Виїзне засідання госпітальної ради Шепетівського госпітального округу
Виїзне засідання госпітальної ради Шепетівського госпітального округу

Поділитися новиною:

Виїзне засідання госпітальної ради Шепетівського госпітального округу

17 травня 2018 року під керівництвом голови госпітальної ради – головного лікаря Шепетівської центральної районної лікарні Савчук Валентини Миколаївни відбулося виїзне засідання госпітальної ради Шепетівського госпітального округу на базі Славутської центральної районної лікарні ім. Ф.М. Михайлова.

Виїзне засідання госпітальної ради, яка працює при Шепетівському госпітальному окрузі, проведено за участі голови Славутської райдержадміністрації Богдана Петровича Маршука, голови Славутської районної ради Леоніда Анатолійовича Радзивілюка, заступника Славутського міського голови Ігоря  Дмитровича Піголя та членів госпітальної ради Шепетівського госпітального округу. 

Перед початком офіційної частини засідання, головний лікар Славутської ЦРЛ Віктор Дмитрович Іващук ознайомив членів госпітальної ради та усіх запрошених з відділеннями  медичного закладу та їх функціональними потужностями.

В ході засідання було заслухано інформацію головного лікаря Славутської ЦРЛ про роботу медичного закладу за 2015 – 2017 роки, а також, були наданні пропозиції для покращення рівня надання медичної допомоги та включення їх до перспективного плану розвитку Шепетівського госпітального округу, головна з яких збереження структури закладу та надання спектру послуг в існуючому на сьогоднішній день вигляді з урахуванням заходів щодо оптимізації ліжкового фонду та штатного розпису.

Після короткого обговорення члени госпітальної ради одноголосно прийняли рішення прийняти надані пропозиції до перспективного плану розвитку Шепетівського госпітального округу.

 

На­га­да­ємо, що у бе­рез­ні 2017 року уряд зат­вердив пе­ре­лік та склад гос­пі­таль­них ок­ру­гів Хмель­ницької об­ласті. Гос­пі­таль­ний ок­руг не бу­де ок­ре­мою юри­дич­ною осо­бою або ок­ре­мим рів­нем те­ри­то­рі­аль­ної ор­га­ні­за­ції вла­ди, а ві­діг­ра­ва­ти­ме роль ме­ха­ніз­му ко­ор­ди­на­ції та спіль­но­го прий­нят­тя рі­шень пред­став­ни­ка­ми міс­це­вих ор­га­нів вла­ди, те­ри­то­рії яких він охоп­лю­ва­ти­ме. До скла­ду Ше­пе­тівсь­ко­го гос­пі­таль­но­го ок­ру­гу вхо­дять зак­ла­ди роз­мі­ще­ні на те­ри­то­рії: Ше­пе­тів­ки, Не­ті­ши­на, Сла­ву­ти, Бі­ло­гірсь­ко­го, Ізяс­лавсь­ко­го, По­лонсь­ко­го, Сла­вутсь­ко­го та Ше­пе­тівсь­ко­го районів.

Альбом: госпітальна рада Альбом: госпітальна рада Альбом: госпітальна рада Альбом: госпітальна рада Альбом: госпітальна рада Альбом: госпітальна рада Альбом: госпітальна рада Альбом: госпітальна рада Альбом: госпітальна рада Альбом: госпітальна рада
Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/2592 | Переглядів: 49Дата публікації: 16:48 17.05.2018