забезпечено надходження єдиного податку до бюджету району в сумі 1128,0 тис. грн., що становить 5,6% надходжень до бюджету району від цієї категорії платників.

         Загальний стан розвитку малого підприємництва у Славутському районі характеризується такими показниками, як кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, чисельність зайнятих на малих підприємствах, частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг). Розглянемо більш детально динаміку розвитку кожного з вище зазначених показників за останні три роки.

         Одним із показників розвитку малого підприємництва, який широко використовується у порівняльному аналізі, є кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. За останні роки даний показник є стабільним та складає 23 підприємства (середньообласний показник – 47).

Кількість зайнятих працівників у 2013 році на малих підприємствах району становить 489 осіб. Проти 2012 року ця кількість зменшилась на 102 особи, проти 2011 року зменшилась на 135 осіб. Зокрема, на малих підприємствах  працювало у 2013 році 434 найманих працівника, у 2012 році -527 працівника, у 2011 році 571 працівник, отже з кожним роком кількість найманих працівників постійно зменшується, аналогічна ситуація спостерігається загалом по Хмельницькій області. 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2013 році становив 66540,1 тис. грн., що на 16510,3 тис. грн., більше в порівнянні з 2011 роком та на 6397,1 тис. грн. менше ніж у 2012 році.

У 2013 році частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) становила 8,7%, що на 0,5% більше ніж у 2011 році та на 1,3% менше в порівнянні з 2012 роком.

       Щороку зростає рівень заробітної плати найманих працівників на малих підприємствах, що пов’язано тільки із збільшенням встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата в районі у січні-жовтні 2014 року становила 2573,5 грн. та зросла на 137,4 грн. або на 5,6% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, у тому числі у галузі промисловості – 3899,9 грн. (зросла на 841,1 грн. або 27,5%), сільському господарстві –              1591,3 грн. (зросла на38,4 грн. або 2,5%), в інших галузях – 2580,8 грн. (зросла на 109,7 грн. або 4,4%).

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати спостерігається в галузі промисловості, який перевищив середній показник по району в 1,52 рази, та у сфері надання послуг (1,22 рази). Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в сільськогосподарських підприємствах району, який не перевищував 61,8% від середнього рівня заробітної  плати по району.

         За 2013 рік малими підприємствами Славутського району отримано позитивний фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 2230,7 тис. грн. (загальна сума прибутку складає 9529,9 тис. грн., збитку — 7299,2 тис. грн.), у 2012 році фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування мав від'ємне значення: – 4740,8 тис. грн.      В цілому по району у 2013 році прибутково працювало 76,5% підприємств, збитково — 23,5%. Чисельність збиткових підприємств у порівнянні з минулим роком зменшилась на 3,6%.

         Протягом 2013-2014 років було збережено мережу підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Так, торговельна мережа району станом на 01.11.2014 року налічує 172 магазини та 22 кіоски з торговою площею 11,4 тис. кв.м. У галузі ресторанного господарства працює 14 приватних підприємств громадського харчування в яких налічується 1800 посадкових місць та 1 кондитерський цех. Крім того, в районі діє 5 аптечних пунктів.

Обсяг товарообороту роздрібної торгівлі за січень-червень 2014 року становить 21308,1 тис. грн. або 99,7% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяг роздрібного товарообороту на одну особу - 705,6 грн.

У районі послідовно здійснюється державне регулювання на ринку праці, спрямоване на розгортання активних заходів сприяння зайнятості: працевлаштування, організації професійного навчання, залучення до громадських робіт, підтримка підприємницької ініціативи безробітних, посилення соціального захисту громадян, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці.

        З метою соціальної підтримки незайнятих осіб, розвитку їх підприємницької діяльності Славутський міськрайонний центр зайнятості організовує професійне навчання безробітних за професіями, що дозволяють відкрити власну справу.  У 2013 році започаткували власну справу за сприяння служби зайнятості із одноразовою виплатою допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 8 майбутніх підприємців – жителів Славутського району (с. Пашуки, с. Понора, с. Малий Скнит, с. Бачманівка, с. Хоросток, с. Ганнопіль, с. Перемишель). Виплачено одноразову допомогу по безробіттю в сумі  53,41 тис. грн. 

         З орієнтацією на підприємництво за 9 місяців 2014 року направлено на професійне навчання 9 майбутніх підприємців, які закінчили професійне навчання з основ підприємницької діяльності та зареєструвались як суб’єкти підприємницької діяльності та розпочали власну справу за такими напрямками: торгівля  непродовольчими товарами – 3 ( у т.ч. 1 — с. Хоросток, 1 — с. Селичів, 1 — с. Минківці), торгівля продовольчими товарами — 2 ( у т.ч. 1 — с. М.Скнит, 1 — с. Берездів), послуги по ремонту одягу —1 ( 1 - с.Бачманівка), виробництво і продаж грибів, розсади — 2 (1 - с. Варварівка, 1 - с. Ст.Кривин),  1 бджільництво — 1 (с. Шатерники). 

На замовлення роботодавців за 9 місяців 2014 року організовано професійне навчання  304 безробітних громадян (189 — Славутський район); 209 осіб пройшли професійне навчання і працевлаштовані, з них: навчались на базі підприємств, організацій та установ - 104 особи, центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості – 94.

Підприємницький потенціал дав можливість створення нових додаткових робочих місць. Так, на виконання Програми зайнятості населення міста Славута та Славутського району протягом 2013 року в районі створено 189 нових робочих місць, на 1 листопада 2014 року в районі створено 70 нових робочих місць.

Служба зайнятості продовжує інформаційно-роз’яснювальну роботу серед соціальних партнерів та громадськості, постійно розміщує в місцевих засобах масової інформації інформаційні матеріали про формування ринку праці та його стан, про соціальні послуги незайнятому населенню, можливості перекваліфікуватися або набути нову професію, про надання послуг роботодавцям та незайнятому населенню в підборі кадрів та пошуку роботи через Інтернет та інші.

         Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до  участі у тендерних торгах за рахунок бюджетних коштів. В районі в бюджетних установах діють тендерні комітети, якими  в звітному періоді проведено 24 процедури закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти. В тому числі 7 - відкриті торги, 10 - закупівля в одного учасника та 7- запит цінових пропозицій. Для участі в торгах подали свої пропозиції 42 постачальника. За результатами тендерних торгів переможцем визнано 19 постачальників. Загальна сума коштів за укладеними договорами за 9 місяців 2014 року склала  10498,7 тис. грн.

         Для надання консультаційної допомоги у процесі здійснення державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики при райдержадміністрації діє Координаційна рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при Славутській райдержадміністрації. З початку 2014 року проведено 4 засідання на яких розглянуто ряд проблемних питань та проведено аналіз стану розвитку підприємництва району.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», щодо здійснення діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, Славутською районною державною адміністрацією постійно здійснюються заходи з планування діяльності по підготовці регуляторних актів та відстеження їх результативності. В процесі прийняття регуляторних актів забезпечується їх громадське обговорення через опублікування у засобах масової інформації.  На офіційному сайті Славутської районної державної адміністрації створений розділ «Регуляторна політика», де розміщується інформація про здійснення регуляторної діяльності, що дає змогу підвищити рівень об’єктивності та ефективності прийняття рішень щодо проектів регуляторних актів та забезпечити ефективність здійснення державної регуляторної політики у галузі розвитку підприємництва.

Протягом 2013-2014 років кращих представників малого та середнього бізнесу відзначено почесними грамотами та подяками обласної та районної державних адміністрацій  до Дня працівників торгівлі та Дня підприємця.

З метою проведення діагностування підприємницького середовища району, застосуємо метод SWOT-аналізу, який дозволить виявити його сильні та слабкі сторони, а також основні можливості та загрози його розвитку.

 

SWOT-аналіз

Сильні сторони. Позитивні фактори сьогодення

Слабкі сторони. Негативні фактори сьогодення

1. Мале підприємництво адаптивне та оперативно реагує на зміни кон’юнктури ринку.

2. Досвід ведення бізнесу у кризовій ситуації.

3. Забезпечення сільського населення товарами та послугами повсякденного попиту.

4. Створення додаткових робочих місць. Наявність висококваліфікованої робочої сили

5. Вигідне географічне розташування району

6. Постійне збільшення частки прибуткових підприємств.

7. Наявність центру надання адміністративних послуг

8.  Наявність вільних земельних ділянок .

1. Збільшення позичкового відсотку кредитування на розвиток малого та середнього підприємництва.

2. Не застосовується механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів.

3.  Відсутність вільних земельних ділянок з інженерною інфраструктурою у вигляді „промислової  зони”.

4. Недосконалість, нестабільність та суперечливість нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері підприємництва.

5. Низький рівень соціальної відповідальності малого та середнього підприємництва.

6. Дефіцит матеріальних ресурсів у суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Можливості. Позитивні можливості які очікуємо в майбутньому

Загрози. Негативні можливості які очікуємо в майбутньому

1. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом надання державної підтримки.

2. Надання податкових стимулів, покращення правового захисту підприємців з боку держави.

3. Створення з боку держави механізму економічного стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць.

4. Підвищення інвестиційного іміджу району, залучення інвестицій.

5.   Створення нових виробництв.

6. Зростання обсягів виробництва товарів і послуг.

 

1. Ризик зростання кредитних ставок для кредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва.

2. Відсутність чіткої системи податкових преференцій для суб'єктів малого і середнього підприємництва.

3. Недосконалість, нестабільність та суперечливість нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері підприємництва.

4. Дефіцит інвестиційних ресурсів та відсутність мотивації до інвестиційної діяльності у  зв’язку з  розташуванням  на   території  району  Хмельницької АЄС.

5.  Нестабільність політичної ситуації

6. Нестабільність національної валюти,

7.  Характерність непередбачуваного

подорожчання енергоносіїв.

 

 

 

Таким чином, визначені у таблиці сильні та слабкі сторони, можливості та загрози надають можливість чітко зорієнтуватися в умовах сучасного ринку та визначитися з подальшими кроками необхідними для розвитку підприємництва на території Славутського району.

         Використовуючи сильні сторони підприємництва району можна скористатися можливостями подальшого розвитку шляхом забезпечення введення в дію пропозицій щодо позитивних змін в законодавстві, зокрема: скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрощення системи відкриття власної справи та інше. Використовуючи сприятливе розташування району залучати інвестиції в розвиток “зеленого туризму”. Допомагати суб'єктам малого та середнього підприємництва у доступі до нових ринків через залучення їх до участі в районних та обласних заходах.

         Незважаючи на наявність слабких сторін, загроз зовнішнього середовища і виходячи з тенденції розвитку економіки району, можна зробити висновок, малий та середній бізнес є пріоритетним сектором і потребує всебічної підтримки та розвитку. Тому, перспективи розвитку підприємництва безпосередньо залежать від зменшення слабких сторін та ефективного використання позитивних впливів за допомогою системи заходів державної підтримки малого і середнього підприємництва як на державному так і на місцевому рівнях.

Проведений аналіз свідчить, що малий бізнес в районі розвивається  уповільнено та нерівномірно. Його потенціал не реалізується в достатній мірі внаслідок ряду проблем, як на районному, так і державному рівні, та посилені кризовими явищами.   

Об’єктивні чинники, що перешкоджають розвитку підприємництва протягом останніх років, особливо загострились внаслідок політично-економічної нестабільності в країні. Зменшення кількості замовлень, ріст цін на енергоресурси, неможливість оформлення кредитних ліній для розвитку підприємницької діяльності, призвело до зниження фінансово-господарської активності підприємців, скороченню чисельності працюючих та значному зниженню доходів.

Існуючі проблеми суб’єктам малого підприємництва подолати самотужки без підтримки та допомоги неможливо.  

 

 

3. Мета Програми

 

Головною метою Програми є створення сприятливого підприємницького середовища в районі, зменшення чисельності безробітних, наповнення місцевих бюджетів, насичення ринку якісними товарами і послугами завдяки спрямуванню дій органів влади на всіх рівнях, суб’єктів малого і середнього підприємництва, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва, формування і впровадження ефективної системи його підтримки і захисту.

Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись шляхом реалізації заходів, що направлені на розвиток пріоритетних сфер діяльності:

 • розвиток підприємництва в сільській місцевості;
 • розвиток виробництва з використанням місцевої сировини;
 • надання транспортних та побутових послуг;
 • виробництво та реалізація товарів широкого споживання.

 

 

4. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого і середнього підприємництва.

 

         Основними завданнями Програми підтримки розвитку малого і середнього підприємництва Славутського району на 2015-2016 роки визначено:

         - впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності в районі шляхом впровадження регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

         - подальша реалізація основних засад державної політики у сфері дозвільної системи через спрощення механізмів отримання дозволів та погоджень необхідних для здійснення підприємницької діяльності;

          - збільшення чисельності суб’єктів звернень за отриманням  адміністративних  послуг  через центр  надання  адміністративних  послуг;

         - створення ефективного механізму взаємодії райдержадміністрації та підприємців щодо нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності, формуванню правової бази щодо стимулювання розвитку підприємництва як в селах, так і районі в цілому;

         - запровадження ефективної системи правового захисту підприємців та забезпечення рівноправності підприємницької діяльності підприємствам всіх форм власності;

         - надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб'єктами малого і середнього підприємництва;

         - сприяння суб'єктам малого і середнього підприємництва — товаровиробникам у просуванні власної продукції шляхом залучення їх до районних та обласних ярмаркових заходів;

         - наповнення державного і районного бюджетів шляхом максимального поєднання інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, юридичних і фізичних осіб з інтересами району;

         - сприяти залученню суб'єктів малого і середнього підприємництва до державних закупівель;

         - залучення до підприємницької діяльності незайнятого працездатного населення;

         - створення привабливого інвестиційного клімату для активізації інвестиційних процесів;

         - сприяння легалізації тіньової зайнятості шляхом здійснення контролю щодо дотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог трудового законодавства;

         Виконання вище зазначених заходів здійснюється за наступними пріоритетними напрямками:

         1.Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

         2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

         3.Ресурсне та інформаційне забезпечення.

         4.Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

 

4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

 

Програма підтримки розвитку малого і середнього підприємництва це інструмент реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні. Первинним вектором такої політики є впорядкування нормативного регулювання в сфері підприємництва, що передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості малого підприємництва в Славутському районі.

Головним напрямком у діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення економічних реформ визнається подальше впровадження регуляторної політики. Робота місцевих органів виконавчої влади та самоврядування повинна бути направлена на забезпечення повноти, якості та прозорості виконання положень державної регуляторної політики визначених в Законі України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Реалізація заходів з впорядкування нормативно – правового регулювання підприємницької діяльності має також направлятися на удосконалення нормативної бази розвитку малого підприємництва, підготовки за участю суб’єктів підприємництва і об’єднань підприємців проектів та інших нормативних актів, спрямованих на правове забезпечення соціально-орієнтованої ринкової економіки із створенням системи зворотного зв’язку, залученням структур, орієнтованих на підтримку малого підприємництва, безпосередньо підприємців, що надасть змогу дати оцінку ефективності застосування законодавчих і нормативних актів, оперативно виявляти недоліки, розробляти і подавати пропозиції про вдосконалення чинного законодавства.

Одним з напрямків сприяння розвитку малого підприємництва в районі є спрощення механізмів отримання дозволів та погоджень необхідних для здійснення підприємницької діяльності.

Забезпечення прозорості діяльності дозвільних, адміністративних та інших регуляторних органів, формування відкритого інформаційного простору у цій сфері є важливою складовою. Розміщується інформація на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та центру надання адміністративних послуг, публікуються інформації у друкованих засобах масової інформації.

Реформування діючої системи оподаткування, обліку та звітності здійснюється відповідно до сучасних напрямків реформування податкової політики держави, що в свою чергу призводить до стимулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва на етапі започаткування власного бізнесу та як наслідок досягнення позитивних результатів.

Пріоритетним напрямком діяльності Славутської райдержадміністрації на 2015-2016 роки має стати поглиблення регуляторної реформи, проведення аналізу дії, недопущення прийняття неефективних регуляторних актів, впровадження спрощених механізмів отримання дозволів і погоджень, удосконалення політики щодо стягнення місцевих податків і зборів, забезпечення правового регулювання порядку проведення перевірок, реалізація прав громадськості при здійсненні державної регуляторної політики, покращення роботи центру надання адміністративних послуг.

 

4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

 

Заходи щодо реалізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва мають бути спрямовані на об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого підприємництва, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів, створення можливостей для накопичення та інвестування власних коштів.

         Важливим джерелом розвитку підприємництва є розробка механізмів, спрямованих на покращення доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів.

    Фінансове забезпечення Програми в районі здійснюватиметься головним чином за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів підприємців та підприємств.

Визначну роль у питанні фінансової підтримки малого підприємництва забезпечує орієнтація банківської, кредитної політики на збільшення довгострокових кредитів, а також створення та забезпечення діяльності фондів кредитних гарантій для суб’єктів малого підприємництва.

    Фінансова підтримка повинна надаватись шляхом упровадження диференційованого підходу до сплати місцевих податків і зборів підприємцями, що займаються виробництвом продукції (робіт, послуг) у пріоритетних галузях економіки, зниження ставок орендної плати за використання приміщень, землі, устаткування з урахуванням специфіки району. Підтримка повинна надаватись на конкурсній основі. Переваги повинні надаватись підприємствам, що здатні організувати нові робочі місця, налагодити використання у виробництві місцевих сировинних ресурсів, впроваджувати нові енергозберігаючі технології.

   Виконання програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.

   Інвестиційна підтримка буде здійснюватись шляхом поновлення бази даних інвестиційних пропозицій підприємств малого та середнього підприємництва району, забезпечення вільного доступу підприємців до участі у конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.

Переваги у фінансовій підтримці будуть надаватись суб’єктам малого та середнього бізнесу, які планують:

- розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг), створення нових робочих місць;

- здійснення господарської діяльності за пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку району;

- виробництво нових видів продукції, робіт, послуг, технологій і підвищення якості продукції (робіт, послуг);

- розвиток експортно-орієнтованих видів виробництва і послуг;

- впровадження високотехнологічних, ресурсозберігаючих технологій та (або) основних засобів;

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення.

 

Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.

Важливим напрямком підтримки розвитку малого та середнього підприємництва має стати питання підвищення кваліфікації кадрів підприємництва та навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності. Вирішення цих завдань полягає в створенні умов для самозайнятості безробітного населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних  за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю; здійсненні професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців; надання консультаційної та організаційної допомоги підприємцям-початківцям  з питань законодавства й оподаткування.

Різновидом ресурсної підтримки малого і середнього підприємництва є залучення його суб’єктів до виконання державних і місцевих замовлень за рахунок бюджетних коштів та до участі у обласних та районних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях, ділових зустрічах, навчальних програмах.

Основними напрямками роботи з питання  сприяння ресурсному, інформаційному забезпеченню  та формуванню інфраструктури є: створення і постійне оновлення бази даних нежитлових приміщень виробничого та невиробничого призначення, що не використовуються та можуть бути передані підприємцям в користування; проведення роз'яснювальних заходів та консультацій з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, висвітлення в районній газеті “Трудівник Полісся” та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації питань розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики.

По ресурсному забезпеченню у 2015-2016 роках у ході реалізації програми передбачається здійснити наступні основні заходи:

- створення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування, незавершеного будівництва;

- створення баз даних інвестиційних пропозицій з метою пошуку потенційних інвесторів;

Підтримка райдержадміністрації та місцевих органів влади буде направлена на розвиток регіональних, міжрегіональних та міжнародних економічних зв’язків.

 

 

4.4.Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

 

Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва є найважливішою передумовою фінансової, матеріально-технічної інформаційної, технологічної консультативної, маркетингової кадрової та освітньої підтримки. Адже саме надання допомоги суб'єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів пов'язаних з відсутністю достатніх знань та навичок з питань ведення бізнесу є головною функцією інститутів інфраструктури.

В м. Славута функціонує Славутський міськрайонний центр зайнятості, який направляє на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних міста та району. У Славутському міськрайонному центрі зайнятості сформовано та затверджено перелік відповідальних працівників для надання консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

При Славутській райдержадміністрації створено координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва, на якій розглядаються  проблемні питання. Узагальнені пропозиції вирішення проблемних питань щодо здійснення підприємницької діяльності подаються центральним органам виконавчої влади.

          В управління агропромислового розвитку Славутської райдержадміністрації створено відділ дорадництва, розвитку сільської місцевості та врегулювання відносин власності.  На який покладено функції з забезпечення формування та аналізу виконання програми соціального розвитку сільських населених пунктів; забезпечення державної політики з комплексного розвитку сільської місцевості; забезпечення подальшого розвитку невиробничої сфери в сільській місцевості для задоволення потреб населення в соціально-культурних, житлово-комунальних і побутових послугах; надання методологічної, дорадчої та іншої допомоги сільськогосподарським підприємствам і організаціям по питання врегулювання земельних та майнових відносин.

        

 

5. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми.

 

Очікуваними  результатами виконання Програми є прискорення розвитку малого і середнього підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, тенденція збільшення кількості малих і середніх підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого і середнього підприємництва, збільшення внеску підприємництва в економіку України, зміцнення економічної бази району, насичення ринку товарами та послугами, поліпшення бізнес-клімату та створення позитивного іміджу району, залучення інвестицій.

Поступове виконання заходів Програми дозволить вирішити такі основні завдання:

 • збільшення загальної кількості працюючих в економіці району, створення додаткових робочих місць, скорочення рівня безробіття;
 • збільшення податкових надходжень до бюджету району від діяльності суб’єктів підприємництва;
 • підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом в рамках державно-приватного партнерства;
 • підвищення рейтингових позицій району по рівню ділової та інноваційної активності серед районів України;
 • створення дієвих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що відповідають європейським стандартам;
 • покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва, підвищенню рівня правової та економічної грамотності;
 • забезпечення малого бізнесу підготовленими кадрами;
 • забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики.

 

 

6. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією їх заходів

 

 

         Організацію виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі Славутської районної державної адміністрації, виконавчі органи сільських рад району, Славутський міськрайонний центр зайнятості, суб'єкти підприємницької діяльності району, які брали участь у розробці відповідних заходів Програми.

Моніторинг реалізації Програми здійснюватиметься щокварталу шляхом надання звіту про виконання заходів Програми Департаменту економічного розвитку і торгівлі Хмельницької обласної державної адміністрації. На основі моніторингу визначатимуться причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Програми та пропонуватимуться заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

            Моніторинг виконання Програми проводитиметься за такими показниками:

 • обсяг коштів, витрачених на виконання Програми;
 • досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання;
 • відповідність результативних показників виконання Програми запланованим результативним показникам;
 • рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання Програми.

Результати моніторингу враховуватимуться під час розробки нової Програми на 2017-2018 роки.

За результатами проведеного моніторингу виконання Програми передбачається розгляд питань виконання заходів Програми на колегії районної державної адміністрації (при потребі), на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва (при потребі), на сесії районної ради (по закінченню терміну дії Програми).

Переглядів: 1128
Дата публікації: 09:54 28.07.2016