Особливості зарахування до страхового стажу періодів навчання
Особливості зарахування до страхового стажу  
періодів навчання

Поділитися новиною:

Особливості зарахування до страхового стажу періодів навчання

Одним із важливих чинників у визначенні права на пенсію та її розміру є страховий стаж.

У статті 24 Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.  Таким чином, за період після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються періоди діяльності залежно від факту та суми сплачених внесків.

 Щодо трудової та іншої діяльності до 1 січня 2004 року, то відповідно до частини 4 статті 24 зазначеного Закону ці періоди зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, визначених раніше діючим законодавством, крім випадків, передбачених цим Законом. За період до 1 січня 2004 року обчислення трудового стажу здійснювалося згідно зі статтями 56–63 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року.

Отже,  як буде зараховуватись до стажу роботи при призначенні пенсії той чи інший період діяльності, залежить від того, коли відбувалася така діяльність — до чи після 1 січня 2004 року.

За період до 1 січня 2004 року до стажу роботи зараховується час навчання на денній формі у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. До стажу роботи, який дає право на пенсійне забезпечення, зараховується також навчання в семінарії, Духовній академії при наявності документів  про  період навчання в зазначених навчальних закладах за денною формою.

Не зараховується до трудового стажу:

  • час навчання в заочних та вечірніх вищих і середніх спеціальних навчальних закладах;    
  • період перебування в академічній відпустці студентів вищих та середніх навчальних закладів;    
  • час навчання на річних підготовчих курсах при вищих навчальних закладах; 
  • час навчання на підставі показань свідків;
  • період відпустки, яка надавалася після закінчення вищого і середнього спеціальних навчальних закладів;   
  • час навчання на підготовчих курсах та підготовчому відділенні при вищих навчальних закладах                Відповідно до п.8 Порядку підтвердження наявного трудового стажу час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних, які містять відомості про періоди навчання, тобто є дані про початок і про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Період навчання можливо зараховувати до стажу роботи і за відповідними записами в трудовій книжці, якщо вони належним чином оформлені згідно із законодавством. Пунктом 2.18 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників передбачене внесення до трудових книжок за місцем роботи окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів, зокрема, записів про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах, у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо), навчання у вищих навчальних закладах та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі. В разі встановлення розбіжностей між записами про періоди навчання в трудовій книжці та атестаті (свідоцтві, посвідченні) до уваги при обчисленні стажу приймаються останні (в разі необхідності – направляються запити в навчальні заклади чи архівні установи для уточнення періодів навчання).                                               

Період навчання у вищих навчальних закладах після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується лише при умові добровільної участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні шляхом сплати мінімального страхового внеску. Згідно пункту 12 статті 11 Закону  загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають лише особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства).

 

 

 

Начальник Славутського відділу

з питань призначення та перерахунку пенсій                                    І.Сидорчук

 

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/1852 | Переглядів: 268Дата публікації: 15:27 22.09.2017