Увага! Конкурс!
Увага! Конкурс!

Поділитися новиною:

Увага! Конкурс!

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” головного спеціаліста сектору інфраструктури Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

УМОВИ

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії “В” – головного спеціаліста сектору інфраструктури Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує на території району реалізацію державної політики у сфері інфраструктури та регіональної стратегії розвитку району у галузі транспорту;

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного та соціального розвитку району, інших цільових програм;

розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів в галузі інфраструктури;

організовує роботу з надання пропозицій до норма-тивно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього госпо-дарства, зв’язку, діяльності курортів, мінеральних ресурсів;

сприяє створенню належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального корис-тування для перевезення пасажирів;

здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, діяльності ку-рортів, мінеральних ресурсів та зв’язку;

бере участь у визначенні пріоритетів розвитку від-повідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентно-спроможності;

готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, діяльності курортів, мінеральних ресурсів, зв’язку, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

розробляє проекти нормативно-правових актів у сфе-рах транспорту, дорожнього господарства, діяльності курортів регіону, мінеральних ресурсів, зв’язку у законодавчо визначених випадках;

здійснює спільно з відповідними організаціями за-             ходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі приміських автобусних маршрутів загального користування району, проведення кон-курсів з метою розвитку конкуренції на ринку паса-жирських транспортних послуг та вибору на кон-курсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забез-печувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3200,00 грн., інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”

Інформація про строко-вість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.    Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.  Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до  неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.   Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.   Заповнена особова картка встановленого зразка. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів - 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби, до 28 липня 2017 року включно.

Документи приймаються за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 7, кабінет 23

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведено 02 серпня 2017 року о                 10.00 год. за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 7

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Котюк Галина Артемівна, (03842) 7-02-78

kadruslrda@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища освіта за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища освіта економічного спрямування

Знання законодавства

Конституція України;

закони України:

“Про державну службу”,

“Про запобігання корупції”,

“Про очищення влади”,

“Про доступ до публічної інформації”,

“Про звернення громадян”,

“Про місцеві державні адміністрації”,

“Про автомобільний транспорт”;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 18.02.1997 № 176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”,

від 03.12.2008 № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”;

законодавство у сферах транспорту, інфраструктури та енергозбереження

Професійні чи технічні знання

Основи державного управління;

технології адміністративної роботи;

актів законодавства, що регулюють питання у сферах транспорту, інфраструктури та енергозбереження

Спеціальний досвід ро-боти

Не потребує

Знання сучасних інфор-маційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Eхel);

навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Особистісні компетенції

Відповідальність та пунктуальність;

системність і самостійність в роботі;

наполегливість;

орієнтація на саморозвиток;

уміння працювати в стресових ситуаціях

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/1689 | Переглядів: 87Дата публікації: 15:25 06.07.2017