Увага! Конкурс!
Увага! Конкурс!

Поділитися новиною:

Увага! Конкурс!

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста юридичного сектору апарату Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

УМОВИ

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії “В” – головного спеціаліста юридичного сектору апарату Славутської

районної державної адміністрації Хмельницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує правильне застосування законодавства в районній державній адміністрації;

бере участь у забезпеченні реалізації державної  правової  політики  у  сфері управління, правильного застосування   законодавства   структурними підрозді-лами районної державної адміністрації та її апарату;

представляє інтереси районної державної адміні-страції в судах;

здійснює юридичну експертизу документів;

готує аналітичну та статистичну звітність;

інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них;

організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці, здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації;

організовує претензійну та позовну роботу;

аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих  органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності район-ною державною адміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень;

подає пропозиції голові районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

сприяє правильному застосування актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3200 грн., інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”

Інформація про строко-вість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.    Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.  Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до  неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.   Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.   Заповнена особова картка встановленого зразка. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів - 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби, до 17 липня 2017 року включно.

Документи приймаються за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 7, кабінет 23

 

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведено 20 липня 2017 року о               10.00 год. за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 7

 

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Котюк Галина Артемівна, (03842) 7-02-78

kadruslrda@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

Вища освіта за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

-

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра, бакалавра за спеціальністю “Право-знавство”,  “Міжнародне право”

Знання законодавства

Конституція України;

закони України:

“Про державну службу”;

“Про запобігання корупції”;

“Про очищення влади”;

“Про доступ до публічної інформації”;

“Про звернення громадян”;

“Про місцеві державні адміністрації”;

“Про місцеве самоврядування в Україні”;

Кодекс законів про працю України;

інші акти законодавства, які регулюють діяльність районної державної адміністрації

Професійні чи технічні знання

Основ державного управління;

технології адміністративної роботи;

актів законодавства, що регулюють питання у сфері правознавства;

довідково-інформаційної роботи з питань законо-давства і нормативних актів;

порядку укладення та оформлення господарських договорів;

 

основ економіки, організації праці, виробництва й управління

Спеціальний досвід роботи

 

-

Знання сучасних інфор-маційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого корис-тувача;

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Eхel);

навички роботи з інформаційно-пошуковими систе-мами в мережі Інтернет

Лідерство

Ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів;

вміння обґрунтувати власну позицію

Впровадження змін

Реалізація плану змін;

здатність підтримувати зміни та працювати з реак-цією на них;

оцінка ефективності здійснення змін

Особистісні компетенції

Аналітичні здібності;

дисципліна і системність;

ініціативність та креативність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

дипломатичність та гнучкість;

незалежність та ініціативність;

орієнтація на обслуговування;

вміння працювати в стресових ситуаціях

Комунікації та взаємо-дія

Вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

відкритість

 

Приєднані документи:

36 Про орголошення конкурсу юрист 36 умови юрист
Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/1660 | Переглядів: 117Дата публікації: 11:14 26.06.2017