Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у серпні 2017 року
Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо
Хмельницької АЕС у серпні 2017 року

Поділитися новиною:

Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у серпні 2017 року

За даними досліджень в серпні рівень води в річці Горинь (над рівнем Балтійського моря) змінювався протягом місяця від 192,75 до 192,72 метра (на кінець місяця).

Середньомісячна температура води 23,0С. При середньомісячній витраті води рівній 4,71 м3 /с. загальний стік р. Горинь за місяць склав 12,62 млн. м3 . Максимальна середньодобова витрата води в серпні склала 5,64 м3 /с., мінімальна – 4,14 м3 /с. Рівень води водойми-охолоджувача змінювався протягом місяця від 202,22 до 202,00 метра (при проектному рівні 203,0 м). Середньомісячна температура води 26,4С (максимальна середньодобова – 30,0С, мінімальна – 22,6С). Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 18,3 км2 , об’єм води 98,5 млн.м3 .

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (р-н старого млина, м. Нетішин) у серпні наступні:

 

 Твердість  загальна,
 мг-екв/      дм3

 Кальцій (Са2+), мг/  дм3

 Магній  (Mg2+), мг/  дм3

 Натрій (Na+), мг/дм3

Калій (K+), мг/дм3

Бікарбона­ти (HCO3-), мг/дм3

Карбонати (CO32-), мг/дм3

Сухий залишок, мг/дм3

Сульфати (SO42-), мг/дм3

Водойма-охолоджувач

4,8

66,1

18,2

74,5

9,2

280,6

9,0

470

103

р. Горинь

4,5

68,1

13,4

12,1

5,4

244,0

0

276

28,0

ГДК*

-

180

40

120

50

-

-

1000

100

 

 

Амоній, (NH4+), мг/дм3

Нітрати (NO3-), мг/дм3

Нітрити (NO2-), мг/дм3

Фосфати (PO43-), мг/дм3

Нафтопро­дукти, мг/дм3

СПАР, мг/дм3

Залізо загальне,  мг/дм3

 

 Окислюваність  перманганатна,     мгО/дм3

Розчинений кисень (O2), мг/дм3

Водойма-охолоджувач

0,35

0,32

< 0,02

0,61

0,010

0,050

< 0,1

8,64

7,6

р. Горинь

0,16

1,12

0,064

0,30

0,017

0,013

0,11

5,28

7,08

ГДК*

0,5

40

0,08

0,25

0,05

0,1

0,1

-

³4

Примітка: Норматив ГДК (гранично-допустимої концентрації) наведений для водних об'єктів рибогосподарського призначення (до яких відноситься р. Горинь) – «Правила охраны поверхностных вод».

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в серпні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

 За серпень повернення води з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води склало 1,555 млн. м3 . Забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води не проводився.

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в серпні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала 0,05 мг/м3 (10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала 0,02 мг/м3 (10,0 % від ГДК). На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,6 одиниць. Усього за серпень випало 46,1 опадів. За вісім місяців 2017 року загальна кількість опадів склала 344,6 мм. (за січень-серпень 2016 року - 264,9 мм.; січень-серпень 2015 року – 272,4 мм.). Середньомісячна температура повітря «+20,7С» (максимальна середньодобова - «+27,8С», мінімальна - «+12,7С»). 

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/1828 | Переглядів: 79Дата публікації: 08:43 12.09.2017