Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Поділитися новиною:

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

З 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. непрацюючій особі, яка досягла віку, визначеного частиною першою ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу, призначається тимчасова державна соціальна допомога.

Для призначення тимчасової допомоги особа подає органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання такі документи:

   - заяву;

   - документ, що посвідчує особу;

   - інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);

   - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

   - довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;

   - декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;

   - копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

   Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через 3 місяці після досягнення такого віку.

   Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

   До складу сім’ї включаються: чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені, віком до 18 років, які перебувають на їх утриманні;

   діти-студенти закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та закладів професійної освіти з денною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей;

   особи, які спільно проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

   Тимчасова допомога не призначається у разі коли:

   - середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   - особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

   - особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги будівництва, ремонту квартири, автомобіля на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

   - особа працює, проводить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

   - за результатами обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку;

   - у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв.метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв.метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб;

   За наявності цих обставин, тимчасова допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень утворених ним комісій, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.

   Виплата тимчасової допомоги припиняється:

   - якщо особою приховано відомості або навмисно подано недостовірні дані про її дохід та майновий стан;

   - у разі працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю;

   - у разі призначення пенсії;

   - у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;

   - у разі стерті особи;

   - у разі неодержання тимчасової допомоги протягом шести місяців підряд її виплата тимчасово припиняється.

   Для відновлення виплати тимчасової допомоги подається заява із зазначенням причини її неодержання.

   Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату. 

 

 

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/2309 | Переглядів: 50Дата публікації: 08:26 06.02.2018