Увага! Конкурс!
Увага! Конкурс!

Поділитися новиною:

Увага! Конкурс!

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – завідувача юридичного сектору апарату Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

УМОВИ

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії “Б” – завідувача юридичного сектору апарату Славутської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю юридичного сектору апарату районної державної адміністрації, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює їх виконання;

забезпечує правильне застосування законодавства в районній державній адміністрації;

організовує  та бере участь у забезпеченні  реалізації державної  правової  політики  у  сфері управління, правильного застосування   законодавства   структурними підрозділами  райдержадміністрації та її апарату;

представляє інтереси райдержадміністрації  в судах;

здійснює юридичну експертизу документів;

готує аналітичну та статистичну звітність;

планує роботу сектору, аналізує стан виконання плану роботи;

інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визначення їх такими, що втратили чинність, або скасування;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих  органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень;

подає пропозиції голові районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників вини яких заподіяна шкода;

сприяє правильному застосування актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності районної державної адміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного сектору;

здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації, розробляє інформаційні листи пам’ятки.  

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4300,0 грн., інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”

Інформація про строко-вість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.    Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.  Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до  неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.   Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.   Заповнена особова картка встановленого зразка. 

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів - 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби, до 23 березня 2017 року включно.

Документи приймаються за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 7, кабінет 23

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведено 28 березня 2017 року  о 10.00 год. за адресою: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 7

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Котюк Галина Артемівна, (03842) 7-02-78

kadruslrda@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

вища освіта за ступенем спеціаліста, магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

вища за освітнім ступенем спеціаліста, магістра за спеціальністю “Правознавство”,  “Міжнародне право”

Знання законодавства

Конституція України;

закони України:

“Про державну службу”,

“Про запобігання корупції”,

“Про очищення влади”,

“Про доступ до публічної інформації”,

“Про звернення громадян”,

“Про місцеві державні адміністрації”,

“Про місцеве самоврядування в Україні”;

“Кодекс законів про працю України”

інші закони України, чинне законодавство: цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, земельне право, акти Президента України, постанови та розпорядження Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, які мають відношення до виконання функціональних обов’язків, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали, які стосуються правової діяльності райдержадміністрації

Професійні чи технічні знання

основ державного управління;

технології адміністративної роботи;

актів законодавства, що регулюють питання у сфері правознавства;

 довідково – інформаційної роботи з питань законодавства і нормативних актів;

порядок укладення та оформлення господарських договорів;

основи економіки, організації праці, виробництва й управління

 

Спеціальний досвід ро-боти

досвід роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи  “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року;

 

Знання сучасних інфор-маційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Eхel);

навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Управління організа-цією та персоналом

організація і контроль роботи;

управління проектами;

управління якісним обслуговуванням;

оцінка і розвиток підлеглих;

вміння розв’язання конфліктів

Лідерство

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів;

вміння обґрунтувати власну позицію.

 

Прийняття ефективних рішень

вміння вирішувати комплексні завдання;

аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

вміння працювати з великими масивами інформації;

вміння працювати при багатозадачності;

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

 

Впровадження

 змін

реалізація плану змін;

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

оцінка ефективності здійснення змін.

 

Особистісні компетенції

 аналітичні здібності;

дисципліна і системність;

ініціативність та креативність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

дипломатичність та гнучкість;

незалежність та ініціативність;

орієнтація на обслуговування;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Комунікації та взаємодія

вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

відкритість

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                            І. Крутенчук

                                                                                              

Приєднані документи:

Розпорядження голови РДА № 10 від 02.03.17 "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби"
Web-адреса: slavuta-rda.gov.ua/news/id/1408 | Переглядів: 196Дата публікації: 15:19 02.03.2017