Відбулася колегія обласної державної адміністрації
Відбулася колегія обласної державної адміністрації

Поділитися новиною:

Відбулася колегія обласної державної адміністрації

Голова райдержадміністрації Богдан Маршук взяв участь у колегії обласної державної адміністрації

Сьогодні під керівництвом голови обласної державної адміністрації Олександра Корнійчука відбулось розширене засідання колегії облдержадміністрації. Участь у засіданні взяли голова обласної ради Михайло Загородний, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів ЦОВВ, голови райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад.

На початку колегії Олександр Олександрович виконав приємну місію та, відзначив Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у розвиток Афганського руху, участь у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету України Кравчука Бориса Петровича – члена Хмельницької міської спілки ветеранів Афганістану, учасника антитерористичної операції та Суру Олександра Дмитровича – члена Хмельницької міської спілки ветеранів Афганістану, учасника антитерористичної операції.

Також голова адміністрації вручив Подяку Прем’єр-міністра України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики в галузі архівної справи Байдичу Володимиру Григоровичу – директору Державного архіву Хмельницької області.

З першим питанням про стан забезпечення підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у професійно-технічних та вищих навчальних закладів області відповідно до вимог ринку праці виступив директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля.

За словами посадовця, на сьогодні підготовку робітничих кадрів забезпечують 28 ПТНЗ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, 50 навчальних закладів інших форм власності та підпорядкування, які мають ліцензію Міністерства освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності за робітничими професіями. Із загальної кількості державних ПТНЗ: 4 аграрних, 2 промислово-аграрних, 7 промислових професійних ліцеїв; 6 навчальних закладів мають статус “Вище професійне училище”; 5 – центри професійно-технічної освіти та 4 – навчальні центри при установах виконання покарань.

Із загальної кількості навчальних закладів інших форм власності та підпорядкування функціонують: 7 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, 4 коледжі, 4 загальноосвітніх навчальних заклади; 4 навчально-курсових комбінати, 22 автомобільні школи та клуби Товариства сприяння обороні України, 4 приватних підприємства, 5 підприємств, установ, організацій, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для власних потреб.

Первинна професійна підготовка та професійно-технічне навчання робітників у професійно-технічних навчальних закладах області здійснюється за 102 професіями із 17 напрямів і видів господарської діяльності для галузей сільського господарства, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і громадського харчування, сфери обслуговування.

Навчальними закладами різних типів і форм власності отримано ліцензії на провадження освітньої діяльності із 173 професій, що дає змогу оперативно реагувати на потреби ринку праці. Враховуючи процеси модернізації структури і змісту професійно-технічної освіти, потреби роботодавців розпочато роботу з інтегрованих навчальних планів і програм з нових професій: робітник фермерського господарства, майстер ресторанного обслуговування, верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням, оператор компʼютерної верстки.

Продовжує зберігатися тенденція до зменшення контингенту учнів та слухачів у ПТНЗ області, що, у свою чергу, призводить до збільшення кількості малокомплектних навчальних закладів. У порівнянні з 2012 роком зменшилася на 3825 осіб (25,9%) загальна кількість учнів та слухачів, на 3591 особу (26,1%) тих, які навчаються за державним/регіональним замовленням.

Торік професійним навчанням у державних професійно-технічних навчальних закладах було охоплено понад 10,9 тис. учнів та слухачів, з яких 93,2% навчаються за державним/регіональним замовленням.

Випуск учнів та слухачів у цих закладах у 2015/2016 навчальному році становив 6316 осіб, з них 4543 особи з числа випускників 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вперше здобували робітничу професію. Загалом рівень працевлаштування становить 93,0 % (5874 осіб), у тому числі 91,4 % (5369 осіб) працевлаштовано за професією, продовжують навчання у вищих та інших навчальних закладах 7,2 % (424 особи), 1,4% (81 особу) призвано на військову службу. 442 випускники не працевлаштовано за професіями, отриманими у ПТНЗ, що становить 7,0 відсотків.

Серед 31 вищого навчального закладу І-ІV рівнів акредитації мережу вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) комунальної форми власності області формують 8 закладів усіх рівнів акредитації, у тому числі 1 університет, 1 академія, 3 коледжі та 3 училища, підпорядковані трьом міністерствам України. У 2012 році в області функціонувало 28 вищих навчальних закладів. У порівнянні з мережею ПТНЗ, кількість вищих навчальних закладів збільшується.

На 01 вересня 2016 року контингент студентів ВНЗ становив 35215 осіб. На денній формі навчається 25904 особи, з них за державні кошти – 16216 або 73% від загальної кількості студентів. За кошти фізичних та юридичних осіб – 9688 осіб. На заочній формі навчання здобувають вищу освіту 9264 особи.

Контингент студентів ВНЗ комунальної форми власності становить 6686 осіб. На денній формі навчається 5609 осіб, з них за державні кошти – 3457 або 62% від загальної кількості студентів. За кошти фізичних та юридичних осіб – 2152 особи. На заочній формі навчання здобувають вищу освіту 1077 осіб.

Ліцензований обсяг прийому до ВНЗ становить 16267.  Торік прийнято на навчання до закладів вказаної категорії 7827 осіб, закінчили – 8854 (у 2012 році – 17040 осіб).

Ліцензований обсяг прийому до комунальних ВНЗ становить 2430 осіб. У минулому році прийнято на навчання до закладів вказаної категорії 1389 осіб (57% до потреби), закінчили – 1869. З них за кошти обласного бюджету здобували вищу освіту відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів 1062 особи, 213 – отримали дипломи з відзнакою.

Також Олег Іванович відмітив, що останнім часом виняткової гостроти набула проблема підготовки робітників та фахівців відповідно до реальних потреб регіонального ринку праці та працевлаштування випускників ПТНЗ, ВНЗ. Частина випускників не влаштовується за фахом, а попит фахівців на ринку праці ще не став визначальним критерієм оцінки ефективності діяльності навчального закладу.

За словами доповідача, проблеми із працевлаштуванням випускників навчальних закладів неможливо вирішити тільки силами навчального закладу. Тому, одним із кроків, що має змінити ситуацію, має стати принципова зміна ставлення як державних органів, так і роботодавців до самого механізму працевлаштування.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” основним завданням, що стоїть перед ВНЗ, є здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Цей закон не містить умов про обов’язковість трирічного відпрацювання та відшкодування в установленому порядку до державного бюджету вартості навчання.

Поліпшити ситуацію на ринку праці зможуть нові підходи до формування замовлень на фахівців з професійною та вищою освітою, зокрема забезпечення збалансованих замовлень держави, регіонів, окремих галузей і попит населення.

На першому місці є завдання кадрового забезпечення виконання програм загальнодержавного значення. Поряд із загальнодержавними інтересами варто враховувати інтереси регіонів – кожен регіон має свої економічні, демографічні, соціальні особливості і вони повинні знайти своє відображення у вищих навчальних закладах при підготовці фахівців.

Відтак, виникає нагальна потреба врахування запитів регіонального ринку праці та окремих роботодавців, які є замовниками людських ресурсів.

На сьогодні, коли офіційно скасовано розподіл випускників навчальних закладів, проблему підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у ПТНЗ та ВНЗ відповідно до вимог ринку праці та їх працевлаштування можна вирішувати шляхом створення електронного банку даних про потреби підприємств, організацій та установ у фахівцях із вищою освітою на рівні навчальних закладів, регіону та системи в цілому; електронного банку резюме випускників ВНЗ; банку даних щодо розподілу та працевлаштування молодих фахівців, характеристик та оцінок роботодавців щодо якості випускників вищих навчальних закладів.

Голова адміністрації Олександр Корнійчук відмітив, що області, як і державі в цілому, потрібні професійно кваліфіковані робітничі кадри.

“Ми маємо створити умови за яких людина, яка закінчує навчальний заклад, отримує необхідні знання та навички, що дадуть змогу одразу працювати в реальному секторі економіки”, – сказав Олександр Олександрович.

Для цього, на думку очільника області, потрібно здійснювати аналіз потреби у кваліфікованих кадрах на наступних три роки.

Про стан підготовки підприємств агропромислового комплексу області до збирання зернових культур у 2017 році доповів заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Вадим Конончук.

Враховуючи ринковий попит основною зерновою культурою залишається озима пшениця, якої  посіяно під урожай поточного року 200 тис. гектарів. Цей показник  становить 40% у структурі зернових культур. У цілому всі площі озимої пшениці знаходяться у доброму та задовільному стані.

Водночас, майже половина валового збору зернових забезпечується ярими культурами, які займають 24% у структурі посівних площ, серед яких основними  є ярий ячмінь і кукурудза. Ці культури посіяно на площах 75 та 174 тис. га, відповідно.

Збільшено прогнозовані площі посіву інших ярих культур, таких як горох – до 10,2 тис. га (+ 5 тис. га до 2016 року),  соняшник – до 130 тис. га (+17 тис. га ), озимий ріпак – до 73 тис. га (+ 30 тис. га).

Відповідно до фітосанітарного стану посівів проводяться заходи боротьби із шкідниками, хворобами та бур’янами.

У цілому по сільськогосподарських підприємствах області всіх категорій власності до збирання підлягає близько 400 тис. га ранніх зернових культур і ріпаку, що дасть змогу отримати прогнозовану кількість зерна та сировини.

Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з відповідними підрозділами в агроформуваннях та зернопереробних підприємствах області проводиться інвентаризація складських приміщень, зернотоків, сушарок, збиральної техніки.

Для забезпечення збирання врожаю ранніх зернових  та зернобобових культур в області задіяно 1640 зернозбиральних комбайнів, 1010 одиниць з них імпортного виробництва з високою продуктивністю.

Середнє навантаження на один комбайн становитиме 204 гектари.

Враховуючи розрахункове навантаження на наявні комбайни, мінімізацію втрат  при збиранні, необхідність проведення збирання зернових в оптимальні строки в область потрібно залучити додатково близько 100 комбайнів. Наразі господарствами розпочато укладення угод на залучення зернозбиральної техніки.

Проводиться робота з ремонту та налагодження наявної зернозбиральної техніки. З початку року в агроформуваннях області її було відремонтовано 1530 одиниць або 92% до загальної кількості.

Потужність 31 хлібоприймального підприємства області становить понад 1 млн. 500 тис. тонн. зерна. Проведення їх своєчасної підготовки дасть змогу розмістити на них до 60 % зерна. Крім того, в агроформуваннях області функціонують 952 зерносклади, де щорічно розміщається  понад 500 тис. тонн зерна. На цей час проводиться їх підготовка до експлуатації.

Найважливіше питання щодо підготовки до жнив, яке потребує невідкладного вирішення, – це фінансове забезпечення. Для проведення комплексу збиральних робіт у 2017 році потреба в коштах становить близько 1,1 млрд. грн., з них на паливно-мастильні матеріали – 500 млн. гривень. Основними джерелами покриття фінансової потреби мають бути власні кошти агроформувань та залучені кошти  переробних підприємств у частині авансів.

Продовжується ремонт зернозбиральної техніки, підготовка матеріально-технічної бази, накопичуються паливно-мастильні матеріали. В області придбано 9,4 тис. тонн дизельного пального та 1,5 тис. тонн бензину на загальну суму 230 тис. грн. при потребі, відповідно, 19,7 та 3,7 тис. тонн, відтак забезпеченість дизпаливом  становить 48% від потреби, автобензином – 40.

Підсумовуючи дане питання заступник голови адміністрації Володимир Кальніченко додав, що збирання урожаю відповідальна пора, тому необхідно прикласти максимум зусиль, щоб хліб був вчасно зібраний та без додаткових витрат. Для цього головам райдержадміністрацій потрібно надавати практичну допомогу приватним підприємствам та малим фермерським господарствам щодо збирання врожаю.

За результатами колегії було прийнято відповідні рішення та надано необхідні доручення задля усунення недоліків у роботі.

Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/1591 | Переглядів: 144Дата публікації: 16:22 25.05.2017